Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici

Univerzitet u Zenici
ISSS
NCP
Sistem državnih kontakt tačaka
za Okvirne programe EU u BiH

 
Obavijest o neradnim danima 26.12.2013
U povodu nastupajućeg međunarodnog praznika Nove godine, a u skladu sa Zakonom o praznicima ("Službeni list RbiH", broj 2/92 i 13/94), obavještavamo zaposlenike i studente Univerziteta u Zenici da se u srijedu i četvrtak (01.01. i 02.01.2014. godine) neće raditi.
Ovim putem obavještavamo zaposlenike i studente Univerziteta u Zenici da se u petak, 03.01.2014. godine, također neće raditi, a da će se sve obaveze u smislu realizacije nastave i drugih radnih obaveza zaposlenika Univerziteta u Zenici realizovati i organiovati odlukom rukovodioca organizacione jedinice Univerziteta u Zenici u periodu koji slijedi.
Nastava koja je planirana za petak, 03.01.2014. godine, održat će se naknadno u dogovoru sa predmetnim nastavnicima i saradnicima. Zaposlenicima i studentima Univerziteta u Zenici čestitamo nastupajući praznik.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Čestitka za Božićne blagdane 25.12.2013
Povodom nastupajućeg praznika Božića, svim zaposlenicima, nastavnicima, saradnicima i studentima katoličke vjeroispovijesti želimo sretne Božićne blagdane.
Menadžment Politehničkog fakulteta
Rezultati prvog parcijalnog ispita iz predmeta Matematika i statistika od 17.12.2013. godine 23.12.2013
Ime i prezime studenta Broj osvojenih bodova
(max 25)
Berina Čorić 19
Amer Krivokapa 17
Vedad Hekić 10
Asmir Brljak 9
Ajdin Jeleč 6
Aldin Merdić 6
Andrea Margeta 4
Adnan Čančar 3
Dženana Bišić 3
Anes Oparić 3
Melisa Sulejmanović 2
Ajla Sušić 2
Lejla Horozović 2
Enes Gajanović 1
Ehlimana Alić 1
Kristijan Žepačkić 1
Amina Spahić 1
Hurem Amel 1
Dalila Kadrić 1

Radovi se mogu pogledati u četvrtak 26.12.2013. u 11 sati.
Predmetni nastavnik prof. dr.  Bernadin Ibrahimpašić

Obavijest o predavanjima iz predmeta Matematika i statistika 23.12.2013
Obavještavaju se studenti I godine odsjeka Proizvodni biznis MSP da će se predavanja iz predmeta Matematika i statistika održati u petak 27.12.2013. godine sa početkom u 15:00 sati, i u subotu 28.12.2013. godine sa početkom u 8:00 sati.
Predmetni nastavnik prof. dr.  Bernadin Ibrahimpašić
Rezultati pismenog dijela ispita iz Inženjerske matematike I (I parcijalni ispit) rađen dana 13.12.2013. 23.12.2013
R. br. Prezime i ime studenta Broj bodova od mogućih 20 R. br. Prezime i ime studenta Broj bodova od mogućih 20
1 Terzić Senad 17 25 Memišević Nejra 3
2 Pašanbergović  Belma 15 26 Fetić Dinija 2.5
3 Škiljan Merim 14 27 Pepelar Ramo 2.5
4 Bitić Sakib 14 28 Baković  Goran 2
5 Mujić Hazim 12 29 Dautović Majida 2
6 Đulić Amir 12 30 Hodžić Mersudin 2
7 Hadžimejlić Muhamed 10 31 Mehinović Armin 1
8 Dželo Arnesa 10 32 Pašić Elmina 1
9 Muminović Adis 10 33 Pašajlić Deni 1
10 Pašajlić Adi 10 34 Grbešić Orhan 1
11 Ajdinović  Adnan 8.5 35 Dedić Tarik 1
12 Prelđić Ermin 8 36 Pašajlić Deni 1
13 Ekinović Berina 8 37 Varupa Rahima 1
14 Isaković Ajdin 7 38 Islamović Đenan 0.5
15 Kobilica Sumeja 6.5 39 Hođić Emina 0.5
16 Krivić Harun 6 40 Kadrić Eldin 0
17 Salkić Azra 6 41 Isaković Husein 0
18 Pepić Armin 6 42 Terzić Amer 0
19 Kardaš  Haris 5.5 43 Begović Amel 0
20 Jaćimović Nenad 5 44 Kadrić Eldin 0
21 Sikirić Amra 4 45 Buro Hajrudin 0
22 Hekić Samed 4 46 Mujezinović Nurudin 0
23 Šišić Ervina 4 47           Ješilović Kenan 0
24. Blažević Andrea 3 48 Pezić Emela 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Studenti koji su osvojili 10 i više bodova položili su pismeni dio prvog parcijalnog ispita.
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Rezultati prvog kolokvija iz predmeta Drvene konstrukcije I 23.12.2013
Prvi kolokvij iz predmeta Drvene konstrukcije I koji je održan 14.12.2013. položio je:
REDŽIĆ NERMIN 9 (devet).
Ostali kandidati koji su pristupili prvom kolokviju nisu ostvarili dovoljan broj bodova za prolaz.
Pojedinačni rezultati se mogu dobiti, uz obrazloženje, od predmetnog asistenta.
Predmetni saradnik as. Dino Trtak
Predmetni nastavnik doc. dr. Žana Džubur
Obavijest o