Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici

Univerzitet u Zenici
ISSS
NCP
Sistem državnih kontakt tačaka
za Okvirne programe EU u BiH

 
Obavijest o neradnim danima za Novu godinu 26.12.2014
U sklopu nastupajućeg međunarodnog praznika Nove godine, a u skladu sa Zakonom o praznicima ("Službeni list RBiH" broj 2/92, 13/94) obavještavamo zaposlenike i studente Politehničkog fakulteta da se neće raditi u četvrtak i petak, 01.01. i 02.01.2015. godine.
Svim studentima, uposlenicima i spoljnim saradnicima Politehničkog fakulteta želimo sretne novogodišnje praznike i mnogo uspjeha u Novoj 2015. godini.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Rezultati prvog kolokvija iz predmeta Organizacija i tehnologija građenja 26.12.2014
1. Redžić Vahid (9)
2. Šimić Valentina (8)
3. Maslić Senada (8)
4. Hopić Kenan (5)
Predmetni nastavnik doc.dr. Edis Softić
Božićna čestitka 24.12.2014
Svim studentima, uposlenicima i spoljnim saradnicima Politehničkog fakulteta katoličke vjeroispovijesti želimo sretne Božićne blagdane.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Rezultati prve domaće zadaće iz predmeta Matematika i statistika 22.12.2014
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
1,6 1,7 1,7 5
Z1 Z2 Z3 UKUPNO
1. Aganović Zerina 1,4 1,7 1,7 4,8
2. Ahmić Zineta 1,6 1,7 1,7 5
3. Alić Belma       0
4. Arnaut Esma       0
5. Avdić Asmira       0
6. Avdispahić Alem 1,5 1 1,5 4
7. Bektaš Amina 1,6 0,7 1,7 4
8. Bojić Admir       0
9. Čančar Demir       0
10. Dizdarević Taib 1,6 1,7 0 3,3
11. Dolac Nermin 1,5 1,7 1,7 4,9
12. Duraković Lejla 1,6 1,7 0 3,3
13. Džanan Haris 1,5 1 1,5 4
14. Džanan Nadira 1,6 1,6 1,5 4,7
15. Džebić Dino 1,5 1,7 1,7 4,9
16. Džinić Melisa       0
17. Efendić Ševket 1,4 1,7 1,7 4,8
18. Fejzić Ajla 0,2 1,7 1,6 3,5
19. Frljak Almasa       0
20. Ganić Rabija 1,6 1,5 1,7 4,8
21. Haskić Naida 1,5 1,3 1,5 4,3
22. Havala Inela 1,5 1,7 1,5 4,7
23. Hodžić Emin 1,5 1,7 1,5 4,7
24. Hodžić Samir 1,5 1,6 1,7 4,8
25. Hurem Amel 1,6 1,5 1,7 4,8
26. Jarić Elma 1,6 1,5 0 3,1
27. Jašarević Kenan       0
28. Kobić Belma 0,5 1,7 1,4 3,6
29. Kobilica Irma 1,1 1,7 1,2 4
30. Krnjić Ermina       0
31. Kulović Merima 0,5 1,7 1,7 3,9
32. Lošić Aida 1,6 1,7 1,7 5
33. Mameledžija Anela 1,5 1,7 1,7 4,9
34. Mandžuka Minela 1,6 1,5 0,3 3,4
35. Mujić Salih 1,5 1,7 1,3 4,5
36. Muslić Lejla 1 0 1 2
37. Neimarlija Mevnuna       0
38. Omerčić Almira 1,5 1,7 1,7 4,9
39. Pajazitović Adem 1,5 1,7 1,7 4,9
40. Pašalić Adnan 1,5 1,4 1,7 4,6
41. Redžić Ajdin 1,5 1,5 1,3 4,3
42. Ruvić Maid 1,6 1,7 1,7 5
43. Sivac Mehmed 1,6 1,7 1,6 4,9
44. Smriko Amra 1,5 1,3 1,7 4,5
45. Suvajac Luka 1 0 1,4 2,4
46. Šehić Ilhana 1,3 1,7 1,7 4,7
47. Šumić Josip 1,5 1,7 1,7 4,9
48. Terzić Amer       0
49. Trako Irhad 0,9 1,5 1,3 3,7
50. Tufekčić Ernad 1,4 1 0,7 3,1
51.         0

Predmetni nastavnik prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest za studente koji nisu položili ispit iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 19.12.2014
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo koji nisu položili ispit iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike da će se u srijedu 24.12.2014. godine u 16:00 sati u laboratoriji 4102 održati radni sastanak kod predmetnog nastavnika doc. dr. Edina Berberovića u cilju utvrđivanja načina polaganja ispita.
Pozivaju se svi studenti koji nisu položili navedeni ispit da dođu na radni sastanak u navedenom terminu.
Predmetni nastavnik doc.dr. Edin Berberović
Rezultati prvog kolokvija iz predmeta Putevi i saobraćajnice 16.12.2014
Položili su:
1. Dubravac Muamer (8)
2. Hodžić Amra (7)
3. Brkić Ilmir (7)
4. Dedić Melisa (7)
5. Bektaš Emina (6)
6. Đulan Eldin (6)
Ostali kandidati nisu zadovoljili.
Predmetni nastavnik doc.dr. Edis Softić
Obavijest o odgađanju vježbi iz predmeta Inženjerska matematika III 16.12.2014
Vježbe iz predmeta Inženjerska matematika III, koje su planirane za srijedu od 08:15, odgađaju se zbog smrtnog slučaja.
O novom terminu vježbi studenti će biti blagovremeno obaviješteni.
Predmetni saradnik v.as.mr. Ismet Kalčo
Obavijest o 1. parcijalnom ispitu iz predmeta Mehanika 10.12.2014
Obavještavaju se studenti I godine odsjeka Građevinarstvo da će se prvi parcijalni pismeni ispit iz predmetza Mehanika I održati u subotu, 13.12.2014. godine, u učionici 4203, prema sljedećem rasporedu:
- Grupa B vježbi: 9.30 sati
- Grupa A vježbi: 11.30 sati.
Studenti trebaju poštovati dati raspored!
Predmetni saradnik v. as. mr. Josip Kačmarčik
Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Matematika i statistika od 6.12.2014. 10.12.2014
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
 6  6  7 0
Z1 Z2 Z3 Z4 UKUPNO
1 Lošić Aida 4 5 5 0 14
2 Omerčić Almira 3 6 4 0 13
3 Kobić Belma 2 2 3 0 7
4 Kobilica Irma 4 2 1 0 7
5 Havala Inela 3 3 1 0 7
6 Ahmić Zineta 2 3 1 0 6
7 Ganić Rabija 2 2 2 0 6
8 Pašalić Adnan 0 0 6 0 6
9 Fejzić Ajla 0 5 0 0 5
10 Jarić Elma 2 1 1 0 4
11 Haskić Naida 0 1 1 0 2
12 Dženan Nadira 0 0 2 0 2
13 Mameledžija Anela 0 0 2 0 2
14 Muslić Lejla 1 0 1 0 2
15 Šimić Josip 0 1 1 0 2
16 Dizdarević Taib 1 0 0 0 1
17 Mujić Salih 0 0 1 0 1
18 Duraković Lejla 0 0 0 0 0
19 Sivac Mehmed 0 0 0 0 0
20 Smriko Amra 0 0 0 0 0
21 Džanan Haris 0 0 0 0 0
22 Ruvić Maid 0 0 0 0 0
23 Aganović Zerina 0 0 0 0 0
24 Pajazitović Adem 0 0 0 0 0
25 Hodžić Samir 0 0 0 0 0
26 Šehić Ilhana 0 0 0 0 0
27 Tufekčić Ernad 0 0 0 0 0
28 Trako Irhad 0 0 0 0 0
29 Hodžić Emina 0 0 0 0 0
30 Suvajac Luka 0 0 0 0 0
31 Jašarević Kenan 0 0 0 0 0Radovi se mogu pogledati u četvrtak 11.12.2014. u terminu 10:30 - 11:00.
Predmetni nastavnik prof. dr sc. Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest o nadoknadi vježbi iz predmeta Otpornost materijala I 09.12.2014
Propuštene vježbe zbog praznika nadoknadit će se u subotu 13.12.2014. godine u terminu od 08:15 – 10 sati.
Predmetni saradnik as. Arnela Hodžić
Posjeta Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 05.12.2014

Nastavnici Politehničkog i Mašinskog fakulteta učestvovali su u radu međunarodne stručne konferencije ME4CataLOgue.
Konferenciju je organizovao Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, u okviru IPA projekta "Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskoga okvira (HKO)" koji kao rezultat ima katalog kvalifikacija u polju strojarstva u Hrvatskoj.
Na konferenciji su predstavili dva naučna rada:
"Learning Outcomes of Mathematics and ICT in Mechanical Engineering Curricula" autora S. Lemeš, E. Berberović i A. Karač,
"Diplomas versus Industrial Needs" autora F. Hadžikadunić i N. Vukojević.


Rezultati prvog parcijalnog testa iz predmeta Računovodstvo i finansije 02.12.2014
R.br. Br. indeksa Prezime i ime studenta Broj bodova
1 213 Alić Belma 15,5
2 38/13 Avdispahić Alem 2
3 52/13 Bišić Dženana 14,5
4 31/12 Brkć Jasmin 11
5 53/13 Čolić Berina 26,5
6 19/12 Čoloman Nadin 14
7 50/13 Dolovac Nermin 31
8 59/13 Hekić Vedad 28
9 45/13 Hodžić Emin 30
10 57/13 Horozović Lejla 21,5
11 47/13 Margeta Andrea 25
12 294/11 Mekić Emina 21
13 58/13 Merdić Aldin 35,5
14 44/13 Osmančević Emir 24,5
15 61/13 Sulejmanović Melisa 24
16 5413/12 Sušić Ajla 4,5
17 8/12 Šabanović Aldin 8
18 49/13 Tursum Rašid 16
19 46/13 Žepačkić Kristijan 25,5

Napomena:
Uvid u radove će biti obavljen u srijedu, 03.12.2014. godine u 9:00, Kabinet br.2, Fakultet za metalurgiju i materijale.
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Rezultati prvog testa iz predmeta Otpornost materijala 01.12.2014
1 Alić Ajla 62.00%
2 Avdić Halid
3 Bitić Sakib 100.00%
4 Blažević Andrea 58.00%
5 Bulut Semir 46.00%
6 Čelebić Adela 64.00%
7 Čolaković Alma 40.00%
8 Gačić Nisad 40.00%
9 Džulić Alijana 36.00%
10 Đulić Amir
11 Hekić Samed 86.00%
12 Isaković Ajdin 46.00%
13 Kardaš Haris 40.00%
14 Kovač Adnan 60.00%
15 Marković Svjetlana 66.00%
16 Meh Grgić Andrea
17 Mujić Hazim 78.00%
18 Muminović Adis 66.00%
19 Muslić Ahmet 40.00%
20 Preldžić Ermin
21 Sikira Hajrija 54.00%
22 Terzić Senad 100.00%
23 Velispahić NerinaNAPOMENE:
1. Studenti koji su dobili manje od 51% bi trebali raditi integralni test (19. januar 2015. godine).
2. Studenti koji nisu izašli na prvi test, moraju raditi integralni test.
3. Studenti koji su nezadovoljni rezultatima prvog testa mogu raditi integralni test uz prethodnu najavu predmetnom nastavniku.
4. Studenti koji ne izađu ni na jedan test, ne mogu izaći na pismeni ispit.
5. Studenti koji nisu radili test, a nemaju položen/priznat predmet Otpornost materijala I, treba da se jave predmetnom nastavniku.
Svi studenti mogu pogledati svoje radove svaki dan od 12.00-13.00 do 04.12.2014. godine.
Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karač
Zahvalnica Politehničkom fakultetu za pomoć nakon elementarnih nepogoda 27.11.2014
Obavijest o nastavi iz predmeta Ispitivanje konstrukcija 26.11.2014
Obavještavaju se studenti IV gogine odsjeka Građevinarszvo da će se nastava iz predmeta Ispitivanje konstrukcija održati u četvrtak 27.11.2014. od 16.30 i u petak 28.11.2014. od 9.15.
Predmetni nastavnik doc. dr. Rašid Hadžović
Obavijest o testovima iz predmeta Otpornost materijala I 26.11.2014
Obavještavaju se studenti druge godine Politehničkog fakulteta, odsjek Građevinarstvo, da će se prvi test iz predmeta Otpornost materijala I održati po planu 01.12.2014. godine u učionici 3201 u 8.30.
Drugi i treći čas predavanja će se održati prema rasporedu od 9.15-11.00.
Oblasti testa su:
- Naponi, deformacije i osobine materijala
- Aksijalno naprezanje
- Uvijanje
Studenti koji su oslobođeni testa su
1. Bitić Sakib
2. Terzić Senad
Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karač
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Inžinjerska matematika III od 21.11.2014. 26.11.2014
Prezime i ime Zadatak 1
(max 100%)
Zadatak 2
(max 100%)
Zadatak 3 (max 100%) Broj bodova
(max 20)
Bitić Sakib 100% 40% 75% 14,333
Hrnjić Adnan 70% - - 4,667
Kardaš Haris 50% 35% 45% 8,667
Terzić Senad 50% 15% 70% 9,000
Uvidu u radove studenti mogu pristupiti u srijedu 26.11. u 15:00 (u učionici 3201).
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Obavijest o neradnim danima za Dan Državnosti BiH 18.11.2014
Obavještavaju se studenti i nastavno osoblje Politehničkog fakulteta da se zbog predstojećeg praznika, 25. novembar Dan državnosti BiH, neće raditi u ponedjeljak i utorak 24.11. i 25.11.2014. godine.
Stalno zaposleno nastavno osoblje Politehničkog fakulteta svoje radne obaveze nadoknadit će u subotu 29.11.2014. godine.
Zbog nemogućnosti nadoknade nastave u subotu, radi nedostatka dovoljnog broja slobodnih učionica, nastava od ponedjeljka 24.11.2014. godine će biti nadoknađena u narednom periodu u dogovoru sa predmetnim nastavnicima.
Svim studentima i nastavnom osoblju ovim putem čestitamo 25. novembar Dan državnosti BiH!
Dekan doc.dr. Sabahudin Jašarević
Obavijest o parcijalnom testu iz predmeta Računovodstvo i finansije 18.11.2014
Obavještavaju se studenti druge godine studija Politehničkog fakulteta (smjer: Proizvodni biznis) da će prvi parcijalni test iz predmeta: "Računovodstvo i finansije" biti održan dana, 01.12.2014. godine po sljedećem rasporedu:
Prva grupa - prezimena od A do I sa početkom u 16:15 (sala 3101)
Druga grupa- prezimena od J do Ž sa početkom u 17:05 (sala 3101).
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Obavijest o terminu predavanja iz predmeta Zgradarstvo 17.11.2014
Obavještavaju se studenti IV godine odsjeka Građevinarstvo da će se predavanja iz predmeta Zgradarstvo održati u četvrtak 20.11.2014. godine sa početkom u 10:15 u maloj sali 2113.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o održavanju nastave u petak 14.11.2014. godine 13.11.2014
Obavještavaju se studenti III i IV godine odsjeka Građevinarstvo da će se nastava iz predmeta Metalne konstrukcije I i Komunalna hidrotehnika (kod predmetnih nastavnika doc. dr. Rašida Hadžovića i prof. dr. Suada Špage) održati kako je planirano u skladu sa rasporedom nastave, sa početkom u 15:15 sati.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Sajam obrazovanja i zapošljavanja 21.11.2014. u Zenici 13.11.2014
Hitna potreba za socio-ekonomskim reformama u Bosni i Hercegovini istaknuta je na Forumu za prosperitet i zapošljavanje održanom u maju u Sarajevu. Učesnici Foruma- uključujući predstavnike iz akademskih, vladinih, političkih, poslovnih krugova, rada i banaka - identifikovali su šest najvažnijih oblasti za ekonomske reforme i njihov plan su usvojile međunarodne finansijske institucije i Evropska unija. Postoji potreba da se kod ovih ljudi potaknu očekivanja – kao i zahtjevi za djelovanjem –kako bi reforme postale efektne i istinski inkluzivne. Stoga vas, dok čekamo vlast u BiH da počne ovaj veliki reformski napor, Kancelarija Specijalnog predstavnika EU i Ambasada Norveške u Bosni i Hercegovini pozivaju da prisustvujete Sajmu obrazovanja i zapošljavanja – Naučite – Istražite – Povežite se – 10:00–18:00 sati u zeničkoj Areni 21. novembra, 2014. Sajam će učesnicima omogućiti da: nauče kako identifikovati i razviti sopstvene talente; istraže neke mogućnosti koje su već dostupne; i početi uspostavljati mreže koje im mogu biti od koristi u budućnosti. Sve dodatne informacije dostupne su i mogu se izuzeti u zvanicnoj Pozivnici.
Javni poziv za dodjelu stipendija za akademsku 2014/2015. godinu 06.11.2014
Planom poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar predviđena su sredstva za stipendiranje redovnih i redovnih samofinansirajućih studenata Građevinskog fakulteta, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta dodiplomskog i postiplomskog studija, počev od treće godine prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini.
Sve informacije mogu se pronaći na web stranici JP Autoceste FBiH.
Obavijest o pomijeranju nastave iz predmeta Inženjerska matematika I u utorak 11.11.2014. godine 04.11.2014
Obavještavaju se studenti I godine odsjeka Građevinarstvo da će se zbog planirane odbrane doktorske teze u utorak 11.11.2014. godine pomjeriti predavanja iz predmeta Inženjerska matematika I i održat će se u terminu od 08:15 do 11:00 sati u sali 3202.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o odgađanju predavanja iz predmeta Nekonvencionalni postupci obrade 03.11.2014
Obavještavaju se studenti III godine odsjeka Proizvodni biznis da se zbog zauzetosti predmetnog nastavnika odgađaju predavanja iz predmeta Nekonvencionalni postupci obrade koja su bila planirana za srijedu, 05.11.2014. godine.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o stručnoj posjeti Laboratorije DTQ Sarajevo u srijedu 05.11.2014. 31.10.2014
Obavještavaju se studenti III i IV godine odsjeka Građevinarstvo da je dogovorena stručna studijska posjeta Laboratorije za ispitivanje građevinskih materijala DTQ d.o.o. Sarajevo i to u srijedu 05.11.2014. godine u periodu od 10 do 13 sati. Cilj posjete je da se studenti upoznaju sa metodologijom i načinom rada ove moderne laboratorije, a takođe i da se održi praktična nastava iz predmeta Fundiranje/Temeljenje i Sanacija građevinskih objekata.
Redovna nastava iz predmeta u popodnevnim satima će se odvijati prema rasporedu u srijedu nakon povratka sa studijske posjete.
Polazak je u 08:30 sati ispred Mašinskog fakulteta, a prevoz za studente će biti obezbijeđen.
Svi studenti III godine kao i studenti IV godine koji su odabrali navedeni izborni predmet, obavezni su da prisustvuju studijskoj posjeti.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Rezultati završnih ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1, 2 i 3 od 28.10. 2014. 29.10.2014
Položili su Inženjersku matematiku 1:
Br. Prezime i ime  
1. Đulić  Alijana 12,0  (2.parcijalni)
2. Hadžimejlić  Muhamed 11,0  (1.parcijalni)

Položili su Inženjersku matematiku 2:
r.br. Prezime i ime  
1. Đulan  Edin 22,0  (integralno)
2. Popović  Goran 21,0  (integralno)

Završni dio ispita iz predmeta Inženjerska matematika 3 niko nije položio.

Uvid u radove i uspis ocjena je planiran za 30.10.2014. godine (četvrtak) od 10.00 do 11.45 na PTF-u.
Predmetni nastavnik prof. dr. Dževad Burgić
Aktivnosti na Tempus projektu EQIWBC 28.10.2014
Od 20. do 24. oktobra 2014, doc. dr. Sabahudin Jašarević i doc. dr. Samir Lemeš u okviru aktivnosti na Tempus projektu "Poboljšanje partnerstva s preduzećima unapređenjem regionalnih potencijala za upravljanje kvalitetom u zemljama zapadnog Balkana (EQIWBC)" boravili su u studijskoj posjeti Španiji.

Zajedno sa partnerima na projektu iz BiH, Srbije i Crne Gore, posjetili su nekoliko univerziteta, tehno-park, luku u Barceloni i fabriku automobila Seat. Studijska posjeta obuhavtila je univerzitete Universitat Internacional de Catalunya (http://www.uic.es), Universitat Autònoma de Barcelona (http://www.uab.cat), Universitat de Girona (http://www.udg.edu), te najstariji univerzitet u Barceloni, Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu).

U Gironi su posjetili tehno-park "Parc Científic i Tecnològic Universitat de Girona" (http://www.parcudg.com), a u Barceloni fabriku automobila Seat (http://www.seat.es) i luku Barcelona (http://www.portdebarcelona.cat) sa Evropskim trening centrom za pomorski transport "Escola Europea de Short Sea Shipping" (http://http://www.2e3s.eu). U okviru tih posjeta prezentovani su različiti oblici saradnje univerziteta i industrije, te zanimljivi koncepti stručnog obrazovanja zaposlenih u logistici auto-industrije i pomorskog transporta.
Doc. dr. Samir Lemeš
Obavijest o terminu usmenog ispita iz predmeta Hidrotehnički objekti i sistemi 28.10.2014
Obavještavaju se studenti da će se usmeni ispit iz predmeta Hidrotehnički objekti i sistemi, prema dogovoru sa predmetnim nastavnikom, održati u ponedjeljak 03.11.2014. godine u 10:00 sati.
Predmetni nastavnik prof. dr. Nedim Suljić
Obavijest o terminima nastave izbornog predmeta Mašine za obradu deformacijom 24.10.2014
Obavještavaju se studenti III godine odsjeka Proizvodni biznis da će se nastava iz izbornog predmeta Mašine za obradu deformacijom, u skladu sa mogućnostima predmetnog nastavnika, održavati kako slijedi:
- predavanja utorkom sa početkom u 16:15 sati
- vježbe četvrtkom sa početkom u 16:15 sati.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o izbornim predmetima za studente III godine odsjeka Proizvodni biznis 17.10.2014
Obavještavaju se studenti III godine odsjeka Proizvodni biznis da su na osnovu provedene ankete studenti izabrali sljedeće izborne predmete:

Alati i pribori
Nekonvencionalni postupci obrade
Industrijski roboti i manipulatori
Nove proizvodne tehnologije
Tehnologije obrade nemetalnih materijala
Mašine za obradu deformacijom

Studenti su dužni da se što prije jave predmetnim nastavnicima/saradnicima na izabranim predmetima, radi dogovora o terminima i načinu izvođenja nastave. Predmetni nastavnici/saradnici navedeni su u tabeli nastavnički tim koja je objavljena na web stranici fakulteta.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o nastavi u subotu 18.10.2014. 17.10.2014
Obavještavaju se studenti I godine odsjeka Građevinarstvo da će se u predstojeću subotu 18.10.2014. godine nastava odvijati u sali 4203, umjesto u amfiteatru 3202.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o odabiru izbornih predmeta na završnim godinama studija 14.10.2014
Obavještavaju se studenti završnih godina (III godina na odsjeku Proizvodni biznis i IV godina na odsjeku Građevinarstvo) da su dužni da se jave kod prodekana za nastavu doc. dr. Edina Berberovića radi popunjavanja ankete za odabir izbornih predmeta.
Kako bi se blagovremeno moglo odlučiti koji izborni predmeti će biti odabrani i planirati raspored, studenti su dužni da se jave kod prodekana za nastavu što prije, a najkasnije do kraja tekuće sedmice.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 14.10.2014
Engleski jezik 1:
Ime i prezime nastava jan-feb jun-jul sept-okt zaključna
ocjena
1. test 2.test 3.2. 17.2. 23.6. 7.7. 12.9. 10.10.
Arnaut Esma 5 - 5 - - -     -
Avdispahić Alem 7 5 - 5 (40b) 6 (54,5b)       6
Gojanović Enes 5 - 5 5 (15b) - -     -
Hodžić Ermin 7 5 - 5 (37b) 6 (61b)       6
Hurem Amel 7 5 - 6 (55b)         6
Kadrić Dalila 6 5 - 5 (40b) - 5 (36,5) 5 (51) 5 (43) 5
Margeta Andrea 10 9             10
Osmančević Emir 7 7             7
Pašanović Belmin 7 5 - 6 (59b)         6
Spahić Amina 8 5 - 5 (46b) 6 (56b)       6
Žepačkić Kristijan 9 5 - 7 (72b)         7

Engleski jezik 2:
Ime i prezime nastava jun-jul sept-okt zaključna
ocjena
  23.6. 7.7. 12.9. 10.10.
Arnaut Esma - - - -   -
Avdispahić Alem - - 5 (25,5b) 6 (56,5)   6
Gojanović Enes - - -     -
Hodžić Ermin - - 6 (61b)     6
Hurem Amel 5 5 (17b) 5 (32,5b) 5 (36,5) 5 (43,5) 5
Kadrić Dalila - - -     -
Margeta Andrea 9         9
Osmančević Emir 5 7 (65,5b)       7
Pašanović Belmin - - -     -
Spahić Amina - - 5 (48,5b) 6 (63)   6
Žepačkić Kristijan 5 5 (49,5b) 5 (38b) 6 (55,5)   6
Murtić Amra      5 (13,5b) -     5
Mekić Emina     5 (14,5b) 6 (56)   6
Sarajlić Lejla     5 (31b) 5 (27) 5 (48) 5

Predmetni nastavnik doc. dr. VIldana Dubravac
Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika III od 08.10.2014. 13.10.2014
Prezime i ime Zadatak broj 1
(max 100%)
Zadatak broj 2
(max 100%)
Zadatak broj 3
(max 100%)
Zadatak broj 4
(max 100%)
Broj bodova
(max 40)
Piragić Fuad 100% 20% 5% 10% 13,5
Bektaš Emina 60% - 10% 10% 8

Uvidu u radove studenti mogu pristupiti u srijedu 15.10. u 15:00 (u učionici 3201).
Termin usmenog dijela ispita će biti objavljen naknadno.
Predmetni saradnik doc.dr. Dževad Burgić
Obavijest o održavanju vježbi iz predmeta Putevi i saobraćajnice 13.10.2014
Obavještavaju se studenti III godine odsjeka Građevinarstvo da vježbe iz predmeta Putevi i saobraćajnice neće biti utorkom od 15-17 sati, nego će se vježbe i predavanja održavati subotom naizmjenično, kao i u prošloj akademskoj godini.
Predmetni saradnik as. Asja Fejzić
Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1 i 2 10.10.2014
Inženjerska matematika 1:
Pismeni dio ispita nije niko položio.
Uvid u radove će se održati 14.10.2014. u 9 sati na Mašinskom fakultetu u kabinetu 1102.
Završni-usmeni dio ispita će se održati u utorka 16.10.2014. godine u 10 sati na PTF-u.
Inženjerska matematika 2:
Uslovno su položili:
1. Popović Goran
2. Stupar Dženeta
Uvid u radove biće u utorak u 11.00 sati u kabinetu br. 1204
Usmeni ispit održaće se u četvrtak 16. 10. u 10.00 sati.
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Računovodstvo i finansije od 09.10.2014 10.10.2014
R.br. Br. indeksa Ime i prezime studenta Broj bodova Ocjena
1 14/12 Muamer Kalabić 53,5 6
2 30/12 Tarik Pjanić 46 5
3 2/12 Aida Tutnjić 42 5
4 31/12 Jasmin Brkić 29 5
5 69/07 Josip Jonjić 21,5 5
Napomena 1: Upis ocjena će biti obavljen dana, 13.10.2014. godine u 10:30 h, Kabinet br. 17 (zgrada Metalurškog fakulteta Univerziteta u Zenici)
Napomena 2: Uvid u radove će biti obavljen u srijedu, 15.10.2014. godine u 9:00, Kabinet br. 2.
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Obavijest o pomijeranju termina ispita iz predmeta Mehanika 2 08.10.2014
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da se na zahtjev studenata pomijera termin ispita iz predmeta Mehanika 2 i održat će se u petak 10.10. u 9:00 sati u prostorijama Mašinskog fakulteta.
Prodekan za nastavu doc. dr. Edin Berberović
Rezultati ispita iz predmeta Materijali u građevinarstvu II 08.10.2014
1. Kobilica Fahrudin (II parcijalni) devet (9)
2. Turčinović Nejra (II parcijalni) sedam (7)
3. Ajdinović Adnan (I parcijalni) sedam (7)
Predmetni nastavnik: prof.dr. Ilhan Bušatlić
Svečani početak nastave na Politehničkom fakultetu u Zenici 07.10.2014
Nastava na Politehničkom fakultetu u Zenici u novoj akademskoj godini zvanično je počela u ponedjeljak 06.10.2014. godine. Na prvom času u novoj akademskoj godini, brucošima odsjeka "Građevinarstvo" i "Proizvodni biznis MSP" su se obratili predstavnici fakulteta i univerziteta: rektor univerziteta prof.dr. Dževad Zečić, prorektor za nastavu i studentska pitanja univerziteta prof. dr. Safet Brdarević, dekan fakulteta doc.dr. Sabahudin Jašarević, prodekani fakulteta doc. dr. Edin Berberović i doc dr. Malik Čabaravdić, sekretar fakulteta Alma Veseljak, šef studentske službe fakulteta Samra Varupa, te ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Mirko Trifunović. Uz prigodnu dobrodošlicu studentima su podijeljeni indeksi i izražena je podrška za što boljim uspjehom tokom predstojećeg studija.Fotografije
Rezultati završnog-usmenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1, 2, 3 od 02.10.2014 07.10.2014
Položili su:
1. Mušija Edin 15,0 (2.parcijalni IM3)
1. Turčinović Nejra 16,0 (2.parcijalni IM2)
2. Kargić Ermin 14,0 (2.parcijalni IM2)
1. Preldžić Ermin 12,0 (2.parcijalni IM1)
2. Mehić Merima 11,0 (2.parcijalni, IM1)
3. Avdić Halil 11,0 (2.parcijalni IM1)
Uvid u radove i upis ocjena će se održati 09.10.2014. godine (četvrtak) od 12.00 do 13.00 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Matematika i statistika od 03.10.2014 06.10.2013
Položili su:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Kovač Dženeta 9 0 0 7 10 26
Nisu položili:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Grabus Nedžad 0 0 0 7 9 16
2. Avdispahić Alem 1 3 1 0 0 5
3. Čoloman Nadin 0 0 0 0 0 0
4. Tursum Rašid 0 0 0 0 0 0
5. Bišić Dženana 0 0 0 0 0 0
Radovi se mogu pogledati u ponedjeljak 6.10.2014. u terminu 8:30 - 9:00.
Predmetni nastavnik prof.dr. Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Računovodstvo i finansije od 01.10.2014 06.10.2013
R.br. Br. indeksa Prezime i ime studenta Broj bodova Ocjena
1 T219/10 Alajbegović Kenan 51 šest (6)
2 PB6/12 Musić Haris 51 šest (6)
3 PB14/12 Kalabić Muamer 28 pet (5)
4 PB2/12 Tutnjić Aida 19 pet (5)
5 31/12 Brkić Jasmin 19 pet (5)
6 PB09/12 Omanović Esmir Odustao -
Napomena 1: Uvid u radove će biti obavljen u ponedjeljak, 06.10.2014. godine u 9:00, Kabinet br.2.
Napomena 2: Upis ocjena će biit obavljen u ponedjeljak, 06.10.2014. godine u 13:30 h , kabinet br. 17. (Zgrada Metalurškog fakulteta Univerziteta u Zenici)
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Bajramska čestitka 03.10.2013
Povodom nastupajućeg praznika Kurban Bajrama svim studentima i zaposlenicima koji slave ovaj praznik čestitamo tradicionalnom čestitkom
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!
Obavijest o početku nastave za studente Politehničkog fakulteta 02.10.2014
Nastava za studente I godine Politehničkog fakulteta na svim odsjecima počinje u ponedjeljak 06.10.2014. godine u 08:15 prema utvrđenom rasporedu nastave koji će biti blagovremeno postavljen na web stranici i na oglasnoj ploči fakulteta.
Za sve studente I godine obavezan je dolazak u navedenom terminu, kada će se studentima zaželjeti dobodošlicu i dati uvodnu riječ predstavnici uprave fakulteta i resornog ministarstva odnosno osnivača Univerziteta u Zenici.
Zbog ispitnog roka u oktobru, nastava za studente viših godina (II, III i IV godina) se odlaže jednu sedmicu i počet će u ponedjeljak 13.10.2014. godine.
Svim studentima i nastavnom osoblju Politehničkog fakulteta želimo uspješnu akademsku 2014/2015. godinu.
Uprava fakulteta
Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1 od 29.09.2014 02.10.2014
Pismeni dio ispita održanog 29.09.2014. iz predmeta Inženjerska matematika 1 položila je Andrea Blažević. Zavšni ispit planiran je 07.10.2014. u 12 sati na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta Uvod u ekonomiju od 01.10.2014. 02.10.2014
R.br. Prezime i ime Indeks Bodovi Ocjena
1 Bajramović Muamer PB-43/13 34 pet (5)
2 Brljak Asmir PB-56/13 55 šest (6)
3 Hurem Amel PB-41/13 59 šest (6)
4 Kadrić Dalila PB-37/13 48 pet (5)
5 Sarajlić Fikret PB-27/12 0 pet (5)
6 Sarajlić Lejla PB-22/12 28 pet (5)
7 Tursum Rašid PB-49/13 55 šest (6)

Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 02.10.2014. godine sa početkom u 9 sati. Uvid u radove se može izvršiti isti dan u periodu od 9 do 9 i 30.
Predmetni nastavnik prof.dr. Hasan Mahmutović
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Inženjerska matematika III od 29.09.2014 01.10.2014
Prezime i ime Zadatak broj 1
(max 100%)
Zadatak broj 2
(max 100%)
Zadatak broj 3
(max 100%)
Zadatak broj 4
(max 100%)
Broj bodova
(max 40)
Miranda Zukić 95% - 90% 10% 19,5
Piragić Fuad 100% - 50% - 15
Stojaković Vladimir 75% - 100% 15% 19
Studenti(ce) koji su osvojili 19 i 19,5 bodova od mogućih 40 su položili uslovno. To znači da imaju pravo izaći na usmeni dio ispita samo jednom i ako tad ne polože, moraju ponovo polagati pismeni dio ispita. Usmeni dio ispita će se održati u utorak 07.10. u 12:00 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta Otpornost materijala 01.10.2014


Predmetni nastavnik prof.dr. Aleksandar Karač
Rezultati ispita iz predmeta Putevi i saobraćajnice 25.09.2014
I KOLOKVIJ:
1. Begagić Kenan (6)
II KOLOKVIJ
1. Ovčina Emir (7)
2. Piragić Fuad (7)
III KOLOKVIJ
1. Redžić Vahid (10)
2. Piragić Fuad (6)
Predmetni nastavnik doc.dr. Edis Softić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska Matematika 2 od 22.09. 2014. 25.09.2014
1.Adnan Ajdinović 20,5
2. Eldin Đulan 20,0
3. Ajla Alić 25/100
Ostalih 9 studenata ima manje od 10 bodova.
Uvid u radove je u ponedjeljak 29.09. u 14.30. sati u kabinetu 1203 Mašinskog fakulteta.
Završni-usmeni dio ispita je planiran za četvrtak 02.10.2014. godine u 9 sati na FF-u. Napomena: U istom terminu završnom-usmenom dijelu ispita mogu pristupiti i studenti koji imaju položene pismene iz Iiženjerske matematike 1 i 3, ukoliko im neki od prethodno ponuđenih termina ne odgovara odnosno poklapa se sa nekim drugim završnim ispitima.
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Rezultati završnog usmenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1, 2 i 3 od 23.09.2014. 23.09.2014
Položili su:
1. Begagić Kenan 12,0 (2.parcijalni, IM3)
2. Mušija Edin 15,0 (1.parcijalni IM3)
3. Hodžić Amra 23,0 (integralno IM3)
4. Turčinović Nejra 13,0 (1.parcijalni IM2)
5. Pašanbegović Belma 14,0 (2.parcijalni, IM1)
6. Škiljan Merim 11,0 (2.parcijalni IM1)
7. Mehić Merima 12,0 (1.parcijalni, IM1)
8. Muslić Ahmet 14,0 (1.parcijalni, IM1)
9. Đulić Aldijana 12,0 (1.parcijalni, IM1).
Uvid u radove i upis ocjena će se održati 25.09.2014. godine (četvrtak) od 9.15 do 10.30 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Obavijest o upisu ocjena iz predmeta Računovodstvo i finansije 22.09.2014
Studenti koji su položili pismeni dio ispita iz predmeta Računovodstvo i finansije na prvom septembarskom ispitnom roku, upis ocjena će biti realiziran poslije drugog septembarskog roka.

Predmetni nastavnik doc.dr. Almir Alihodžić
Rezultati ispita iz predmeta Enhleski jezik 1 i Engleski jezik 2 22.09.2014
Engleski jezik 1
Ime i prezime nastava jan-feb jun-jul sept-okt zaključna ocjena
1. test 2.test 3.2. 17.2. 23.6. 7.7. 12.9.  
Arnaut Esma 5 - 5 - - -     -
Avdispahić Alem 7 5 - 5 (40b) 6 (54,5b)       6
Gojanović Enes 5 - 5 5 (15b) - -     -
Hodžić Ermin 7 5 - 5 (37b) 6 (61b)       6
Hurem Amel 7 5 - 6 (55b)         6
Kadrić Dalila 6 5 - 5 (40b) - 5 (36,5) 5 (51)   5
Margeta Andrea 10 9             10
Osmančević Emir 7 7             7
Pašanović Belmin 7 5 - 6 (59b)         6
Spahić Amina 8 5 - 5 (46b) 6 (56b)       6
Žepačkić Kristijan 9 5 - 7 (72b)         7
Uvid u radove i upis ocjena 26.9. u 10.00h (drugi septembarski termin)

Engleski jezik 2
Ime i prezime nastava jun-jul sept-okt zaključna ocjena
  23.6. 7.7. 12.9.  
Arnaut Esma - - - -   -
Avdispahić Alem - - 5 (25,5b) 6 (56,5)   6
Gojanović Enes - - -     -
Hodžić Ermin - - 6 (61b)     6
Hurem Amel 5 5 (17b) 5 (32,5b) 5 (36,5)   5
Kadrić Dalila - - -     -
Margeta Andrea 9         9
Osmančević Emir 5 7 (65,5b)       7
Pašanović Belmin - - -     -
Spahić Amina - - 5 (48,5b) 6 (63)   6
Žepačkić Kristijan 5 5 (49,5b) 5 (38b) 6 (55,5)   6
Murtić Amra      5 (13,5b) -     5
Mekić Emina     5 (14,5b) 6 (56)   6
Sarajlić Lejla     5 (31b) 5 (27)   5
Uvid u radove i upis ocjena 26.9. u 10.00h (drugi septembarski termin)

Predmetni nastavnik doc.dr. Vildana Dubravac
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Matematika i statistika od 19.09.2014. 22.09.2014
Položili su:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Ahmić Haris 6 3 0 7 9 25

Nisu položili:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Kovač Dženeta 9 0 0 6 2 17
2. Kotorić Armin 0 0 0 0 0 0
3. Čeliković Faruk 0 0 0 0 0 0
4. Avdispahić Alem 0 0 0 0 0 0
5. Spahić Amina 0 0 0 0 0 0
6. Bečulić Asmira 0 0 0 0 0 0
7. Čoloman Nadin 0 0 0 0 0 0

Predmetni nastavnik prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1 od 15.09.2014. 19.09.2014
Položili su:
1. Džulić Alijana 20,0
2. Breščić Amir 20,0
3. Čehajić Kemal 20,0
4. Dizdarević Mahmut 26%
5. Sikirić Amra 24%
6. Kadrić Eldin 21%
7. Ješilović Kenan 20 %
Uvid u radove će se održati 19.09.2014. u 10 sati na Mašinskom fakultetu u kabinetu 1102.
Završni-usmeni dio ispita će se održati u utorka 23.09.2014. godine u 9.15 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Rezultati pismenog dijela ispita iz Računovodstva i finansija od 17.09.2014. godine 18.09.2014
R.br. Br. indeksa Prezime i ime studenta Broj bodova Ocjena
1 PB25/12 Kulačić Benjamin 56 6
2 T305/11 Posavljak Ahmed 58 6
3 T302/11 Šarić Elmin 51 6
4 PB28/12 Topalović Samra 59 6
5 PB2/12 Tutnjić Aida 47 5

Napomena 1: Uvid u radove će biti obavljen 20.09.2014. godine u 9:30, Kabinet br. 2.
Napomena 2: Upis ocjena će biti obavljen dana, 18.09.2014. godine u 15:00 h (kabinet br. 17 zgrada Metalurškog fakulteta Univerziteta u Zenici)
Predmetni nastavnik doc.dr. sc. Almir Alihodžić
Rezultati usmenog dijela ispita iz Inženjerske matematike 1 i 2 od 17. i 18.09.2014. godine 18.09.2014
Položili su:
1. Avdić Halid 15,0 (1.parcijalni, IM1)
2. Pašanbegović Belma 13,0 (1.parcijalni, IM1)
3. Bikić Ilmir 26,0 (integralno, IM2)
4. Kavgić Emir 16,0 (1.parcijalni, IM2)
5. Kardaš Haris 11,0 (1.parcijalni, IM2)
6. Ajdinović Ajdin 23,0 (integralno IM1)
7. Horić Arnel 16,0 (2.parcijalni, IM2).
Uvid u radove i upis ocjena će se održati 23.09.2014. godine (utorak) od 9.15 do 10.30 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta Nacrtna geometrija od 16.09.2014. 17.09.2014
1. Terzić Senad šest(6)
Radovi se mogu pogledati kod predmetnog asistenta u četvrtak, 18.09.2014. god. u periodu od 09 do 11 sati.
Predmetni nastavnik doc.dr. Amra Talić-Čikmiš
Rezultati ispita iz predmeta Otpornost materijala I od 09.09.2014. 16.09.2014

Obavijest o terminu usmenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1, 2 i 3 15.09.2014
Termin završnog-usmenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1, Inženjerska matematika 2 i Inženjerska matematika 3 pomijera se sa utorka na srijedu sa početkom u 10 sati na Filozofskom fakultetu.
Predmetni  nastavnik Doc. dr. Dževad Burgić
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Inženjerska Matematika 2 od 08.09.2014. 11.09.2014
Ispit je položila:
1. Turčinović Nejra  50/100
Nisu položili:
2. Đulan Eldin     40/100
3. Ajdinović Adnan  40/100
4. Mujić Hazim 40/100
5. Popović Goran 30/100
6. Sikira Hajrija   20/100
Ostalih 9 studenata imalo manje od 10 bodova.
Uvid u radove moguć je  u ponedjeljak 15.09. od 14.30 do 15 sati u kabinetu 1203  Mašinskog fakulteta.
Završni-usmeni dio ispita iz IM1, IM2, IM3 održaće se u utorak 16.09. na Filozofskom fakultetu sa početkom u 09.30.
Predmetni  nastavnik Doc. dr. Dževad Burgić
PRELIMINARNA RANG-LISTA kandidata za upis u I godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2014/2015 godini na Politehničkom fakultetu u Zenici 10.09.2014
Kvalifikacioni ispit iz matematike za upis na Politehnički fakultet u Zenici, održan u utorak 08.09.2014. godine položili su kandidati koji su osvojili minimalno 20 bodova (50%).
Zainteresovani mogu izvršiti uvid u rezultate kvalifikacionog ispita u četvrtak, 11.09.2014. godine, u vremenu od 09:00 do 10:30 u kabinetu nastavnika 1209.
Na osnovu rezultata kvalifikacionog (prijemnog) ispita u septembarskom upisnom roku kao uslova za prijem, te drugih kriterija predviđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici izvršeno je rangiranje kandidata kako slijedi:

Rang lista kandidata za upis u I godinu studija
(septembarski upisni rok 2014. godine)
Rang Redovni
Samofin
Kandidat Opći uspjeh Pojedinačni kriteriji Prijemni ispit Ukupno
Prezime Ime oca Ime
ODSJEK GRAĐEVINARSTVO
Kandidati koji su zadovoljili na prijemnom ispitu
1 R Delibašić Faik Nedim 27,84 8,00 U.G. U.G.
2 R Mujić Midhat Harun 37,92 18,67 31,00 87,59
3 R Karalić Šerif Hamza 31,69 10,50 40,00 82,19
4 R Šehić Ermin Ermina 39,13 17,33 21,00 77,46
5 R Talić Husein Rabija 35,29 16,00 26,00 77,29
6 R Škaljo Mehrudin Mahir 36,24 17,33 21,00 74,58
7 R Galović Slavko Martina 29,94 10,50 34,00 74,44
8 R Varupa Senad Kenan 35,20 14,67 23,00 72,87
9 R Aličković Mesud Melisa 30,62 12,67 28,00 71,28
10 R Čosić Enes Ajla 31,67 17,00 21,00 69,67
11 R Ljubuškić Edber Amila 26,51 8,50 32,00 67,01
12 R Pašanbegović Faruk Lamija 30,31 8,00 24,00 62,31
13 R Drljević Ednan Dino 32,52 8,50 21,00 62,02
14 R Jusufović Haris Lejla 28,33 13,00 20,00 61,33
15 R Čišija Muhamed Nedžad 27,84 12,00 21,00 60,84
16 R Ćosić Fadil Almedin 24,80 16,00 20,00 60,80
17 R Sabitović Ibro Samir 29,71 10,29 20,00 60,00
18 R Halilović Kenan Denis 27,74 8,50 21,00 57,24
19 R Heco Đevad Dženan 24,64 8,00 21,00 53,64
20 R Mujezinović Asim Amina 25,10 8,00 20,00 53,10
Kandidati koji na prijemnom ispitu nisu zadovoljili
21 R Brković Asim Edin 36,64 18,00 14,00 68,64
22 R Udovičić Niko Mihaela 27,11 12,67 14,00 53,78
23 R Arnaut Jakub Bilal 27,76 8,00 14,00 49,76
24 R Prasko Almir Almira 33,60 14,00 13,00 60,60
25 R Ščetić Ramadan Sumeja 24,15 8,80 13,00 45,95
26 R Spahić Nedžad Meliha 24,27 10,00 11,00 45,27
27 R Muminović Ejub Husein 32,80 12,67 10,00 55,47
28 R Pehrat Muharem Eldin 35,17 11,20 8,00 54,37
29 R Ćerim Edin Eldar 30,67 14,00 8,00 52,67
30 R Trako Smajo Lejla 32,96 15,33 7,00 55,29
31 R Suvajac Zlatko Luka 22,71 8,00 4,00 34,71
32 R Aščerić Zikret Mubina 24,30 8,80 3,00 36,10
33 R Strika Sifet Samed 24,80 8,00 2,00 34,80
34 R Tihak Smail Enes 25,12 10,00 1,00 36,12
35 R Delić Remzo Ahmed 22,31 8,00 0,00 30,31
36 R Makarević Edina Nedim 21,62 8,00 0,00 29,62
ODSJEK PROIZVODNI BIZNIS MSP
Kandidati koji su zadovoljili na prijemnom ispitu
1 S Ruvić Mustafa Maid 30,72 2,33 21,00 54,05
2 S Efendić Ševko Ševket 26,21 2,63 21,00 49,84
3 S Redžić Zakir Ajdin 27,52 2,00 20,00 49,52
4 S Neimarlija Idriz Mevnuna 24,47 2,50 22,00 48,97

Preliminarna rang lista kandidata će se uputiti Naučno-nastavnom vijeću Politehničkog fakulteta na verifikaciju. Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste (do petka 12.09.2014. godine).

Konkursna komisija:
doc.dr. Edin Berberović, predsjednik
doc. dr. Almir Huskanović, član
Samra Varupa, rukovodilac studentske službe, član
Obavijest o pomijeranju ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 09.09.2014
Zbog zauzetosti predmetnog nastavnika pomijeraju se ispiti iz predmeta Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2 (Proizvodni biznis). Novi termini su:
Engleski jezik 1 12.09./26.09. (petak) u 10.00
Engleski jezik 2 12.09./26.09. (petak) u 10.00
Predmetni nastavnik doc.dr. Vildana Dubravac
Drugi upisni rok za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija na Politehničkom fakultetu 01.09.2014
Konkurs/Natječaj – drugi upisni rok (preostala slobodna mjesta) za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini traje od 01. septembra/rujna do 05. septembra/rujna 2014.godine. Pravo učešća na Konkursu/Natječaju imaju državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. Izuzetno, kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine imaju pravo učešća na Konkurs i prije izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, ali se u prvu godinu mogu upisati nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka akademske 2014/2015. godine.

Prijem dokumenata vršit će se 01. septembra/rujna do 05. septembra/rujna 2014.godine.
Prijemni ispit iz matematike za sve prijavljene kandidate obavit će u ponedjeljak, 08. septembra/rujna 2014. godine, sa početkom u 11 sati u sali 4203. Na ispit je potrebno ponijeti obavezno neki identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i sl.) iz kojeg se može utvrditi identitet kandidata. Na kvalifikacionom ispitu se smiju koristiti samo pribor za pisanje (olovka) i eventualno sprave za crtanje. Dakle, zabranjena je upotreba kalkulatora i mobitela. Primjeri zadataka za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita nalaze se na slijedećem linku.
Upis studenata koji budu primljeni u drugom upisnom roku obavit će se od 15. do 19. septembra/rujna 2014. godine.
Rang lista i spisak primljenih kandidata će se objaviti na oglasnoj ploči nakon što ih verificira Naučno-nastavno vijeće, a najkasnije pet dana od dana polaganja prijemnog ispita.

Broj nepopunjenih (slobodnih) mjesta za upis je slijedeći:
Odsjek Građevinarstvo - 19 mjesta za redovne studente koje finansira osnivač
Odsjek Proizvodni biznis MSP - 10 mjesta za redovne samofinansirajuće studente.

Takođe se obavještavaju studenti prelaznici sa drugih fakulteta da mogu nastaviti studij na Politehničkom fakultetu, u kojem slučaju se vrši priznavanje položenih ispita ukoliko postoji istovjetnost i/ili srodnost nastavnih programa, odnosno njihovog sadržaja i obima, a ukoliko postoji razlika u nastavnim programima položenih predmeta, ona se utvrđuje i student ju je dužan položiti. Po okončanju postupka priznavanja položenih ispita, studentu prijelazniku utvrđuje se status studenta na Univerzitetu, istovjetan statusu kojeg je imao na visokoškolskoj ustanovi s koje prelazi.
Zahtjev za prelazak, uz ovjerene nastavne planove i programe položenih predmeta, te uvjerenje o položenim ispitima i ECTS bodovima, student podnosi fakultetu, najkasnije do 15. septembra/rujna 2014. godine.

Uprava Politehničkog fakulteta
Obavijest o odgađanju upisa ocjene iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 14.07.2014
Obavještavaju se studenti prve godine da se odgađa upis ocjena iz predmeta Engleski jezik I i Engleski jezik II. Upis ocjena će se izvršiti u septembru, o čemu će studenti biti blagovremeno obavješteni.
Predmetni nastavnik doc.dr. Vildana Dubaravac
Rezultati ispita iz predmeta Putevi i saobraćajnice 14.07.2014
I KOLOKVIJ:
1. Mušija Edin (6)
III KOLOKVIJ
1. Redžić Nermin (10)
2. Duraković Nerma (8)
3. Hopić Kenan (8)
Predmetni nastavnik doc. dr. Edis Softić
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Inženjerska matematika III od 07.07.2014. 14.07.2014
Prezime i ime Zadatak broj 1
(max 100%)
Zadatak broj 2
(max 100%)
Zadatak broj 3
(max 100%)
Zadatak broj 4
(max 100%)
Broj bodova
(max 40)
Hodžić Amra 100% - - 50% 15,00
Kobilica Fahrudin 30% - 10% 60% 10,00
Mušija Edin 100% 70% 90% 30% 29,00
Piragić Fuad 80% - - 20% 10,00
Stojaković Vladimir 30% 30% 25% 50% 13,50
Zukić Miranda 100% - 35% 15% 15,00
Usmeni dio ispita će se održati u petak 18.07. u 9:15 na Filozofskom fakultetu.
Uvidu u radove studenti mogu pristupiti u četvrtak 17.07. u 8:20 (u kabinetu za spoljne saradnike Mašinskog fakulteta).
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta Materijali u građevinarstvu II 14.07.2014
Ispit iz predmeta Materijali u građevinarstvu II položili su sljedeći studenti:
II parcijalni
1. Duraković Nerma sedam (7)
2. Ljubović Amela osam (8)
3. Kargić Emir sedam (7)
4. Hodžić Zelda sedam-osam (7-8)
I parcijalni
1. Bektaš Emina osam (8)
2. Dželo Arnesa sedam (7)
Upis ocjena biće obavljen u srijedu 16.07.2014. godine u 10 sati u Dekanatu Fakulteta za metalurgiju i materijale.
Predmetni nastavnik prof. dr. Ilhan Bušatlić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Matematika i statistika od 11.7.2014 14.07.2014
Pismeni ispit nije niko položio.
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Spahić Amina 3 5 2 3 0 13
2. Avdispahić Alem 0 0 0 4 0 4
3. Bečulić Asmira 0 0 0 3 0 3
4. Bišić Dženana 0 0 0 0 0 0
5. Mujezinović Behadil 0 0 0 0 0 0
6. Ahmić Haris 0 0 0 0 0 0
7. Čoloman Nadin 0 0 0 0 0 0
8. Kapo Haris 0 0 0 0 0 0
Radovi se mogu pogledati u utorak 15.7.2014. u terminu 14:00 - 14:30.
Predmetni nastavnik prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Računovodstvo i finansije od 09.07.2014. 14.07.2014
R.br. Br. indeksa Prezime i ime studenta Broj bodova Ocjena
1 31/12 Brkić Jasmin 8,5 pet (5)
2 7/12 Čančar Adnan 59 šest (6)
3 288/11 Grabus Nedžad 52 šest (6)
4 25/12 Kulačić Benjamin 42,5 pet (5)
5 09/12 Omanović Esmir 6 pet (5)
6 28/12 Topalović Samra 43,5 pet (5)
Napomena 1: Uvid u radove će biti obavljen u utorak, 15.07.2014. godine u 15:00, Kabinet br. 2.
Napomena 2: Upis ocjena će se obaviti dana, 14.07.2014. godine (ponedjeljak), u 13:30 h - zgrada Metalurškog fakulteta (kabinet br. 17)
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Obavijest o završnom-usmenom dijelu ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1, 2 i 3 11.07.2014
Zbog obaveza predmetnog nastavnika, završni-usmeni dio ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1, 2 i 3 će se održati 18.07.2014. godine (petak) u 9.15 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Rezultati završnog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1, 2 i 3 od 08.07.2014. 11.07.2014
Položili su Inženjerski matematiku 1:
1. Đulić Amir 14,0 (1.parcijalni)
2. Preldžić Nedžad 13,0 (1.parcijalni)
3. Hekić Samed 11,0 (1.parcijalni)
4. Isaković Ajdin 20/40-integralno.
Položili su Inženjerski matematiku 2:
1. Bitić Sakib 14,0 (2.parcijalni).
Položili su Inženjerski matematiku3:
1. Delić Melisa 13,0 (2.parcijalni).
Dodatni test-pismeni iz Inženjerske matematike 3 položili su:
1. Kardaš Haris 21,0
2. Brkić Ilmir 20,5.
Uvid u radove i upis ocjena je 14.07.2014. godine (ponedjeljak) od 10.15 do 11.00 na FF-u
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Obavijest o potrebnoj dokumentaciji za upis studenata u I godinu studija 09.07.2014
Obaviještavaju se kandidati za upis u I godinu studija na Politehničkom fakultetu da je potrebno da pripreme slijedeću dokumentaciju za upis:
- ljekarsko uvjerenje
- 2 manje slike za indeks
- iznos od 20,50 KM za upisni materijal
- iznos od 50,00 KM za školarinu.
Uprava Politehničkog fakulteta
Rezultati ispita iz predmeta Otpornost materijala I i II 09.07.2014


Predmetni nastavnik prof.dr. Aleksandar Karač
PRELIMINARNA RANG-LISTA kandidata koji su stekli pravo upisa u I godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2014/2015 godini na Politehničkom fakultetu u Zenici 08.07.2014
Kvalifikacioni ispit iz matematike za upis na Politehnički fakultet u Zenici, održan 7. jula/srpnja 2014. godine položili su kandidati koji su osvojili minimalno 20 bodova (50%).
Zainteresovani mogu izvršiti uvid u rezultate kvalifikacionog ispita u četvrtak, 10.07.2013. godine, u vremenu od 11:00 do 12:30 sati, u kabinetu nastavnika 1209.
Na osnovu rezultata kvalifikacionog (prijemnog) ispita u julskom upisnom roku kao uslova za prijem, te drugih kriterija predviđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici izvršeno je rangiranje kandidata kako slijedi:
Rang lista kandidata koji su stekli pravo upisa u I godinu studija
(julski upisni rok 2014. godine)
Rang Redovni
Samofin
Kandidat Opći uspjeh Pojedinačni kriteriji Prijemni ispit Ukupno
Prezime Ime oca Ime
ODSJEK GRAĐEVINARSTVO
Kandidati koji su zadovoljili na prijemnom ispitu
1 R Luković Senad Nudžejma 39,84 19,43 40,00 99,27
2 R Šogolj Remzo Zerina 39,06 19,50 40,00 98,56
3 R Adilović Nesib Besima 39,11 18,86 40,00 97,97
4 R Trako Ismet Ismeta 37,56 19,50 40,00 97,06
5 R Horozović Armin Muamera 39,40 18,40 39,00 96,80
6 R Avdić Fikret Zerina 40,00 20,00 36,00 96,00
7 R Balić Zahid Merjema 37,08 19,50 39,00 95,58
8 R Doglod Sabahudin Erna 37,74 17,60 40,00 95,34
9 R Pehadžić Mirsad Mirza 38,69 18,86 37,00 94,55
10 R Čerimić Ibrahim Senada 36,86 17,33 40,00 94,20
11 R Huseinspahić Fahrudin Edin 35,85 17,00 40,00 92,85
12 R Adilović Munir Merima 37,29 15,00 40,00 92,29
13 R Imamović Zekerijah Redžija 37,16 14,86 39,00 91,01
14 R Hrustić Fahir Imran 37,33 18,67 35,00 91,00
15 R Kulalić Fikret Amina 38,15 19,00 33,00 90,15
16 R Smajić Midhet Naida 36,62 13,00 40,00 89,62
17 R Šarić Šemsudin Ilhan 35,69 17,50 34,00 87,19
18 R Softić Ismet Armin 34,31 17,50 33,00 84,81
19 R Merdić Nijaz Šejla 36,68 17,60 30,00 84,28
20 R Bagarić Stanko Ivan 32,18 12,00 40,00 84,18
21 R Mahmutović Nedžad Naida 34,00 9,50 40,00 83,50
22 R Babić Zakir Mirza 37,22 15,43 30,00 82,65
23 R Telalović Zikret Enisa 30,20 12,00 40,00 82,20
24 R Spahić Besim Safet 35,02 16,80 30,00 81,82
25 R Šporo Nedžad Amela 30,56 11,00 40,00 81,56
26 R Bašić Hidajet Ajdin 33,25 14,00 34,00 81,25
27 R Tuco Senad Hana 35,80 15,00 30,00 80,80
28 R Kukić Midhet Meris 37,39 16,00 27,00 80,39
29 R Smajić Senad Adna 31,69 8,00 40,00 79,69
30 R Skopljak Salim Velida 29,97 18,50 30,00 78,47
31 R Dedić Saudin Elenesa 33,28 13,14 32,00 78,42
32 R Dizdar Enver Munevera 33,21 14,00 31,00 78,21
33 R Kapo Bernadin Aldžejna 34,35 16,80 26,00 77,15
34 R Silajdžija Sejfo Aida 27,84 9,00 40,00 76,84
35 R Ljubović Senad Emina 31,04 13,00 32,00 76,04
36 R Đuvelek Amir Haris 32,48 11,00 32,00 75,48
37 R Kasap Munir Almina 32,00 10,29 33,00 75,29
38 R Razić Samir Sedin 31,36 18,00 25,00 74,36
39 R Kalabić Elvir Amer 27,20 11,33 35,00 73,53
40 R Hodžić Ibrahim Ermin 34,67 14,00 24,00 72,67
41 R Ćorović Esad Anida 35,14 12,50 25,00 72,64
42 R Pehlivanović Omer Muamera 33,44 16,00 23,00 72,44
43 R Duranović Nermin Dino 30,58 10,86 31,00 72,43
44 R Hakanović Dževad Amina 33,66 14,40 23,00 71,06
45 R Drljević Harun Omar 25,88 8,50 36,00 70,38
46 R Duvnjak Sabahudin Šeherzada 33,63 13,14 23,00 69,78
47 R Begović Husejin Sanel 28,98 12,80 27,00 68,78
48 R Mehić Asim Sukejna 32,75 12,00 24,00 68,75
49 R Mostarlić Samir Amar 26,50 10,67 30,00 67,17
50 R Krivokapa Nijaz Ermin 31,68 12,00 21,00 64,68
51 R Kovač Mehmed Aldin 28,48 10,00 26,00 64,48
52 R Kobilica Uzeir A. Merdijja 30,34 12,80 21,00 64,14
53 R Tahirović Azemina Ena 29,85 13,00 21,00 63,85
54 R Valjevac Kemal Irmel 25,57 8,00 28,00 61,57
55 R Kermo Ejub Benjamin 24,33 8,57 28,00 60,90
56 R Kadrić Mevludin Mediha 32,53 8,00 20,00 60,53
57 R Domnik Ljorenac Leon 29,81 10,00 20,00 59,81
58 R Jašarević Nurudin Haris 27,92 8,00 23,00 58,92
59 R Kobilica Zahir Berina 23,33 10,00 25,00 58,33
60 R Šarić Elvir Amer 24,33 8,00 23,00 55,33
61 R Ahmedspahić Hazim Elvedina 24,90 9,00 21,00 54,90
62 R Bakula Stipo Ivan 21,82 8,00 22,00 51,82
Kandidati koji na prijemnom ispitu nisu zadovoljili
63 R Šehić Ermin Ermina 39,13 18,00 7,00 64,13
64 R Prasko Almir Almira 33,60 14,00 5,00 52,60
65 R Delić Muhamed Irhad 35,23 14,67 2,00 51,90
66 R Tuzlić Nermin Munir 32,90 17,00 0,00 49,90
67 R Aličković Mesud Melisa 31,84 12,67 3,00 47,51
68 R Muminović Ejub Husein 32,80 12,00 1,00 45,80
69 R Simitović Akif Meliha 20,73 10,40 0,00 31,13
70 R Suvajac Zlatko Luka 22,71 8,00 0,00 30,71
71 R Veispahić Mensud Fatima 37,54 16,00 P.D. P.D.
ODSJEK PROIZVODNI BIZNIS MSP
Kandidati koji su zadovoljili na prijemnom ispitu
1 R Jarić Elvir Elma 37,75 12,00 U.G. U.G.
2 R Mameledžija Akif Anela 40,00 20,00 U.G. U.G.
3 R Ganić Nusret Rabija 37,85 16,67 33,00 87,51
4 R Lošić Senad Aida 38,07 16,80 30,00 84,87
5 R Kulović Ibrahim Merima 28,96 8,67 38,00 75,63
6 R Avdić Sulejman Asmira 34,22 16,00 24,00 74,22
7 R Haskić Dževad Naida 34,57 13,60 26,00 74,17
8 R Dizdarević Rašid Taib 32,31 12,00 28,00 72,31
9 R Pašalić Esad Adnan 32,43 8,67 30,00 71,10
10 R Džinić Emin Melisa 35,04 16,00 20,00 71,04
11 R Fejzić Jasmin Ajla 32,32 15,33 23,00 70,65
12 R Muslić Salih Lejla 32,00 14,00 24,00 70,00
13 R Krnjić Ermin Ermina 33,12 15,33 21,00 69,45
14 R Mandžuka Ferid Minela 31,84 10,00 27,00 68,84
15 R Aganović Izudin Zerina 32,31 11,33 21,00 64,65
16 R Šumić Slobodan Josip 28,69 10,67 24,00 63,36
17 R Šehić Muhamed Ilhana 28,94 14,40 20,00 63,34
18 R Havala Arslan Inela 28,52 9,00 24,00 61,52
19 R Džanan Ibrahim Haris 28,00 9,00 24,00 61,00
20 R Džanan Amir Nadira 28,77 8,00 24,00 60,77
21 S Kobilica Hamid Irma 22,75 12,00 26,00 60,75
22 S Frljak Edin Almasa 26,11 8,00 25,00 59,11
23 S Sivac Nedžad Mehmed 27,29 8,00 23,00 58,29
24 S Duraković Edin Lejla 28,08 8,80 20,00 56,88
25 S Trako Mufid Irhad 24,32 8,67 20,00 52,99
Kandidati koji na prijemnom ispitu nisu zadovoljili
26 R Softić Nermin Nejra 35,65 18,40 4,00 58,05
27 R Smajlović Taksim Amela 32,12 14,00 3,00 49,12
28 R Zukić Mirsad Harun 34,11 13,60 1,00 48,71
29 R Delić Mensur Binasa 33,35 15,00 0,00 48,35
30 R Šišić Mirnes Zerina 31,88 14,40 2,00 48,28
31 R Ruvić Mustafa Maid 30,72 9,33 6,00 46,05
32 R Hadžić Nesad Hazira 29,93 10,00 3,00 42,93
33 R Pašalić Merzuk Benjamin 28,08 10,29 3,00 41,37
34 S Efendić Ševko Ševket 25,53 10,50 4,00 40,03
35 R Huseinspahić Ismet Adnan 26,92 12,00 0,00 38,92
36 R Pajić Ramiz Haris 27,47 11,20 0,00 38,67
37 R Hedžić Hajrudin Ermina 24,29 10,29 2,00 36,58
38 S Ćerim Zehrudin Velid 23,52 8,00 3,00 34,52
39 R Jurić Bernad Tijana 27,65 8,00 P.D. P.D.

Na odsjeku Proizvodni biznis MSP kao redovni studenti mogu biti primljeni kandidati zaključno sa rangom 20, a ostali od ranga 21 do ranga 25 kao samofinansirajući, zbog ograničene upisne kvote.
Preliminarna rang lista kandidata će se uputiti Naučno-nastavnom vijeću Politehničkog fakulteta na verifikaciju. Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste (do petka 11.07.2014. godine).
Naknadni Konkurs za upis kandidata na preostala slobodna mjesta bit će objavljen u septembru 2014. godine. Pravo konkuriranja i polaganja prijemnog ispita u septembarskom roku imaju svi kandidati koji konkurišu prvi put za upis na fakultete, kao i kandidati koji su konkurisali u junsko-julskom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su zbog ograničenog broja kandidata odbijeni na nekom od fakulteta Univerziteta u Zenici.
Konkursna komisija:
doc.dr. Edin Berberović, predsjednik Komisije
doc. dr. Almir Huskanović,
član Samra Varupa, rukovodilac studentske službe, član
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 08.07.2014
Engleski jezik 1:
Ime i prezime nastava jan-feb jun-jul sept-okt zaključna ocjena
1. test 2.test 3.2. 17.2. 23.6. 7.7.    
Arnaut Esma 5 - 5 - - -     -
Avdispahić Alem 7 5 - 5 (40b) 6 (54,5b)       6
Gojanović Enes 5 - 5 5 (15b) - -     -
Hodžić Ermin 7 5 - 5 (37b) 6 (61b)       6
Hurem Amel 7 5 - 6 (55b)         6
Kadrić Dalila 6 5 - 5 (40b) - 5 (36,5)     5
Margeta Andrea 10 9             10
Osmančević Emir 7 7             7
Pašanović Belmin 7 5 - 6 (59b)         6
Spahić Amina 8 5 - 5 (46b) 6 (56b)       6
Žepačkić Kristijan 9 5 - 7 (72b)         7
Uvid u radove i upis ocjena 15.07.2014. u 8.30h.

Engleski jezik 2:
Ime i prezime nastava jun-jul sept-okt zaključna ocjena
  23.6. 7.7.    
Arnaut Esma - - -     -
Avdispahić Alem - - 5 (25,5b)     5
Gojanović Enes - - -     -
Hodžić Ermin - - 6 (61b)     6
Hurem Amel 5 5 (17b) 5 (32,5b)     5
Kadrić Dalila - - -     -
Margeta Andrea 9         9
Osmančević Emir 5 7 (65,5b)       7
Pašanović Belmin - - -     -
Spahić Amina - - 5 (48,5b)     5
Žepačkić Kristijan 5 5 (49,5b) 5 (38b)     5
Murtić Amra      5 (13,5b) -     5
Mekić Emina     5 (14,5b)     5
Sarajlić Lejla     5 (31b)     5
Uvid u radove i upis ocjena 15.07.2014. u 8.30h.
Predmetni nastavnik doc.dr. Vildana Dubravac
Rezultati ispita iz predmeta Hemija od 07.07.2014. 07.07.2014
Ispit iz predmeta Hemija, održan dana 07.07.2014. godine položili su:
1. Nermin Dolovac 6
2. Rašid Tursum 6
Usmeni ispit će se održati u srijedu 16.07.2014. godine u 12 sati na Fakultetu za metalurgiju i materijale.
Predmetni nastavnik prof.dr. Ilhan Bušatlić
Obavještenje o terminu kvalifikacionog/prijemnog ispita za upisnike Politehničkog fakulteta 04.07.2014
Kvalifikacioni/prijemni ispit iz matematike za sve prijavljene kandidate za upis na Politehnički fakultet u Zenici održat će se u ponedjeljak, 7. jula/srpnja 2014. godine, sa početkom u 11 sati u prostorijama 4203 i 3202.
Napomena:
Na ispit je potrebno ponijeti obavezno neki identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i sl.) iz kojeg se može utvrditi identitet kandidata.
Na kvalifikacionom ispitu se smiju koristiti samo pribor za pisanje (olovka) i eventualno sprave za crtanje. Dakle, zabranjena je upotreba kalkulatora i mobitela.
Primjeri zadataka za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita nalaze se na slijedećem linku.
Uprava Politehničkog fakulteta
Poziv za učešće u programu razmjene studenata sa Beijing Jiaotong University, Kina 04.07.2014
Razmjena studenata će se odvijati u skladu sa potpisanim protokolom između Univerziteta u Zenici i Jiaotong univerziteta iz Pekinga a sredstva za implementaciju programa obezbjeđuje vlada Republike Kine. Za akademsku 2014/15 obezbijeđene su stipendije za 4 studenta Univerziteta u Zenici a ista pokriva smještaj, školarinu i mjesečnu isplatu u iznosu 1,400 RMB. Studenti mogu aplicirati za 1 ili 2 semestar a programi koji se izvode na engleskom jeziku i koji su posebno otvoreni za strane studente su sljedeći:
1. Software inžinjerstvo - dodiplomski i master studij - detaljne informacije o studijskom programu možete pogledati na web stranici http://rjxy.bjtu.edu.cn/bjtu/showInfo.jsp?id=18481&dirId=6085&jspName=study1_cn.jsp&height=960px
2. Građevinarstvo – master studij - http://cie.bjtu.edu.cn/en/1_l.aspx?id=686
3. Neki predmeti na ekonomskom fakultetu (listu i silabus predmeta pogledajte ovdje)
Zainteresovani studenti Univerziteta u Zenici prijavu mogu izvršiti na:
http://study.bjtu.edu.cn/member!index.action?request_locale=en_US
Pored ispunjenog aplikacionog formulara koji se nalazi na gore navedenoj stranici, studenti su dužni uz prijavu uploadovati svoju fotografiju, pasoš i transkript ocjena. Pored online prijave studenti su dužni, u Ured za međunarodnu saradnju UNZE, dostaviti gore navedenu dokumentaciju i print aplikacionog formulara. Prijave možete dostaviti lično u Ured ili putem pošte na adresu:
Univerzitet u Zenici
Ured za međunarodnu saradnju
Fakultetka 3, 72 000 Zenica
Rok za prijave za zimski semestar 2014/2015 je 10.07.2014. godine, a za ljetni 10.01.2015. godine.
Obavijest o usmenom ispitu iz predmeta Matematika i statistika 04.07.2014
Obavještavaju se studenti da će se usmeni ispit iz predmeta Matematika i statistika održati u srijedu 09.07.2014. godine u 11:00 sati (u terminu dogovorenom sa studentima).
Također, ukoliko nekome od studenta treba potpis ili nešto slično, može se javiti u isto vrijeme.
Predmetni nastavnik prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1, 2 i 3 03.07.2014
Položili su IM1:
1. Škiljan Merim 16,0 (1.parcijalni).
Položili su IM2:
1. Horić Anel 14,0 (1.parcijalni).
Položili su IM3:
1. Dubravac Muamer 15,0 (2.parcijalni).
Upis ocjena je 08.07.2014. godine (utorak) od 9.15 do 10.30 na Filozofskom fakultetu.
NAPOMENA:
Dodatni termin (zbog slabe prolaznosti) za završni-usmeni dio ispita je 08.07.2014. godine (utorak) u 9.15 na Filozofskom fakultetu.
Dodatni termin (zbog slabe prolaznosti) za pismeni dio ispita iz IM2 (studenti nisu bili na vrijeme obaviješteni) je 08.07.2014. godine (utorak) u 9.15 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 od 30.06.2014. 03.07.2014
Pismeni dio ispita nije niko položio. Pozivaju se sljedeći studenti na dodatni test koji će biti održan u terminu usmenog:
1. Čelik Harun 13/40
2. Kardaš Haris 13/40
3. Brkić Ilmir 11/40
4. Ajdinović Ajdan 11/40
5. Popović Goran 11/40
Uvid u radove obaviće se u petak 04.07. u 09.00. sati kabinet 1204.
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta Modeliranje konstrukcija primjenom računara od 01.07.2014. 02.07.2014
R. br. Student Bodovi
1 Brkić Ilmir 85
2 Husanović Ajla 65
3 Kargić Emir 64
Predmetni saradnik v.as.mr. Denis Spahić
Obavještenje o terminu kvalifikacionog/prijemnog ispita za upisnike Politehničkog fakulteta 01.07.2014
Kvalifikacioni/prijemni ispit iz matematike za sve prijavljene kandidate za upis na Politehnički fakultet u Zenici održat će se u ponedjeljak, 7. jula/srpnja 2014. godine, sa početkom u 11 sati u prostorijama 4203 i 3202.
Napomena:
Na ispit je potrebno ponijeti obavezno neki identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, vozačka dozvola i sl.) iz kojeg se može utvrditi identitet kandidata.
Na kvalifikacionom ispitu se smiju koristiti samo pribor za pisanje (olovka) i eventualno sprave za crtanje. Dakle, zabranjena je upotreba kalkulatora i mobitela.
Primjeri zadataka za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita nalaze se na slijedećem linku.
Uprava Politehničkog fakulteta
Rezultati ispita iz predmeta Hemija 01.07.2014
Usmeni ispit iz predmeta Hemija, koji je održan 01.07.2014. godine položili su:
1. Melisa Sulejmanović sedam (7)
2. Vedad Hekić šest (6)
Predmetni nastavnik prof.dr. Ilhan Bušatlić
Rezultati ispita iz predmeta Putevi i saobraćajnice 01.07.2014
I KOLOKVIJ:
1. Piragić Fuad (7)
2. Ovčina Emir (7)
II KOLOKVIJ
1. Duraković Nerma (7)
III KOLOKVIJ
1. Valentina Šimić (7)
2. Odobašić Fehim (6)
Predmetni nastavnik doc. dr.Edis Softić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Materijali u građevinarstvu II 30.06.2014
Položili su sljedeći studenti:
1. Duraković Nerma (I parcijalni) osam (8)
2. Ljubović Amela (I parcijalni) sedam (7)
3. Goran Popović (I parcijalni) šest (6)
Predmetni nastavnik prof.dr. Ilhan Bušatlić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Matematika i statistika od 27.6.2014. 30.06.2014
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Sulejmanović Melisa 8 1 0 9 7 25
Radovi se mogu pogledati u petak 4.7.2014. u terminu 14:00 – 14:30.
Predmetni nastavnik prof.dr. Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest o terminu ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1 i 3 26.06.2014
Na zahtjev studenata pomijera se završni – usmeni ispit iz predmeta Inženjerska matematika 1 i Inženjerska matematika 3 i održat će se u četvrtak 03.07.2014. godine u 11.00 na Politehničkom fakultetu.
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika II od 26.06.2014. 30.06.2014
Položili su:
1. Terzić Seanad 16,0 (2.parcijalni)
2. Bitić Sakib 17,5 (1.parcijalni)
3. Kobilica Fahrudin 14,0 (2.parcijalni).
Uvid u radove i upis ocjena u utorak 01.07.2014. godine od 9.30 do 10.30 ili 03.07.2014.godine (četvrtak) od 11.00 do 11.30 na PTF-u.
Predmetni nastavnik prof.dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 27.06.2014
Engleski jezik 1:
Ime i prezime nastava jan-feb jun-jul sept-okt zaključna ocjena
1. test 2.test 3.2. 17.2. 23.6.      
Arnaut Esma 5 - 5 - -       -
Avdispahić Alem 7 5 - 5 (40b) 6 (54,5b)       6
Gojanović Enes 5 - 5 5 (15b) -       -
Hodžić Ermin 7 5 - 5 (37b) 6 (61b)       6
Hurem Amel 7 5 - 6 (55b)         6
Kadrić Dalila 6 5 - 5 (40b) -       5
Margeta Andrea 10 9             10
Osmančević Emir 7 7             7
Pašanović Belmin 7 5 - 6 (59b)         6
Spahić Amina 8 5 - 5 (46b) 6 (56b)       6
Žepačkić Kristijan 9 5 - 7 (72b)         7
Uvid u radove i upis ocjena 7.7.2014. u 12.15h
Engleski jezik 2:
Ime i prezime nastava jun-jul sept-okt zaključna ocjena
  23.6.      
Arnaut Esma - -       -
Avdispahić Alem - -       -
Gojanović Enes - -       -
Hodžić Ermin - -       -
Hurem Amel 5 5 (17b)       5
Kadrić Dalila - -       -
Margeta Andrea 9         9
Osmančević Emir 5 7 (65,5b)       7
Pašanović Belmin - -       -
Spahić Amina - -       -
Žepačkić Kristijan 5 5 (49,5b)       5
Murtić Amra      5 (13,5b)       5
Uvid u radove i upis ocjena 7.7.2014. u 12.15h
Predmetni nastavnik doc.dr. Vildana Dubravac
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Računovodstvo i finansije od 25.06.2014. 26.06.2014
R.br. Br. Indeksa Ime i prezime studenta Broj bodova Ocjena
1. PB-25/12 Benjamin Kulačić 23,5 5
2. 31/12 Jasmin Brkić 9,5 5
Za uvid u radove studenti s emogu javiti na e-mail adresu jasmina.dzafic@ef.unze.ba
Predmetni nastavnik doc.dr. Almir Alihodžić
 
Obavijest o terminu ispita iz predmeta Putevi i saobraćajnice 25.06.2014
Obavještavaju se studenti da će se ispit iz predmeta Putevi i saobraćajnice održati u petak 27.06.2014. godine sa početkom u 18.00 sati na Politehničkom fakultetu, a u skladu sa prethodnim dogovorom sa predmetnim nastavnikom.
Predmetni nastavnik doc. dr. Edis Softić
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Otpornosti materijala I i II od 24. 06. 2014. 25.06.2014
Otpornost materijala I:
No. Ime i prezime Prolaz Pismeni (%) Zadaće Testovi Ukupno Ocjena
Zadatak
1 2 3 4 S
1 Dželo Arnesa 55.8 0.0 10.0 12.0 0.0 22.0 51.0 59.0 - 5
NAPOMENE:
1. Vrijednost zadataka: 25+25+25+25
2. Prolazna ocjena je najmanje 55% osvojenih bodova, pri čemu je učešće pojedinih provjera znanja u ukupnoj ocjeni: zadaće/programi 30%, testovi 20%, pismeni ispit 50%. Najmanja prolazna ocjena na pismenom ispitu je 51%, ali može biti i veća zavisno od osvojenih bodova na testovima i zadaćama - kolona 'Prolaz' daje minimalan postotak osvojenih bodova neophodnih za prolaznu ocjenu.
3. Studenti mogu pogledati radove i upisati ocjene svaki dan do 27.06.2014. godine, kada će se ispit zaključiti.

Otpornost materijala II:
No. Ime i prezime Prolaz Pismeni (%) Zadaće Seminarski Ukupno Ocjena
Zadatak
1 2 3 4 5 S
1 Ajdinović Adnan 51.0 - - - - - 0.0 87.7 92.5 - -
2 Bektaš Emina 51.0 - - - - - 0.0 69.2 92.5 - -
3 Brkić Ilmir 51.0 6.0 0.0 15.0 10.0 25.0 56.0 88.8 100.0 74.6 8-
4 Delić Melisa 51.0 12.0 0.0 12.0 14.5 0.0 38.5 64.3 92.5 - 5
5 Dubravac Muamer 51.0 15.0 9.0 30.0 15.0 25.0 94.0 100.0 95.0 96.0 10
6 Dželo Arnesa 51.0 - - - - - 0.0 98.3 92.5 - -
7 Đulan Eldin 51.0 9.0 6.0 15.0 12.0 23.5 65.5 52.9 92.5 67.1 7
8 Hodžić Zelda 51.0 15.0 0.0 12.0 9.0 5.0 41.0 66.0 85.0 - 5
9 Horić Arnel 51.0 13.5 9.0 15.0 13.5 17.5 68.5 96.1 90.0 81.1 8
10 Husanović Ajla 51.0 0.0 0.0 0.0 6.0 12.5 18.5 65.4 95.0 - 5
11 Kargić Emir 51.0 13.5 1.5 30.0 9.0 25.0 79.0 82.3 87.5 81.7 8
12 Kobilica Fahrudin 51.0 15.0 0.0 30.0 15.0 25.0 85.0 100.0 95.0 91.5 9
13 Ljubović Amela 51.0 12.0 10.5 30.0 15.0 25.0 92.5 100.0 100.0 96.3 10
14 Popović Goran 51.0 13.5 1.5 9.0 13.0 22.5 59.5 80.0 87.5 71.3 7
15 Stupar Dženeta 55.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.4 25.5 - 5
16 Šarić Nejra 51.0 - - - - - 0.0 66.7 95.0 - -
17 Turčinović Nejra 51.0 9.0 0.0 27.0 12.0 22.5 70.5 92.4 90.0 81.0 8
NAPOMENE:
1. Vrijednost zadataka: 15+15+30+15+25
2. Prolazna ocjena je najmanje 55% osvojenih bodova, pri čemu je učešće pojedinih provjera znanja u ukupnoj ocjeni: zadaće/programi 30%, testovi 20%, pismeni ispit 50%. Najmanja prolazna ocjena na pismenom ispitu je 51%, ali može biti i veća zavisno od osvojenih bodova na testovima i zadaćama - kolona 'Prolaz' daje minimalan postotak osvojenih bodova neophodnih za prolaznu ocjenu.
3. Studenti mogu pogledati radove i upisati ocjene svaki dan do 27.06.2014. godine, kada će se ispit zaključiti.

Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karač
Rezultati ispita iz predmeta Nacrtna geometrija 24.06. i Osnove mašinstva sa tehničkim crtanjem 19.06. 24.06.2014
Nacrtna geometrija:
Niko od studenata nije položio.
Radovi se mogu pogledati kod predmetnog asistenta u srijedu 25.06.2014. u periodu od 9 do 11 sati.
Osnove mašinstva sa tehničkim crtanjem:
Niko od studenata nije položio.
Radovi se mogu pogledati kod predmetnog asistenta u srijedu 25.06.2014. u periodu od 9 do 11 sati.
Predmetni nastavnik doc. dr. Amra Talić-Čimkiš
Obavijest o terminu završnog ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 19.06.2014
Obavještavaju se studenti da će se prvi termin za završni – usmeni dio ispita za sve studente koji su položili pismeni dio ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 održati u četvrtak 26.06.2014. godine u 13.00 na Politehničkom fakultetu.
Također, prvi termin za završni – usmeni dio ispita za sve studente koji su položili pismeni dio ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1 i Inženjerska matematika 3 će se održati u utorak 01.07.2014. godine u 9.30 na Politehničkom fakultetu.
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Pripremna nastava iz Matematike za upisnike Politehničkog fakulteta 18.06.2014
Obavještavamo zainteresovane kandidate za upis na Politehnički fakultet da će se od 27. juna organizovati pripremna nastava iz Matematike u trajanju od 15 časova.
Pripremna nastava počinje u petak 27. juna 2014. godine u 14:30 sati u amfiteatru fakulteta (sala 3202). Ostali termini pripremne nastave organizirat će se u dogovoru sa profesorom.
Prijavljeni kandidati za pripremnu nastavu trebaju prethodno izvršiti uplatu od 50 KM, a jedan primjerak uplatnice dostaviti u studentsku službu fakulteta prije početka pripremne nastave. Upute o načinu uplate se mogu dobiti u studentskoj službi fakulteta, na oglasnoj ploči i na slijedećem linku.
Termin polaganja prijemnog ispita iz Matematike će biti blagovremeno objavljen.
Uprava Politehničkog fakulteta
Rezultati usmenog ispita iz predmeta Zaštita metala (drveta) od 18.06.2014. 18.06.2014
Položili su:
1.ŠARIĆ ELMIN 8
2.BABIĆ EMIR 8
3.MEHIĆ SEMIR 8
4.KALABIĆ MUAMER 8
5.ARNAUTOVIĆ DEILA 8
6.OMANOVIĆ ESMIR 7
7.POSAVLJAK AMER 7
Predmetni nastavnik prof.dr. Mirsada Rizvanović
Rezultati testa iz predmeta Modeliranje konstrukcija primjenom računara od 17.06.2014. 18.06.2014
R. br. Student Bodovi Ocjena
  Ljubović Amela 97  
  Kargić Emir 45  
  Brkić Ilmir 35  
  Husanović Ajla 25  
  Dželo Arnesa 17,5  

Predmetni saradnik v.as.mr. Denis Spahić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska Matematika 2 od 16.06.2014. 17.06.2014
Ispit položio:
1. Kargić Emir 50/100
Nisu položili:
2. Kardaš Haris 25/100
3. Stupar Dženeta 15/100
4. Muminović Adis 20/100
5. Turčinović Nejra 10/100
Uvid u radove obavit će se u četvrtrak 19.06. u 09.00 sati u kabinetu 1204 .
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Rezultati drugog testa iz predmeta Modeliranje konstrukcija primjenom računara od 11.06.2014. 16.06.2014
R. br. Student Bodovi Ocjena
1 Kobilica Fahrudin 100  
2 Dubravac Muamer 98  
3 Đulan Eldin 97  
4 Hodžić Zelda 97  
5 Ajdinović Adnan 90  
6 Ljubović Amela 90  
7 Horić Arnel 80  
8 Turčinović Nejra 77  
9 Bektaš Emina 69,5  
10 Popović Goran 55  
11 Dželo Arnesa 51  
12 Šarić Nejra 49  
13 Delić Melisa 46  
14 Brkić Ilmir 45  
15 Kargić Emir 15  
16 Husanović Ajla 0  
Predmetni saradnik v.as.mr. Denis Spahić
Rezultati drugog parcijalnog ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 od 12.06.2014. 13.06.2014
1. Bitić Sakib 16/20
2. Terzić Senad 15/20
3. Horić Arnel 11/20
4. Kargić Emir 8/20
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Obavijest o pomijeranju ispitnog termina iz predmeta Građevinska fizika 09.06.2014
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da će se ispit iz predmeta Građevinska fizika umjesto u sali 3202 Mašinskog fakulteta u 8:30, održati na Fakultetu za metalurgiju i materijale u sali 203 sa početkom u 8:00 sati.
Predmetni saradnik v.as.mr. Dijana Dujak
Obavijest o terminu drugog parcijalnog ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 09.06.2014
Obavještavaju se studenti da će drugi parcijalni ispit iz predmeta Inženjerska matematika 2 održati 12.06.2014. godine (četvrtak) sa početkom u 12:00 sati.
Predmetni asistent Ismet Kalčo
Obavijest o terminu prezentacija iz predmeta Otpornost materijala II 04.06.2014
Obavještavaju se studenti koji slušaju Otpornost materijala II (druga godina, odsjek Građevinarstvo) da će se prezentacije seminarskih radova održati u ponedjeljak 09.06.2014. godine od 10.00 u 3202, a ne kako je ranije planirano u utorak (10.06.2014).
Predmetni nastavnik v.prof.dr. Aleksandar Karač
Obavijest o održavanju vježbi iz predmeta Proizvodni sistemi i logistika 29.05.2014
Obavještavaju se studenti 2. godine da će se vježbe iz predmeta Proizvodni sistemi i logistika održati u redovnom terminu prema rasporedu nastave u subotu 31.05.2014. sa početkom u 8.15. Svi studenti su obavezni da dođu na vježbe.
Takođe, studenti 3. godine koji su odslušali predmet ali nisu ispunili obaveze (predali i kolokvirali programe ili seminarske radove) obavezni su da dođu u istom terminu radi konsultacija o načinu i terminima ispunjavanja zaostalih obaveza.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o nastavku obustave nastave 20.05.2014
U povodu nastale situacije na području Zeničko-dobojskog kantona izazvane poplavama i klizištima u našem Kantonu, ovim putem se studenti i zaposlenici Univerziteta u Zenici obavještavaju da se produžava obustava nastave na fakultetima Univerziteta u Zenici i za dane 21.,22., 23., i 24.05 2014. godine (srijeda, četvrtak, petak i subota), a da će se nastava za studente Univerziteta u Zenici nastaviti odvijati počev od 26.05. 2014.godine (ponedjeljak) po redovnom rasporedu.
Za zaposlenike Univerziteta u Zenici (nastavno i nenastavno osoblje) gore navedeni dani su radni dani u kojima će obavljati svoje redovne radne aktivnosti.
O vremenu i načinu nadoknade nastave studenti će biti blagovremeno obaviješteni.
REKTOR Prof. Dr. Dževad Zečić
Rezultati prvog parcijalnog ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 od 25.04.2014. i 15.05.2014. 20.05.2014
  25.04.2014. 15.05.2014.
1. Terzić Senad 12/20 15/20
2. Horić Arnel 9/20 -
3. Kargić Emir 7/20 0/20
4. Turčinović Nejra 6/20 -
5. Bitić Sakib 4/20 18/20
6. Đulan Eldin 2/20 1/20
7. Mujić  Hazim 4/20 0/20
8. Muminović Adis 0/20 -
9. Popović Goran 0/20 0/20
10. Kardaš Haris 0/20 4/20
11. Đulić Amir 0/20 -
12. Brkić  Ilmir 0/20 4/20
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Rezultati završnog dijela ispita iz Inženjerskih matematika od 08.05.2014. 10.05.2014
POLOŽILI SU INŽENJERSKU MATEMATIKU 1:
1. Džebo Arnesa 12,0 (2.parcijalni)
2. Kardaš Haris 11,0 (2.parcijalni)
3. Avdić Ajla 23,0 (integralno)

POLOŽILI SU INŽENJERSKU MATEMATIKU 2:
1. Terzić Seanad 15,0 (1.parcijalni)

POLOŽILI SU INŽENJERSKU MATEMATIKU 3:
1. Ljubović Amela 15,0 (2.parcijalni)
2. Dedić Melisa 14,0 (1.parcijalni)

Predmetni nastavnik: Doc. dr Dževad Burgić
Prezentacija stipendija DAAD-a i studija u Njemačkoj 07.05.2014
Obavještavaju se studenti Politehničkog fakulteta da će se u četvrtak, 15. maja 2014. godine u terminu 11:00-13:00 sati u velikoj sali 10 na Fakultetu za metalurgiju i metale održati prezentacija stipendija Njemačkog akademskog servisa za razmjenu studenata (DAAD), kao i mogućnosti studija u Njemačkoj za studente iz Bosne i Hercegovine.
P redavači su: Heike Link, lektorica servisa DAAD Univerziteta u Sarajevu, i Selma Rakovac, savjetnica za stipendije u Uredu DAAD-a u Sarajevu.
Studenti Politehničkog fakulteta koji imaju motivaciju za nastavak studija na nekom od univerziteta u Njemačkoj imat će priliku da se bliže i detaljnije upoznaju sa mogućnostima koje su na raspolaganju.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Edin Berberović
EYE 2014 trodnevna konferencija – 30 maj – 1 juni 05.05.2014
Od 30. maja do 1. juna, Steleks u saradnji sa Balkanskom Omladinskom Agencijom, po prvi put organizuje konferenciju mladih inženjera "EYE Sarajevo 2014". Zainteresovani za ovaj događaj, na kojem će se okupiti mnogi mladi inženjeri iz cijele Evrope, treba da se prijave na adresu ili u prostorijama Steleks Sarajevo.
Specijalno za studente iz BiH nude se dvije opcije prisustvovanja konferenciji:
1. subotnja predavanja i radionice, ručak i gala večera - 30 KM
2. prisustvo cijeloj konferenciji, koje uključuje industrijske posjete, predavanja, radionice, tri ručka, dvije večere, posjetu Tunelu spasa i druženje sa evropskim kolegama - 75 KM
Prijave na e-mail eye.sarajevo@gmail.com do 9 maja. Broj učesnika je ograničen.
Sve informacije na: http://www.eyesarajevo2014.com
Obavijest o o nadoknadi vježbi iz predmeta Statika konstrukcija I 30.04.2014
Obavještavaju se studenti da će se vježbe iz predmeta Statika konstrukcija I od 1. maja 2014. godine održati u ponedeljak 5. maja 2014. godine sa početkom u 16.30 u sali 2113.
Predmetni saradnik v.as.mr. Enes Šiljak
Obavijest o neradnim danima 29.04.2014
U povodu nastupajućeg međunarodnog praznika "Praznik rada", a u skladu sa Zakonom o praznicima (Službeni list RBiH) broj 2/92 i 13/94), obavještavamo zaposlenike i studente Univerziteta u Zenici da se u četvrtak i petak (01.05. i 02.05.2014. godine neće raditi.
Zaposlenicima i studentima Univerziteta u Zenici čestitamo nastupajući praznik.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Rezultati pismenog ispita iz Otpornosti materijala I 24. 04. 2014. 28.04.2014
No. Ime i prezime Prolaz Grupa Pismeni (%) Zadaće Testovi Ukupno Ocjena
Zadatak
1 (20) 2 (25) 3 (30) 4 (25) S
1 Ajdinović Adnan 51.0 A 18.0 20.0 20.0 12.5 70.5 74.1 76.0 72.7 7
2 Bektaš Emina 59.4 B 20.0 20.0 10.0 2.5 52.5 51.0 50.0 51.6 5
3 Dželo Arnesa 55.8 B 20.0 7.5 0.0 0.0 27.5 51.0 59.0 - 5
4 Hodžić Zelda 51.0 A 24.0 15.0 20.0 5.0 64.0 68.0 64.0 65.2 7
5 Husanović Ajla 52.0 B 20.0 24.0 18.0 0.0 62.0 68.0 43.0 60.0 6
6 Turčinović Nejra 51.0 B 18.0 20.0 12.5 5.0 55.5 81.6 91.0 70.4 7
NAPOMENE:
1. Studentica Bektaš Emina treba da se javi predmetnom nastavniku
2. Studenti koji su položili TREBAJU OBAVEZNO da prijave ispit u prvom junsko-julskom roku
3. Prolazna ocjena je najmanje 55% osvojenih bodova, pri čemu je učešće pojedinih provjera znanja u ukupnoj ocjeni: zadaće/programi 30%, testovi 20%, pismeni ispit 50%. Najmanja prolazna ocjena na pismenom ispitu je 51%, ali može biti i veća zavisno od osvojenih bodova na testovima i zadaćama - kolona 'Prolaz' daje minimalan postotak osvojenih bodova neophodnih za prolaznu ocjenu.
4. Studenti mogu pogledati radove i upisati ocjene svaki dan do 29.04.2014. godine.
Predmetni nastavnik prof.dr. Aleksandar Karač
Rezultati prvog parcijalnog ispita iz Inženjerske Matematike 2 od 25.04.2014. 28.04.2014
1. Terzić Senad 27/50
2. Horić Arnel 20/50
3. Kargić Emir 16/50
4. Turčinović Nejra 14/50
5. Bitić Sakib 9/50
6. Đulan Eldin 8/50
7. Mujić Hazim 8/50
8. Muminović Adis 0/50
9. Popović Goran 0/50
10. Kardaš Haris 0/50
11. Đulić Amir 0/50
12. Brkić Ilmir 0/50
Završni dio ispita iz IM1, IM2, IM3 održaće se 08.05.(četvrtak) u 13.00 sati na Filozofskom fakultetu. .
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Obavijest o pismenom dijelu parcijalnog ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 18.04.2014
Obavještavaju se studenti da će se pismeni dio parcijalnog ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 održati 25.04.2014. godine u 11.00 sati u učionici br. 3101.
Predmetni asistent Ismet Kalčo
Dan otvorenih vrata Univerziteta u Zenici četvrtak 17.04.2014. 16.04.2014
Obavještavaju se svi zainteresovani da će se u četvrtak 17.04.2014. godine održati Dan otvorenih vrata kojim se okončava istoimeni projekat Univerziteta u Zenici.
Centralna manifestacija će se održati u zgradi Fakulteta za metalurgiju i materijale sa početkom u 10 sati, gdje će svim posjetiocima biti na raspolaganju nastavno osoblje i menadžment pojedinih fakulteta.
Pozivaju se svi zainteresovani, a posebno završenici srednjih škola kao budući kandidati za upis na neki od fakulteta Univerziteta u Zenici da prisustvuju Danu otvorenih vrata na Univerzitetu u Zenici i iskoriste ovu priliku da dobiju sve potrebne informacije u vezi sa studijskim programima koji su u ponudi na našem univerzitetu.
Menadžment fakulteta
Najava prezentacije stipendija vlade SAD 07.04.2014
Pozivamo studente i uposlenike Univerziteta u Zenici da prisustvuju prezenatciji stipendija koje nudi Vlada SAD-a, koja će biti održana u četvrtak, 10.04.2014. u 11:00 h, u čitaonici Metalurškog instituta Univerziteta u Zenici.
Pored ostalih koji se nude, sljedeći programi stipendija američke vlade će biti otvoreni na konkursu za akademsku 2014/2015:
Fulbright Visiting Scholar Program
Fulbright Student Program
Hubert H. Humphry Fellowship
E-teacher program.
Pozivamo studente i uposlenike Univerziteta u Zenici da iskoriste priliku i u direktnom razgovoru dobiju odgovore na pitanja vezana za studiranje u SAD.
Menadžment fakulteta
Poziv za razmjenu studenata i akademskog osoblja u okviru Mevlana projekta razmjene 04.04.2014
Otvoren je poziv za razmjenu studenata u nastavnog osoblja u okviru Mevlana programa mobilnosti. Program je u potpunosti finansiran od strane Vlade Republike Turske a trenutno je otvoren poziv za aplikacije za Trakya Univerzitet u Edirneu.
Krajnji rok za apliciranje je 17.04.2014.god.
Listu fakulteta na koje studenti i nastavno osoblje Univerziteta u Zenici mogu aplicirati možete pogledati ovdje.
Pored ispunjenog aplikacionog formulara studenti su dužni dostaviti i Uvjerenje o položenim ispitima, ne starije od mjesec dana.
Aplikacije dostaviti na e-mail adresu rektorat-1@unze.ba.
Više informacija o programu: link1, link2.
Obrasci: Information form, Application form, Poziv.
Dodatne informacije možete dobiti putem e-maila amra.muslic@unze.ba ili lično u Uredu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici.
Menadžment fakulteta
Obavijest o održavanju nastave iz predmeta Proizvodni sistemi i logistika 03.04.2014
Obavještavaju se studenti da od ponedeljka 07.04. nastava će u nekoliko termina biti u Laboratoriji za tehnologije i dizajn u drvopreradi. Zbog prostornih mogućnost studenti će biti u dvije grupe prema rasporedu:
1. grupa 14,15- 15,45 h
2. grupa 16,00 - 17,30 h
U prvoj grupi su:                         U drugoj grupi su:
1. Faruk Čeliković   13. Hamza Beganović
2. Adnan Hećo    14. Benjamin Kulačić
3. Elvis Tuka   15. Armin Kotorić
4. Adis Petrović   16. Nedžad Grabus
5. Samra Topalović    17. Aida Tutnjić
6. Haris Musić   18. Dženeta Kovač
7. Tarik Pjanić   19. Jasmin Brkić
8. Semir Mehić   20. Esmir Omanović
9. Deila Arnautović   21. Haris Ahmić
10. Adnan Čančar   22. Amela Selimanović
11. Asmira Bečulić   23. Muamer Kalabić
12. Elmin Šarić   24. Ahmed Posavljak
      25. Emir Babić

Predmetni nastavnik: prof. dr. Darko Petković
Rezultati prvog testa iz predmeta Zaštita metala (drveta) održanog 31.03.2014. 03.04.2014
1.KULAČIĆ BENJANIN         8
2.ELVIS TUKA                   8
3.ČELIKOVIĆ FARUK           8
4.AHMIĆ HARIS                 8
5.GRABUS NEDŽAD            8
6.MUSIĆ HARIS                 8
7.KOTORIĆ ARMIN            8
8.BEGANOVIĆ HAMZA        7
9.KOVAČ DŽENETA            7
10.BRKIĆ JASMIN              7
11.ČANČAR ADNAN            7
12.TUTNJIĆ AIDA              6
13.TOPALOVIĆ SAMRA       6
14.PJANIĆ TARIK              6
Predmetni nastavnik: Prof. dr. Mirsada Rizvanović
Učešće Politehničkog fakulteta na Sajmu srednjih škola i fakulteta Tešanj 28.03.2014
U petak 28.marta 2014. godine predstavnici Politehničkog fakulteta bili su učesnici na Sajmu srednjih škola i fakulteta koji je organizovan u Tešnju. Cilj sajma je olakšavanje mladim ljudima izbor odgovarajućeg fakulteta, kao i razvijanje svijesti mladih ljudi o važnosti obrazovanja za aktivan doprinos u ličnom razvoju i razvoju lokalne zajednice. Sajmu su prisustvovali brojni učenici srednjih škola sa područja općine, a među izlagačima je pored Politehničkog fakulteta i drugih fakulteta Univerziteta u Zenici, bio i veliki broj fakulteta iz Bosne i Hercegovine.
Politehnički fakultet su predstavljali i promovisali prodekan za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Edin Berberović, prodekan za naučno-istraživački rad prof. dr. Malik Čabaravdić i studentica 2. godine odsjeka Građevinarstvo Amela Ljubović, kojoj se ovom prilikom srdačno zahvaljujemo na uloženom trudu i pomoći.
Menadžment Politehničkog fakulteta


Galerija slika >>
Studenti odsjeka Građervinarstvo posjetili lokalitet HE Vranduk 26.03.2014
U utorak 25.marta 2014. godine studenti treće godine odsjeka Građevinarstvo posjetili su lokalitet buduće planirane Hidroelektrane Vranduk. Tokom posjete studenti su imali priliku da na konkretnom primjeru iz prakse vide i prodube znanja iz izvođenja istražnih radova. Specijalizirane istražne radove (geološke, geotehničke, geofizičke i seizmološke) za nivo glavnog projekta provodi firma Geosonda iz Zenice.
Zahvaljujemo se našem saradniku organizatoru posjete doc.dr. Zlatanu Taliću, dipl. ing. građ., kao i našim domaćinima tokom posjete, osoblju firme Geosonda Zenica.
Menadžment Politehničkog fakulteta


Galerija slika >>
Obavijest oo obavljanju stručne prakse 24.03.2014
Obavještavaju se studenti III godine odsjeka Proizvodni biznis da su dužni obaviti industrijsku praksu prema slijedećem rasporedu (raspored se neznatno razlikuje od prvobitno predloženog iz razloga što su pojedine firme za koje su studenti ispoljili želju za praksom tek naknadno dostavile saglasnost da prime studente):
R.br. Student Odsjek Firma Mentor
1. Agić Emina PB Prevent Zenica v.as.mr. Edin Begović
2. Baručija Ajdin PB Prevent Zenica v.as.mr. Josip Kačmarčik
3. Čičak Mensura PB GS-TMT Travnik v.as.mr. Josip Kačmarčik
4. Dizdarević Harun PB Prevent Zenica v.as.mr. Edin Begović
5. Horić Emina PB FIS Vitez v.as.mr. Ibrahim Plančić
6. Karahodžić Mersiha PB Metalno Zenica v.as.mr. Nusret Imamović
7. Leskovčanin Saudin PB Prevent Zenica v.as.mr. Ibrahim Plančić
8. Mušija Merima PB ITC Zenica v.as.mr. Denis Spahić
9. Selimović Iris PB Metalno Zenica v.as.mr. Nusret Imamović
10. Šahinović Vernes PB FIS Vitez v.as.mr. Denis Spahić
11. Šehić Merima PB Cementara Kakanj v.as.mr. Josip Kačmarčik
12. Teskeredžić Salih PB Metalno Zenica v.as.mr. Denis Spahić
Obavljanje industrijske prakse prema datom rasporedu počinje u ponedjeljak 31.03.2014. godine i traje 3 radne sedmice (120 radnih sati). Svi studenti su obavezni da se najave kod dodijeljenih mentora.
Nadoknada nastave iz predmeta Alati i pribori, Engleski jezik IV i Sportska kultura VI organizirat će se uz dogovor sa predmetnim nastavnicima/saradnicima.
Studenti su takođe obavezni da prijave obavljanje prakse u studentskoj službi (popunjavanjem prijava). Nakon obavljene prakse studenti su dužni da mentorima predoče ovjereni dnevnik prakse odnosno izvještaj o obavljenoj praksi, kako bi mentori mogli da u prijavama konstatuju da su predviđene obaveze izvršene i da iste potpišu i dostave u studentsku službu.
Napomena za studente koji će svoju praksu obaviti u firmi Prevent:
Studenti su na zahtjev direktora firme obavezni da se prije početka prakse (prije narednog ponedjeljka) jave na razgovor kod direktora firme. U vezi s tim, radi detaljnijih uputa studenti se trebaju što prije javiti na konsultacije kod dekana Politehničkog fakulteta!
Izgled i elementi koje dnevnik/izvještaj industrijske prakse treba da sadrži preuzeti na slijedećem linku: Dnevnik.docx
Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o posjeti lokalitetu HE Vranduk u utorak 25.03.2014. godine 21.03.2014
Obavještavaju se studenti III godine odsjeka Građevinarstvo da je dogovorena studijska posjeta lokalitetu HE Vranduk, kao jedinstvena prilika studentima da prisustvuju provođenju istražnih radova. Vođa puta i predavač doc. dr. Zlatan Talić.
Polazak ispred zgrade fakulteta u utorak 25.03.2014. godine u 12 sati, a povratak u 14 sati. Prevoz će biti obezbijeđen za studente. Nakon povratka studenti nastavljaju sa nastavom u skladu sa rasporedom.
Svi studenti III godine su obavezni da prisustvuju studijskoj posjeti.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o sastanku sa studentima radi konačnog dogovora za studijsku praksu 13.03.2014
Obavještavaju se studenti III godine odsjeka Proizvodni biznis da će u petak 14.03.2014. godine u 10:00 sati (neposredno nakon predavanja iz Alata i pribora) održati sastanak sa menadžmentom fakulteta radi konačnog raspoređivanja studenata za obavljanje obavezne studijske prakse. Pojedine sugestije studenata nisu mogle biti ispoštovane, iz razloga što su pojedine predložene firme odbile prihvatanje studenata za praksu.
Stoga naglašavamo studentima da su obavezni da svi dođu na sastanak koji će se održati u navedenom terminu u kancelariji prodekana za nastavu doc. dr. Edina Berberovića.
V.d. dekan doc. dr. Sabahudin Jašarević
Obavijest o testovima iz predmeta Otpornost materijala 13.03.2014
Obavještavaju se studenti (Mašinski fakultet, svi odjeci, i Politehnički fakultet, odsjek Građevinarstvo) koji do sada nisu položili predmet Otpornost materijala/I da će se prvi test iz predmeta Otpornost materijala (odsjek Opšte mašinstvo) održati po planu 24.04.2014. godine u 12.30.
U ovom terminu ovi studenti će moći:
1. raditi prvi test ukoliko nisu zadovoljni dosadašnjim uspjehom (samo prvi test!), ili
2. raditi pismeni ispit iz Otpornosti materijala/I.
Svi zainteresovani studenti treba da se jave predmetnom nastavniku do 18.04.2014. godine radi evidencije.
Predmetni nastavnik prof.dr. Aleksnadar Karač
Obavijest o upisu ocjena i potpisivanju prijava iz predmeta Matematika i statistika 12.03.2014
Obavještavaju se studenti odsjeka Proizvodni biznis da će predmetni nastavnik dr. Bernadin Ibrahimpašić doći na Politehnički fakultet u subotu 15.03.2014. godine u 17:00 sati, radi potpisivanja prijava i/ili indeksa studentima koji su položili ispit.
Studenti treba da pripreme sve što je potrebno da im profesor ovjeri svojim potpisom (indekse, ocjene, prijave, ...) i da dođu na fakultet u navedenom terminu, ili da sve predaju u studentsku službu fakulteta najkasnije do petka 14.03.2014. godine, kako bi prodekan za nastavu mogao preuzeti dokumente i pripremiti za dolazak profesora prije subote. Nakon toga, studenti mogu dobiti svoje dokumente nazad naredne sedmice kod prodekana za nastavu svakim radnim danom.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc.dr. Edin Berberović
Sretan 8. mart Dan žena 07.03.2014
Svim našim studenticama i radnim kolegicama želimo sretan 8. mart, Međunarodni dan žena.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Obavijest o posjeti Laboratoriji DTQ Sarajevo u srijedu 12.03.2014. godine 05.03.2014
Obavještavaju se studenti III godine odsjeka Građevinarstvo da je dogovorena studijska posjeta Laboratoriji za ispitivanje građevinskih materijala DTQ d.o.o. Sarajevo, i to u srijedu 12.03.2014. godine. Planirani polazak je u 08:00 sati ispred Mašinskog fakulteta, a prevoz za studente će biti obezbijeđen.
Nastava vježbi iz predmeta Građevinske mašine i uređaji će biti nadoknađena po dogovoru sa predmetnim nastavnikom. Redovna nastava iz predmeta Injektiranje i konsolidacija u popodnevnim satima će se odvijati prema rasporedu u srijedu nakon povratka sa studijske posjete.
Svi studenti III godine su obavezni da prisustvuju studijskoj posjeti.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Edin Berberović
Rezultati završnog-usmenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matermatika 1, 2 i 3 od 04.03.2014. godine 05.03.2014
Položili su:
1. Hodžić  Amna 17,0 (2.parcijalni iz IM2).
Uvid u radove i upis ocjena na FF-u 06.03.2014 (četvrtak) od 12.00 do 14.00 ili 07.03.2014. godine (petak) od 8.00 do 10.00, također na FF-u.
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Obavijest o magistarskim programima u Evropi 05.03.2014
Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Srednju i Istočnu Evropu (REC), u saradnji sa kompanijom KIC Inno Energy i Evropskim institutiom za inovacije i tehnologije implementira program SKYE koji se odnosi na pružanje podrške studentima unutar EU i izvan EU da pohađaju magistraski studij u nekima od zemalja sa kojima ovaj Institut usko sarađuje.
Magistraski programi koji se nude studentima odnose se na slijedeće tematske oblasti:
- Tehnologije čistog uglja
- Inovacije u nuklearnoj energiji (EMINE)
- Energetske tehnologije (ENTECH)
- Komunikacione tehnologije
- Obnovljivi izvori energije (RENE)
- Pametni gradovi
- Okološni putevi za održive energetske sisteme (SELECT)
- Pametne električne mreže i sistemi (SENSE).
Neki od Univerziteta na kojima će studenti pohađati magistraski studij su:
- Universitat Politècnica de Catalunya, Španija
- Royal Institute of Technology, Švedska
- KU Leuven Belgija
- TU/Eindhoven, Holandija
- Uppsala University, Švedska
- INP, Grenoble, Francuska
- Karlsruhe Institute of Technology, Njemačka.
Ovaj program namijenjen je studentima završne godine fakulteta.
Detaljne informacije o svakom programu (na Engleskom jeziku) i prezentacija i koraci za apliciranje na program mogu se dobiti kod prodekana za nastavu i studentska pitanja.
Lejla Šuman Koordinator programa za BiH
lejla@rec.org.ba
Obavijest o nastavi iz predmeta Ekonomika preduzeća 04.03.2014
Obavještavaju se studenti da dana 05.03.2014. godine neće biti nastave (predavanja) iz predmeta Ekonomika preduzeća na odsjeku Proizvodni biznis, jer predmetni nastavnik ima zakazanu odbranu magistarskog rada kao mentor, a predmetna asistentica je takođe sekretar komisije za odbranu.
Nadoknada predavanja će biti u dogovoru predmetnog nastavnika i studenata.
Alma Zildžić
Obavijest o nastavi iz predmeta Dejstva na objekte 03.03.2014
Obavještavaju se studenti da će se prve vježbe iz predmeta Dejstva na objekte održati u predviđenom terminu 5.3.2014. u 16:15. skladu sa rasporedom nastave.
Predmetni asistent Goran Simonović
Obavijest o 1. matu 27.02.2014
U skladu s odredbama Zakona o proglašenju 1.marta Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 9/95), obavještavaju se nastavnici i studenti da se povodom nastupajućeg praznika neće raditi 01.03.2014. godine.
Svim zaposlenicima i studentima čestitamo nastupajući praznik.
Menadžment
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Drvene konstrukcije I od 20.02.2014. 27.02.2014
1. Nerma Duraković 80 bodova (40+40)
2. Fehim Odobašić 60 bodova (45+15)
3. Miranda Zukić (odustala)
4. Kenan Hopić (odustao)
5. Fuad Piragić (odustao)
Napomene:
Minimalan broj bodova potreban za prolaz iznosi 51. Maksimalan broj bodova je 100 (45+55). Studenti/ce koji su položili ali nisu zadovoljni brojem osvojenih bodova mogu poništiti rad i izaći ponovo na drugi rok. Studenti/ce koji nisu na spisku a prijavili su ispit, istome nisu ni pristupili. Termin usmenog dijela ispita će biti naknadno određen.
Predmetni asistent Dino Trtak
Rezultati kolokvija iz predmeta Putevi i saobraćajnice 25.02.2014
Rezultati drugog kolokvija održanog  22.02.2014
Ime i prezime Broj bodova Ocjena
Redžić Nermin 98 Deset (10)
Redžić Vahid 96 Deset (10)
Maslić Senada 78 Osam (8)
Hopić Kenan 70 Sedam (7)
Krajišnik Aldin 70 Sedam (7)
Šimić Valentina 69 Sedam (7)
Odobašić Fehim 61 Šest (6)

Rezultati trećeg kolokvija održanog  22.02.2014

Ime i prezime Broj bodova Ocjena
Maslić Senada 70 Sedam (7)
Zukić Miranda 64 Šest (6)

Napomena: ostali kandidati nisu prešli prelazni prag.
Predmetni nastavnik doc. dr. Edis Softić
Rezultati završnog-usmenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1 i 2 od 25.02.2014. godine 25.02.2014
Položili su:
1. Mujić  Hazim                     21,0 (integralno, IM1)
2. Muminović  Adis               11,0 (1.parcijalni, IM1)
3. Hodžić Amra                     16,0 (2.parcijalni, IM2)
Uvid u radove i upis ocjena  će se održati 27.02.2014. godine (četvrtak) od 12.00 do 13.00 na FF-u.
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Inženjerska matematika III od 17.02.2014. 24.02.2014
Prezime i ime Zadatak broj 1
(max 100%)
Zadatak broj 2
(max 100%)
Zadatak broj 3
(max 100%)
Zadatak broj 4
(max 100%)
Broj bodova
(max 40)
Delić Melisa 30% 50% 80% 40% 20,00
Dubravac Muamer 40% 40% 30% 20% 13,00
Stojaković Vladimir 10% 20% 20% 30% 8,00

Studentica koja je osvojila tačno 20 bodova je položila uslovno. Usmeni dio ispita će se održati u četvrtak 27.02. u 11:00 na FF-u. Uvidu u radove studenti mogu pristupiti u četvrtak 27.02. u 9:00 (u učionici broj 3205 MF-a).
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Računovodstvo i finansije od 19.02.2014. godine 22.02.2014
R.br. Broj indeksa Prezime i ime studenta Broj bodova Ocjena
1. T305/11 Posavljak Ahmed 28 5
2. 31/12 Brkić Jasmin 16,5 5

Napomena 1: Upis ocjena za studente koji su položili parcijalne ispite biće održan dana, 24.02.2014. godine, sa početkom od 10:30 h (kabinet 17 Zgrada Metalurškog fakulteta Univerziteta u Zenici)
Napomena 2:  Za uvid u radove studenti se mogu javiti na email adresu jasmina.dzafic@ef.unze.ba
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Rezultati ispita iz predmeta Matematika i statistika od 21.02.2014. godine 21.02.2014
Položili su:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Brljak Asmir 9 1 0 9 8 27
Nisu položili:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Bečulić Asmira 9 4 0 4 2 19
2. Ahmić Haris 5 0 0 7 5 17
3. Avdispahić Alem 0 8 0 5 1 14
4. Grabus Nedžad 0 4 1 2 4 11
5. Tutnjić Aida 3 0 0 4 3 10
6. Sulejmanović Melisa 0 0 0 5 4 9
7. Kovač Dženeta 2 0 0 4 1 7
8. Šarić Elmin 1 4 0 1 0 6
Radovi se mogu pogledati u srijedu 26.02.2014. u terminu 15:30 – 16:00.
Predmetni nastavnik prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati ispita iz predmeta Nacrtna geometrija od 18.02.2014. godine 21.02.2014
Položili su:
1. Blažević Andrea     Šest(6)
2. Džulić Alijana         Šest(6)
Upis ocjena izvršit će se u ponedjeljak, 24.02.2014. god, sa početkom u 12:00 sati.
Radovi se mogu pogledati kod predmetnog asistenta u petak, 21.02.2014. god. u periodu od 11 do 13 sati.
Predmetni nastavnik doc. dr. Amra Talić Čikmiš
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 1 21.02.2014
Ime i prezime nastava jan-feb jun-jul sept-okt zaključna ocjena
1. test 2.test 3.2. 17.2.        
1. Arnaut Esma 5 - 5 -         5
2. Avdispahić Alem 7 5 - 5 (40b)         5
3. Gojanović Enes 5 - 5 5 (15b)         5
4. Hodžić Ermin 7 5 - 5 (37b)         5
5. Hurem Amel 7 5 - 6 (55b)         6
6. Kadrić Dalila 6 5 - 5 (40b)         5
7. Margeta Andrea 10 9             10
8. Osmančević Emir 7 7             7
9. Pašanović Belmin 7 5 - 6 (59b)         6
10. Spahić Amina 8 5 - 5 (46b)         5
11. Žepačkić Kristijan 9 5 - 7 (72b)         7

Uvid u radove i upis ocjena u ponedjeljak 24.2. poslije predavanja
Predmetni nastavnik doc. dr. Vildana Dubravac
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika I od 17.02.2013. godine 20.02.2014
Položili su (2.parcijalni):
1. Muminović  Adis (10,0+10,5=20,5)
2. Škiljan  Merim (14,0+9,0=23,0)
Položili su (integralno):
1. Ajdinović  Adnan       
2. Đulić  Amir 
3. Muslić  Ahmet
4. Preldžić  Ermin
5. Hadžimujlić  Muhamed
Napomena: Pozivaju se sljedeći studenti:
1. Hekić  Samed             
2. Džebo Arnesa
3. Muminović  Adis
4. Alić  Ajla
5. Isaković  Ajdin
da dana 25.02.2014. godine (utorak) u 9.30 dođu zajedno sa ostalim studentima na završni-usmeni dio ispita, gdje će im se dodatno dati da rade zadatke i ukoliko zadovolje će moći pristupiti drugom dijelu ispita na PTF.
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Obavijest o usmenom ispitu iz predmeta Matematika i statistika 19.02.2014
Usmeni ispit iz predmeta Matematika i statistika održat će se u petak 21.2.2014. godine u 12 sati.
Usmeni ispit će imati studenti koji su položili pismeni dio ispita preko kolokvija, koji su položili pismeni dio ispita na prvom roku i oni koji polože pismeni dio ispita na drugom roku.
Predmetni nastavnik prof.  dr. Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest o predavanjima iz predmeta Proizvodni sistemi i logistika 19.02.2014
Obavještavaju se studenti II godine studijskog programa Proizvodni biznis da u periodu od 24. do 27. februara 2014. godine neće imati nastavu iz predmeta Proizvodni sistemi i logistika zbog službenog putovanja predmetnog nastavnika.
Studentska služba
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Otpornost materijala I 19.02.2014
No. Ime  i prezime Prolaz Grupa Pismeni (%) Zadaće Testovi Ukupno Ocjena
Zadatak
1 (20) 2 (25) 3 (30) 4 (25) Σ
1 Ajdinović  Adnan 51.0 C 12.0 12.5 0.0 8.0 32.5 74.1 76.0 - 5
2 Bektaš Emina 59.4 C 2.0 17.5 0.0 15.0 34.5 51.0 50.0 - 5
3 Dželo Arnesa 55.8 C 6.0 5.0 3.0 3.0 17.0 51.0 59.0 - 5
4 Hodžić Zelda 51.0 B 4.0 7.5 3.0 13.5 28.0 68.0 64.0 - 5
5 Husanović  Ajla 52.0 A 10.0 10.0 0.0 15.0 35.0 68.0 43.0 - 5
6 Ljubović Amela 51.0 C 16.0 24.0 15.0 22.5 77.5 74.4 84.0 77.9 8
7 Turčinović  Nejra 51.0 C 13.0 18.0 0.0 15.0 46.0 81.6 91.0 - 5

NAPOMENE:
1. Prolazna ocjena je najmanje 55% osvojenih bodova, pri čemu je učešće pojedinih provjera znanja u ukupnoj ocjeni: zadaće/programi 30%, testovi 20%, pismeni ispit 50%. Najmanja prolazna ocjena na pismenom ispitu je 51%, ali može biti i veća zavisno od osvojenih bodova na testovima i zadaćama - kolona 'Prolaz' daje minimalan postotak osvojenih bodova neophodnih za prolaznu ocjenu.
2. Rješenja zadataka nalaze se na stranici kursa.
3. Studenti mogu pogledati radove i upisati ocjene svaki dan do 21.02.2014. godine, kada će se ispit zaključiti.
Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karač
Obavijest 14.02.2014
Upis ocjena iz predmeta Inženjerska matematika 1, 2 i 3, kod doc. dr Dževada Burgića, predviđen za utorak 18.02.2014. godine odlaže se (zbog bolesti predmetnog nastavnika) za 20.02.2014. godine, tj. četvrtak od 9.15 do 11.00 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Rezultati sa završno-usmenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika I, II i III 14.02.2014
POLOŽILI su Inženjersku matematiku I:
Br. Prezime i ime Max-20
1. Bitić Sakib 17,0 (2.parcijalni)
2. Terzić Sead 14,0 (2.parcijalni)
3. Kardaš  Haris 13,0 (1.parcijalni)

Inženjersku matematiku II niko nije položio.

POLOŽILI su Inženjersku matematiku III:
Br. Prezime i ime Max-20
1. Ljubović  Amela 17,0 (1.parcijalni)
Uvid u radove i upis ocjena na FF u utorak 18.02.2014. godine (utorak), od 9.30 do 10.30 sati.
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Učešće studenata u međunarodnim projektima 13.02.2014
UNIVERZITET U ZENICI
Ured za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta
Centar za inovativnost i preduzetništvo

Pozivaju se studenti završne godine I ciklusa, kao i apsolventi, da se prijave za učešće u međunarodnom projektu koji organizuje firma Jumbo-Groenwegen iz Holandije, zajedno sa svojom predstavničkom firmom u Tešnju, te Univerzitetima u Eindhovenu (Holandija) i Zenici.
Projektni zadatak obuhvata kompletan proizvodni proces novih tipova prikolica i dijelova prikolica uključujući projektovanje i dizajn, te izradu i kontrolu kvaliteta.
Odabrana grupa od 4 studenta Univerziteta u Zenici će raditi zajedno sa grupom studenata Univerziteta u Eindhovenu uz pomoć i nadzor zaposlenika navedene firme i profesora sa oba uključena univerziteta.
Navedeni projekt predstavlja odličnu priliku za studente za upoznavanje, komunikaciju i razvijanje sposobnosti za timski rad sa kolegama u Holandiji, upoznavanje sa procesima u proizvodnim postrojenjima uz mogućnost definisanja teme i izrade diplomskog rada, te sticanje međunarodnog iskustva kroz posjetu firmama i univerzitetima u Holandiji.
Projekat bi trebao početi krajem februara 2014. godine a trajao bi 20 radnih sedmica uz usklađivanje rada sa redovnim tokom studija.
Prednost kod prijave imaju studenti Mašinskog fakulteta (odsjeci Inženjerski dizajn proizvoda i Menadžment proizvodnim tehnologijama), ali se pozivaju i studenti svih drugih odsjeka i fakulteta koji su zainteresovani za učešće u međunarodnim projektima da se prijave, radi stvaranja evidencije i za nekolicinu drugih projekata koji su u toku ili trebaju početi.
Uz prijavu studenti trebaju priložiti:

 • Kratku biografiju sa naznakom studijskog odsjeka
 • Prosječnu ocjenu (neformalno) i ocjene iz engleskog jezika te eventualno neki drugi dokaz o poznavanju engleskog jezika
 • Teme interesovanja i eventualno ime mentora za diplomski rad.
Prijave se mogu podnijeti lično u kancelariji doc.dr. Malika Čabaravdića (br.1216 na Mašinskom fakultetu) ili na e-mail adresu mcabaravdic@mf.unze.ba do ponedeljka 17.02.2014. godine. Po završetku prijavnog roka će biti organizovan sastanak sa svim prijavljenim studentima, o čemu će isti biti blagovremeno obaviješteni.
Saradnik CIP UNZE doc. dr. Malik Čabaravdić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Drvene konstrukcije I od 06.02.2014. 13.02.2014
1. Vahid Redžić 60 bodova (43+17)
2. Valentina Šimić 60 bodova (30+30)
3. Nerma Duraković 48 bodova (30+18)
4. Fehim Odobašić 35 bodova (30+5)
5. Senada Maslić (odustala)oložila ispit:
Napomena: Minimalan broj bodova potreban za prolaz iznosi 51. Maksimalan broj bodova je 100 (45+55). Studenti/ce koji su položili ali nisu zadovoljni brojem osvojenih bodova mogu poništiti rad i izaći ponovo na drugi rok. Studenti/ce koji nisu na spisku a prijavili su ispit, istome nisu ni pristupili. Termin usmenog dijela ispita će biti naknadno određen.
Predmetni asistent Dino Trtak
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska Matematika 2 od 10.02.2014. 12.02.2014
Položila ispit:
1. Hodžić Amra          40/100
Nisu položili:
2. Horić Arnel            25/100
3. Kargić Emir            25/100
4. Čelik Harun            25/100
5. Popović Goran       20/100
6.Turčinović Nejra      15/100
7. Đulan Eldin                        0/100
Uvid u radove biće održan  u utorak  18.02. od 12  sati na mašinskom fakultetu u kabinetu br. 1112. Završni-usmeni dio ispita iz Inženjerske Matematike 2 održaće se  25.02.2014. godine u 9.30. na PTF-u.
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad  Burgić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Matematika i statistika od 07.02.2013. godine 08.02.2014
Položili su:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Šenderović Šemsa 8 8 5 9 3 33
2. Alić Ehlimana 9 7 7 0 4 27
3. Jeleč Ajdin 9 0 6 0 10 25

Nisu položili:
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
10 10 10 10 10 50
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 UKUPNO
1. Sulejmanović Melisa 8 1 8 0 3 20
2. Bišić Dženana 7 1 2 0 2 12
3. Brljak Asmir 3 1 4 0 0 8
4. Grabus Nedžad 0 0 3 0 3 6
5. Kruškić Ajdin 0 0 3 0 0 3

Radovi se mogu pogledati u petak 14.2.2014. u terminu 11:00 – 11:30.
Predmetni nastavnik prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Računovodstvo i finansije od 05.02.2014. godine 11.02.2014
R.br. Broj indeksa Prezime i ime studenta Broj bodova Ocjena
1. 7/12 Čančar Adnan 24 5
2. 305/11 Posavljak Ahmed 12,5 5

Napomena 1:  Upis ocjena i usmeni dio ispita za studente koji su položili parcijalne testove održat će se dana, 11.02.2014. godine (utorak) u 11:00 h (kabinet br. 17 Zgrada Metalurškog fakulteta Univerziteta u Zenici).
Napomena 2:  Za uvid u radove studenti se mogu javiti na email adresu jasmina.dzafic@ef.unze.ba
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematike III od 03.02.2013. godine 08.02.2014
Prezime i ime Zadatak broj 1
(max 100%)
Zadatak broj 2
(max 100%)
Zadatak broj 3
(max 100%)
Zadatak broj 4
(max 100%)
Broj bodova
(max 40)
Ljubović Amela 30% 100% 100% 80% 31,00
Delić Melisa 30% 10% - 40% 8,00
Stojaković Vladimir 95% 5% - 45% 14,50
Dubravac Muamer 20% 50% - 75% 14,50
Uvidu u radove studenti mogu pristupiti u srijedu 12.02. u 8:15 (u kabinetu za saradnike MF-a). Termin usmenog dijela ispita će biti naknadno određen.
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta Nacrtna geometrija od 04.02.2013. godine 08.02.2014
Niko od studenata nije položio.
Radovi se mogu pogledati kod predmetnog asistenta u ponedjeljak, 10.02.2014. god. u periodu od 09 do 11 sati.
Predmetni nastavnik doc. dr. Amra Talić-Čikmiš
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematike I od 03.02.2013. godine 08.02.2014
Položili su (2.parcijalni):
1. Mujić Hazim (12,0+8,5=20,5),
2. Pašajlić Adi (10,0+10,0=20,0).
Položili su (integralno):
1. Kardaš Haris 20,0.
Napomena: Pozivaju se sljedeći studenti:
1. Škiljan Merim (14,0+4,5=18,5)
2. Đukić Amir (12,0+6,0=18,0)
3. Muminović Adis (10,0+8,0=18,0) da dana 13.02.2014. godine (četvrtak) dođu zajedno sa ostalim studentima na završni-usmeni dio ispita, gdje će im se dodatno dati da rade zadatke i ukoliko zadovolje će moći pristupiti drugom dijelu ispita. Završni-usmeni dio ispita će se održati 13.02.2014. godine (četvrtak) u 11.00 na PTF-u.
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Otpornost materijala I 05.02.2014
No. Ime i prezime Prolaz Pismeni (%) Zadaće Testovi Ukupno Ocjena
  Zadatak
Grupa 1(30) 2(20) 3(25) 4(25) S
1 Ajdinović Adnan 51.0 -         0.0 74.1 76.0 - -
2 Bektaš Emina 59.4 -         0.0 51.0 50.0 - -
3 Brkić Ilmir 51.0 D 3.0 16.0 22.5 10.0 51.5 71.9 70.0 61.3 6
4 Delić Melisa 58.2 D 29.0 10.0 20.0 0.0 59.0 51.0 53.0 55.4 6
5 Dubravac Muamer 51.0 D 18.0 8.0 22.5 10.0 58.5 74.8 73.0 66.3 7
6 Dželo Arnesa 55.8 D 3.0 0.0 22.5 12.5 38.0 51.0 59.0 - 5
7 Đulan Eldin 51.0 D 22.5 16.0 22.5 21.0 82.0 73.7 73.0 77.7 8
8 Hodžić Zelda 51.0 D 12.0 4.0 20.0 7.5 43.5 68.0 64.0 - 5
9 Horić Arnel 51.0 D 15.0 16.0 20.0 2.5 53.5 74.1 72.0 63.4 6
10 Husanović Ajla 52.0 D 24.0 4.0 10.0 0.0 38.0 68.0 43.0 - 5
11 Kargić Emir 51.0 D 27.0 12.0 20.0 15.0 74.0 71.2 59.0 70.2 7
12 Kobilica Fahrudin 51.0 D 18.0 10.0 22.5 2.5 53.0 73.7 92.0 67.0 7
13 Ljubović Amela 51.0 D 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.1 84.0 - 5
14 Popović Goran 51.0 C 1.0 18.0 22.5 15.0 56.5 77.4 59.0 63.3 6
15 Stupar Dženeta 51.0 C 29.0 2.0 24.0 8.0 63.0 89.8 70.7 72.6 7
16 Šarić Nejra 51.0 D 27.0 12.0 12.0 0.0 51.0 67.6 69.0 59.6 6
17 Turčinović Nejra 51.0 D 3.0 14.0 25.0 0.0 42.0 81.6 91.0 - 5

Napomene:
1. Prolazna ocjena je najmanje 55% osvojenih bodova, pri čemu je učešće pojedinih provjera znanja u ukupnoj ocjeni: zadaće/programi 30%, testovi 20%, pismeni ispit 50%. Najmanja prolazna ocjena na pismenom ispitu je 51%, ali može biti i veća zavisno od osvojenih bodova na testovima i zadaćama - kolona 'Prolaz' daje minimalan postotak osvojenih bodova neophodnih za prolaznu ocjenu.
2. Rješenja zadataka nalaze se na stranici kursa.
3. Studenti mogu pogledati radove i upisati ocjene svaki dan do petka, 07.02.2014. godine, kada će se ispit zaključiti.

Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karač
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Otpornost materijala II 05.02.2014

Student

Potrebno za prolaz (%)

Pismeni (%)

Zadaća
(%)

Seminarski
(%)

Ukupno (%)

Ukupna ocjena

1
(15)

2
(15)

3
(30)

4
(15)

5
(25)

S

Krajišnik Aldin

52.70

15.0

10.0

27.0

5.0

-

57.0

78.50

25.50

57.15

6


 

 

Napomena: Ukupna ocjena je zbirna ocjena pismenog dijela (50%), seminarskih (20%) i zadaća (30%). Studenti mogu upisati ocjene i vidjeti radove svaki radni dan do 07.02.2014. godine, kada će se ispit zaključiti.

Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karac
Obavijest za studente III godine odsjeka Proizvodni biznis 05.02.2014
Studenti III godine odsjeka Proizvodni biznis koji još nisu popunili i predali prethodne prijave za diplomske radove, dužni su da to hitno urade i da popunjene prijave što prije predaju prodekanu za nastavu.
Takođe, isti bi trebali u skladu sa prethodnim dogovorom da dostave imena firmi u kojima bi obavili industrijsku praksu.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Rezultati ispita iz predmeta Engleski jezik 1 05.02.2014
Ime i prezime nastava jan-feb jun-jul sept-okt zaključna ocjena
1. test 2.test 3.2.          
1. Arnaut Esma 5 - 5           5
2. Avdispahić Alem 7 5 -            
3. Gojanović Enes 5 - 5           5
4. Hodžić Ermin 7 5 -            
5. Hurem Amel 7 5 -            
6. Kadrić Dalila 6 5 -            
7. Margeta Andrea 10 9             10
8. Osmančević Emir 7 7             7
9. Pašanović Belmin 7 5 -            
10. Spahić Armina 8 5 -            
11. Žepačkić Kristijan 9 5 -            

Uvid u radove i upis ocjena: ponedjeljak (17.2.) u 12.15h.
Predmetni nastavnik doc. dr. Vildana Dubravac
Rezultati ponovljene prve domaće zadaće iz predmeta Matematika i statistika 04.02.2014
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
1 1 1 1 1 5
Z1 Z2 Z3 Z4 Z3 UKUPNO
1 Arnautović Esma 1 1 0 0 0 2
2 Kadrić Dalila 1 1 0 1 1 4
3 Pašanović Belmin 0 0 1 0 0 1
Predmetni nastavnik prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati drugog parcijalnog testa iz predmeta Matematika i statistika od 31.01.2014. 04.02.2014
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
6 6 7 6 25
Z1 Z2 Z3 Z4 UKUPNO
1. Berina Čorić 6 6 6 6 24
2. Anes Oparić 6 5,5 6 4 21,5
3. Aldin Merdić 6 5,5 4 4 19,5
4. Vedad Hekić 6 0 3 6 15
5. Asmir Brljak 5,5 0 2,5 0 8
Predmetni nastavnik prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati druge zadaće iz predmeta Matematika i statistika 04.02.2014
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
1,6 1,7 1,7 5
Z1 Z2 Z3 UKUPNO
1 Ahmić Haris 1,6 1,7 1,3 4,6
2 Ahmetspahić Aldin       0
3 Alajbegović Kenan 0,5 1,2 1,3 3
4 Aličković Azemina       0
5 Alić Ehlimana 1,6 0 1,6 3,2
6 Arnaut Esma 1,5 1,7 0 3,2
7 Avdispahić Alem 1,6 1,7 0 3,3
8 Babić Esma       0
10 Beganović Hamza       0
11 Bišić Dženana 1,6 1,7 1,3 4,6
12 Brkić Jasmin       0
13 Brljak Asmir 1,6 1,7 1,7 5
14 Čančar Adnan 0 1,2 1,7 2,9
15 Čeliković Faruk       0
16 Čorić Berina 1,6 1,7 1,7 5
17 Ćesko Nesib 1,6 1,5 1,5 4,6
18 Dolovac Nermin 1,6 1,7 0 3,3
19 Gajanović Enes 1 1 0 2
20 Grabus Nedžad 1,6 1,7 1,7 5
21 Hekić Vedad 1,6 1,4 1,7 4,7
22 Hodžić Emin 1,5 1,7 0 3,2
23 Horozović Lejla 0,5 1,3 1,7 3,5
24 Hurem Amel 1,6 1,7 1,5 4,8
25 Isaković Armin       0
26 Jeleč Ajdin 1 1,2 1,7 3,9
27 Kadušić Nedžad       0
28 Kapo Haris 0,5 1,5 1 3
29 Kadrić Dalila 0 1,7 1,6 3,3
30 Karalić Almedina       0
31 Kotorić Armin       0
32 Krivokapa Amer       0
33 Margeta Andrea 1,6 1,5 1,4 4,5
34 Merdić Aldin 1,6 1,7 1,7 5
35 Musić Haris       0
36 Nezić Amel 1 1,5 1,2 3,7
37 Oparić Anes 1,6 1,7 1,7 5
38 Osmančević Emir 0 1,7 1,3 3
39 Palavra Huso       0
40 Pašanović Belmin 0 1,5 0,7 2,2
41 Spahić Amina 1,6 1,7 1,7 5
42 Sulejmanović Melisa 0 1,5 1,3 2,8
43 Sušić Ajla 1,6 1,7 1,7 5
44 Šarić Elmin       0
45 Šenderović Šemsa 0 0,8 1,7 2,5
46 Tuka Elvis       0
47 Tutnjić Aida 1,6 1,7 0 3,3
48 Tursum Rašid 1,6 1,6 1,7 4,9
49 Žepačkić Kristijan 1,6 0 1,7 3,3

Predmetni nastavnik prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić

Rezultati za akademsku 2013/2014. iz predmeta Matematika i statistika 04.02.2014
RB Prezime i ime BROJ BODOVA
5 5 25 25 60
DZ1 DZ2 T1 T2 UKUPNO
1. Čorić Berina 4,5 5 19 24 52,5
2. Merdić Aldin 5 5 6 19,5 35,5
3. Hekić Vedad 4 4,7 11 15 34,7
4. Oparić Anes 4,5 5 3 21,5 34
5. Brljak Asmir 5 5 9 8 27
6. Krivokapa Amer 3,4 0 17   20,4
7. Jeleč Ajdin 4,6 3,9 6   14,5
8. Margeta Andrea 4,7 4,5 4   13,2
9. Bišić Dženana 4,5 4,6 3   12,1
10. Sušić Ajla 5 5 2   12
11. Spahić Amina 5 5 1   11
12. Hurem Amel 5 4,8 1   10,8
13. Horozović Lejla 4,5 3,5 2   10
14. Ćesko Nesib 5 4,6     9,6
15. Tursum Rašid 4,5 4,9     9,4
16. Alić Ehlimana 5 3,2 1   9,2
17. Čančar Adnan 3,2 2,9 3   9,1
18. Žepačkić Kristijan 4,5 3,3 1   8,8
19. Ahmić Haris 4 4,6     8,6
20. Grabus Nedžad 3,5 5     8,5
21. Kadrić Dalila 4 3,3 1   8,3
22. Sulejmanović Melisa 3,3 2,8 2   8,1
23. Tutnjić Aida 4,8 3,3     8,1
24. Alajbegović Kenan 5 3     8
25. Dolovac Nermin 4,5 3,3     7,8
26. Hodžić Emin 4,5 3,2     7,7
27. Nezić Amel 4 3,7     7,7
28. Osmančević Emir 4,7 3     7,7
29. Šenderović Šemsa 4 2,5     6,5
30. Avdispahić Alem 3 3,3     6,3
31. Kapo Haris 3,2 3     6,2
32. Gajanović Enes 2,5 2 1   5,5
33. Arnaut Esma 2 3,2     5,2
34. Šarić Elmin 5 0     5
35. Brkić Jasmin 4,5 0     4,5
36. Kotorić Armin 4,4 0     4,4
37. Tuka Elvis 4 0     4
38. Musić Haris 3,3 0     3,3
39. Pašanović Belmin 1 2,2     3,2
40. Beganović Hamza 1 0     1
Predmetni nastavnik prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest o održavanju ispita iz predmeta Engleski jezik 1 30.01.2014
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da, zbog preklapanja ispitnih termina, ispit iz predmeta Engleski jezik 1 će biti pomjeren i održat će se u predviđenim danima 07.02.2014. i 21.02.2014. (petak) u predviđenoj sali 3202, ali sa početkom u 11:00 sati umjesto u 8:30.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Edin Berberović
Rezultati pismenog dijela ispita iz Inženjerske matematike2 od 27.01. 2014. godine 28.01.2014
Uslovno položio :
1.Kovač Adnan   25/100
Nisu položili:
2. Horić Arnel     20/100
3. Popović  Goran 15/100
4. Brkić  Ilmir   15/100
5. Čelik  Harun     5/100
6. Hodžić  Amra   5/100
Uvid u radove biće 03.02. ( ponedjeljak) u kabinetu 1112 Mašinskog fakulteta u periodu od 11.30-12.00 sati.
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Pregled postignutih rezultata na vježbama i testovima iz predmeta Nacrtna geometrija 28.01.2014
R.br. Student Vježbe – bodovi (40%)
Max 40
Test 1 Max 100 Test 2 Max 100 Testovi – bodovi (60%) Max 60 Ukupno Ocjena
Bitić Sakib 39,71 88 95,00 54,90 94,61 Devet (9)
Hadžimejlić Muhamed 38,74 70 65,00 40,50 79,24 Osam (8)
Čelebić Adela 33,83 55 55,00 33,00 66,83 Sedam (7)
Hekić Samed 33,03 40 85,00 37,50 70,53 Sedam (7)
Alić Ajla 33,60 45 30,00 22,50 56,10 Šest (6)
Đulić Amir 36,40 30 55,00 25,50 61,90 Šest (6)
Ekinović Berina 34,17 62 15,00 23,10 57,27 Šest (6)
Čabrić Jasmin 31,49 52 25,00 23,10 54,59 Šest (6)
Gačić Nisad 37,37 62 10,00 21,60 58,97 Šest (6)
10  Kovač Adnan 30,17 68 25,00 27,90 58,07 Šest (6)
11  Kardaš Haris  35,14 45 50,00 28,50 63,64 Šest (6)
12 Lubenović Anes 28,86 60 35,00 28,50 57,36 Šest (6)
13 Mujić Hazim 30,63 27 55,00 24,60 55,23 Šest (6)
14  Muminović Adis 35,49 55 40,00 28,50 63,99 Šest (6)
15  Pašajlić Adi 31,83 50 40,00 27,00 58,83 Šest (6)
16  Bajrić Kenan 28,74 32 5,00 11,10 39,84 Pet (5)
17  Baković Goran 29,14 12 0,00 3,60 32,74 Pet (5)
18  Bektaš Emina 31,60 45 5,00 15,00 46,60 Pet (5)
19  Blažević Andrea 27,71 45 30,00 22,50 50,21 Pet (5)
20  Dedić Tarik  27,14 5 0,00 1,50 28,64 Pet (5)
21  Durmo Almina 18,29 15 0,00 4,50 22,79 Pet (5)
22  Džulić Alijana 30,29 58 0,00 17,40 47,69 Pet (5)
23  Fetić Dinija 30,46 30 0,00 9,00 39,46 Pet (5)
24  Hodžić Emina 27,14 48 25,00 21,90 49,04 Pet (5)
25  Hodžić Malik 22,00 35 0,00 10,50 32,50 Pet (5)
26  Ješilović Kenan 32,46 30 0,00 9,00 41,46 Pet (5)
27  Kobilica Sumea 31,03 60 0,00 18,00 49,03 Pet (5)
28  Krivić Harun 29,54 40 0,00 12,00 41,54 Pet (5)
29  Krujezi Eldar 19,14 47 0,00 14,10 33,24 Pet (5)
30 Mehić Merima 29,54 35 0,00 10,50 40,04 Pet (5)
31 Mehinović Armin 27,14 58 15,00 21,90 49,04 Pet (5)
32 Memišević Nejra 26,29 25 0,00 7,50 33,79 Pet (5)
33  Mujezinović Nurudin  20,57 35 0,00 10,50 31,07 Pet (5)
34  Rastoder Emin 10,57 30 5,00 10,50 21,07 Pet (5)
35 Salkić Azra 26,00 39 0,00 11,70 37,70 Pet (5)
36 Sikirić Amra 28,57 45 0,00 13,50 42,07 Pet (5)
37 Smriko Emin  27,94 25 10,00 10,50 38,44 Pet (5)
38  Šišić Ervina 26,40 37 5,00 12,60 39,00 Pet (5)
39  Terzić Amer  13,60 5 35,00 12,00 25,60 Pet (5)
40  Varupa Rahima 30,11 53 0,00 15,90 46,01 Pet (5)
41  Zahirović Mehmed 24,57 50 0,00 15,00 39,57 Pet (5)

Napomena: Na spisku su dati samo oni studenti koji su radili oba testa.  Studenti su dužni da prijave ispit na sljedećem ispitnom roku (04.02.2014.godine) kako bi se mogao izvršiti upis ocjena u informacioni sistem. U istom terminu, u utorak, 04.02.2014.godine u 830 sati, obavit će se upis ocjena.
Predmetni nastavnik doc.dr. Amra Talić-Čikmiš

Rezultati drugog parcijalnog pismenog ispita iz Inžinjerske matematike III od 24.01.2014. 28.01.2014
Prezime i ime Zadatak broj 1
(max 100%)
Zadatak broj 2
(max 100%)
Zadatak broj 3
(max 100%)
Zadatak broj 4
(max 100%)
Broj bodova
(max 20)
Ljubović Amela 80% 60% 30% - 8,50
Dubravac Muamer 30% 20%   - 3,13

Ukupan broj bodova u zbiru sa dva parcijalna:
Prezime i ime Broj bodova
(max 40)
Ljubović Amela 23,50
Dubravac Muamer 12,00

Uvid u u radove studenti mogu pristupiti u srijedu 29.01. u 8:00 (u kabinetu za saradnike MF-a). Usmeni dio ispita će se održati u četvrtak 30.01. u 11:15 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić

Rezultati drugog kolokvija iz predmeta Drvene konstrukcije I 28.01.2014
Drugi kolokvij iz predmeta Drvene konstrukcije I koji je održan 25.01.2014. položio je: REDŽIĆ NERMIN 10 (deset). Ostali kandidati koji su pristupili drugom kolokviju nisu ostvarili dovoljan broj bodova za prolaz. Pojedinačni rezultati se mogu dobiti, uz obrazloženje, od predmetnog asistenta.
Predmetni nastavnik doc.dr. Žana Džubur
Rezultati pismenog dijela ispita iz Inženjerske matematike I (II parcijalni ispit) rađen dana 23.01.2014. 27.01.2014
R. br. Prezime i ime studenta 1.Parcijalni max-20 2.Parcijalni max-20 Ukupno
(mogućih 40)
1 Bitić Sakib 14 16 30
2. Terzić Senad 17 10 27
3. Pašanbergović  Belma 15 5,5 20,5
4. Škiljan Merim 14 4,5 18,5
5. Pašajlić Adi 10 7,5 17,5
6. Mujić Hazim 12 4 16
7. Dželo Arnesa 10 4 14
8. Muminović Adis 10 4 14
9. Ekinović Berina 8 5,5 13,5

 

 

 

 

 

 


Studenti koji su osvojili 20 i više bodova položili su pismeni dio ispita iz predmeta Inženjerska matematika 1. Završni-usmeni (parcijalni) dio ispita iz Inženjerske matematike 1 će se održati 30.01.2014-godine u 11.00 na FF-u.
Predmetni nastavnik doc.dr. Dževad Burgić
Obavijest o održavanju ispita iz predmeta Matematika i statistika 27.01.2014
Obavještavaju se studenti da će se drugi parcijalni ispit iz predmeta Matematika i statistika održati u petak 31.1.2014. u 8 sati.
Predmetni nastavnik prof.dr. Bernadin Ibrahimpašić
Zbirni rezultati parcijalnih testova iz predmeta Računovodstvo i finansije 25.01.2014
R.br. Br. Indeksa Prezime i ime studenta Prvi parcijalni test Drugi parcijalni test Test iz zadataka na vježbama Prisutnost na nastavi Ukupan broj ostvareni bodova Ocjena
1. PB24/12 Ahmić Haris 29 34 5,5 10 78,5 8
2. T283/11 Aličković Azemina 17,5 19,5 4 10 51 6
3. PB13/12 Babić Emir 19,5 24,5 2,5 9 55,5 6
4. T206/10 Bečulić Asmira 15 24 4 10 53 6
5. PB10/12 Beganović Hamza 20 23 3 7 53 6
6. 31/12 Brkić Jasmin 10 11 - 8 29 5
7. PB7/12 Čančar Adnan 16,5 5,5 2 9 33 5
8. PB3/12 Čeliković Faruk 22 29 4,5 10 65,5 7
9. PB26/12 Hećo Adnan 19 22 0 10 51 6
10. PB4/12 Kotorić Armin 23,5 26 2,5 10 62 7
11. PB21/12 Kovač Dženeta 16,5 28 4 10 58,5 6
12. T293/11 Mehić Semir 16,5 26 2 10 54,5 6
13. T305/11 Posavljak Ahmed 14,5 8 - 5 27,5 5
14. T302/11 Šarić Elmin 9 10,5 5 10 34,5 5
15. PB28/12 Topalović Samra 12,5 10,5 1 10 34 5
Napomena 1:
Ocjene su formirane u skladu sa sljedećom bodovnom skalom:
51- 60   šest /6/
61-70      sedam /7/
71-80 osam /8/
81-90 devet/9/
91-100  deset /10/
Za studente koji su ostvarili ocjene osam, devet i deset obavit će se verifikacija pismenog dijela ispita kroz usmeno ispitivanje.
Napomena 2:
Upis ocjena i usmeni dio ispita za studente koji su ispit položili parcijalno biće obavljen   u terminu upisa ocjena studentima koji  ispit polože na prvom zvaničnom ispitnom terminu.
Napomena 3:
Studenti mogu obaviti uvid u radove u ponedjeljak, 27.01.2014. godine u 11:15h, Kabinet br. 2, Fakultet za metalurgiju i materijale.
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Obavijest o popunjavanju prijava za diplomske radove 21.01.2014
Obavještavaju se svi studenti završnih godina Politehničkog fakulteta da su dužni popuniti prethodne prijave za diplomske radove. Popunjavanje prijava na pripremljenim obrascima će biti organizovano u petak 24.01.2014. godine u Sali 3202 u 10.00 sati.
Svi studenti završnih godina su obavezni da u zakazano vrijeme dođu i popune prijave.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavijest o o održavanju ispita iz predmeta Engleski jezik II 21.01.2014
Obavještavaju se studenti odsjeka Proizvodni biznis da, zbog zauzetosti i ranije preuzetih obaveza predmetnog nastavnika, ispit iz predmeta Engleski jezik II održat će se zajedno sa ispitom iz predmeta Engleski jezik I, u istom terminu:

03.02.2014. (ponedjeljak) sa početkom u 8:30, sala 3101
17.02.2014. (ponedjeljak) sa početkom u 8:30, sala 3101

Predmetni nastavnik doc. dr. Vildana Dubravac
Obavještenje svim studentima o ovjeri zimskog semestra akademske 2013/2014. godine 21.01.2014
Ovjera zimskog semestra akademske 2013/2014. godine za studente svih studijskih programa Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici izvršit će se od 20. januara (ponedjeljak) do 31. januara (petak) 2014. godine u vrijeme rada Studentske službe, od 11:00 do 14:00 svakog radnog dana.
Za ovjeru semestra potrebni su potpisi nastavnika svih predmeta odslušanih tokom zimskog semestra akademske 2013/2014. godine.
Svaki student može dobiti jedan semestralni (zeleni) list, koji će čitko i uredno popuniti sa potrebnim podacima o studentu na licu, te predmete koje su slušali u zimskom semestru na naličju lista.
Student na prvu praznu stranicu upisuje predmete ljetnog semestra akademske 2013/2014. godine.
Ukoliko student pogriješi prilikom popunjavanja semestralnog lista, obavezan je kupiti novi.
Studenti ponovci nisu obavezni imati potpise, ukoliko su pri prvom slušanju semestra sakupili sve potpise.
Za sve nejasnoće se obratiti na šalter Studentske službe Politehničkog fakulteta u vremenu rada iste.
Studentska služba Politehničkog fakulteta
Ukupni uspjeh na testovima iz Otpornosti materijala I 14.01.2014
Ime i prezime Test I Test II
(14.01.2014.)
Ukupno
Ajdinović Adnan* 76.00% 76.00% 76.00%
Bektaš Emina 60.00% 40.00% 50.00%
Brkić Ilmir 60.00% 80.00% 70.00%
Delić Melisa 74.00% 32.00% 53.00%
Dubravac Muamer 80.00% 66.00% 73.00%
Dželo Arnesa 52.00% 66.00% 59.00%
Đulan Eldin 64.00% 82.00% 73.00%
Hodžić Zelda* 64.00% 64.00% 64.00%
Horić Arnel 76.00% 68.00% 72.00%
Husanović Ajla* 43.00% 43.00% 43.00%
Kargić Emir 52.00% 66.00% 59.00%
Kobilica Fahrudin 92.00% 92.00% 92.00%
Ljubović Amela 74.00% 94.00% 84.00%
Popović Goran* 59.00% 59.00% 59.00%
Stupar Dženeta 54.00% 87.50% 70.75%
Šarić Nejra 66.00% 72.00% 69.00%
Turčinović Nejra 100.00% 82.00% 91.00%
Studenti mogu vidjeti radove svaki dan do četvrtka, 16.01.2014. godine u 14.00. Ukupni uspjeh na testovima predstavlja 20% od konačne ocjene. Konačan uspjeh u prednastavnim aktivnostima biće objavljen nakon predaje zadaća (Krajnji rok je 24.01.2014. godine).
Predmetni nastavnik v. prof. dr. Aleksandar Karač
Rezultati ispita iz predmeta "Mjerenja i kvalitet" (dio: "Mjerenja") održanog 14.01.2014. godine 14.01.2014
Student Bodovi na testu Ocjena testa
Ahmić Haris 32/50 7
Beganović Hamza 33/50 7
Brkić Jasmin 34/50 7
Čančar Adnan 30/50 6
Čeliković Faruk 39/50 8
Grabus Nedžad 40/50 8
Hećo Adnan 32/50 7
Kalabić Muamer 26/50 6
Kotorić Armin 32/50 7
Musić Haris 42/50 9
Omanović Esmir 36/50 8
Pjanić Tarik 32/50 7
Šarić Elmin 28/50 6
Arnautović Deila 18/50 5
Babić Emir 17/50 5
Bečulić Asmira 15/50 5
Kovač Dženeta 22/50 5
Kulačić Benjamin 20/50 5
Posavljak Ahmed 21/50 5
Selimanović Amela 22/50 5
Topalović Samra 20/50 5
Tutnjić Aida 22/50 5

Predmetni nastavnik doc. dr. Samir Lemeš
Obavijest o testu iz predmeta Otpornost materijala II 09.01.2014

Obavještavaju se studenti druge godine Mašinskog fakulteta i Politehničkog fakulteta, odsjek Građevinarstvo, da će se drugi i integralni test iz predmeta Otpornost materijala I održati po planu 14.01.2014. godine u učionici 3101 prema sljedećem rasporedu (važi za studente oba fakulteta):

08.30-9.00 – studenti čija prezimena počinju slovima abecede A-J
09.15-9.45 – studenti  čija prezimena počinju slovima abecede K-Ž

Treći čas predavanja i vježbe će se održati prema rasporedu od 10.15 nadalje.
Studenti koji su na predhodnom testu osvojili manje od 51% bodova radiće integralni test. Studenti koji nisu zadovoljni postignutim rezultatom iz prvog testa mogu raditi integralni test. Testu mogu pristupiti i studenti-ponovci koji nisu zadovoljni ostvarenim uspjehom u ranijim godinama.
Svi koji žele raditi integralni test treba da se jave predmetnom nastavniku do petka u 12.00, lično ili putem emaila.

Oblasti testa su:
Test II: savijanje, ravno stanje napona, hipoteze o razaranju materijala
Integralni test: sve oblasti

Studenti koji su oslobođeni testa su:
Mašinski fakultet:
1.Hadžić Ognjen
2. Imširović Jakuta
3. Džananović Alen
Politehnički fakultet:
1. Još niko – krajnji rok je petak u 14.00

Predmetni nastavnik v. prof. dr. Aleksandar Karač

Obavijest o testu iz predmeta Računovodstvo i finansije 06.01.2014
Obavještavaju se studenti Politehničkog fakulteta da će se drugi parcijalni test i ovjera semestra iz predmeta Računovodstvo i finansije obaviti dana 20.01.2014. godine s početkom u 16:15 h (sala 3101).
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić
Konkurs za izbor nastavnika/saradnika na Politehničkom fakultetu 01.01.2014
UNIVERZITET U ZENICI
Na osnovu Odluke Senata, broj: 01-108-309-3518/13 od 18.12.2013.godine, Univerzitet u Zenici objavljuje
K O N K U R S za izbor nastavnika i saradnika

POLITEHNIČKI FAKULTET
Nastavnik u zvanja docent i vanredni profesor (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete:

 1. Organizacija i tehnologija                                                                                   2 izvršioca
 2. Zgradarstvo                                                                                                      2 izvršioca
 3. Stabilnost i dinamika konstrukcija                                                                        2 izvršioca
 4. Ispitivanje konstrukcija                                                                                      2 izvršioca
 5. Sanacija građevinskih objekata                                                                            2 izvršioca
 6. Urbanističko planiranje                                                                                      2 izvršioca
 7. Komunalna hidrotehnika                                                                                     2 izvršioca
 8. Tehnologija montaže                                                                                          2 izvršioca
 9. Organizacija i ekonomika                                                                                    2 izvršioca
 10. Završni radovi i intalacije u objektima                                                                   2 izvršioca
 11. Pouzdanost konstrukcija                                                                                     2 izvršioca
 12. Antikoroziona zaštita                                                                                          2 izvršioca
Saradnik u sva saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmete:
 1. Organizacija i tehnologija građenja                                                                  2 izvršioca
 2. Zgradarstvo                                                                                                  2 izvršioca
 3. Stabilnost i dinamika konstrukcija                                                                    2 izvršioca
 4. Ispitivanje konstrukcija                                                                                  2 izvršioca
 5. Sanacija građevinskih objekata                                                                        2 izvršioca
 6. Urbanističko planiranje                                                                                  2 izvršioca
 7. Komunalna hidrotehnika                                                                                 2 izvršioca
 8. Tehnologija montaže                                                                                      2 izvršioca
 9. Organizacija i ekonomika                                                                                 2 izvršioca
 10. Završni radovi i instalacije u objektima                                                              2 izvršioca
 11. Pouzdanost konstrukcija                                                                                 2 izvršioca
 12. Antikoroziona zaštita                                                                                      2 izvršioca

USLOVI:
Uslovi za izbor u naučno-nastavna zvanja utvrđeni su odredbama člana 80. Zakona o visokom obrazovanju («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 6/09) i odredbama članova 279., 280., 281., 282. i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).
Pogledati na WEB stranici www.unze.ba
Uz prijavu za izbor u nastavničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o naučnom stepenu doktora nauka, spisak naučnih radova iz oblasti izbora objavljenih u relevantnim publikacijama (izvodi), dokaz o objavljenim knjigama, udžbenicima, monografijama, (izvodi - sve nakon sticanja posljednjeg izbora), dokazi o mentorstvu ili komentorstvu u postupku izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova (odluke o imenovanju), dokazi o originalnim stručnim projektima, patentima ili originalnim metodama (postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora, a nakon sticanja zvanja docenta), te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika. Uz prijavu za izbor u saradničko zvanje kandidati obavezno prilažu: biografiju, originalnu diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome o dodiplomskom/magistarskom studiju, dokaz o visini prosječne ocjene ostvarene u toku dodiplomskog/magistarskog studija (uvjerenje o položenim ispitima), dokaz o dužini trajanja studija, dokaz o broju objavljenih naučnih i stručnih radova (izvodi), dokaz o pokazanoj sklonosti za nastavni i naučnoistraživački rad, te izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu i uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika Ako je diploma stečena u inostranstvu, kandidat je obavezan dostaviti i rješenje o nostrifikaciji ili priznavanju iste u Bosni i Hercegovini. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati na razmatranje.
Prijave na Konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

UNIVERZITET U ZENICI, Fakultetska broj 3, 72000 ZENICA
Sa naznakom
(Prijava na Konkurs za izbor nastavnika i saradnika sa naznakom fakulteta i predmeta, odnosno naučne oblasti na koji se konkuriše - NE OTVARATI) 

KONKURS OBJAVLJEN U DNEVNOM LISTU OSLOBOĐENJE DANA 30.12.2013.GODINE


Arhiva novosti: 2013 |  2012 |  2011
Webmaster | Ažurirano 26.12.2014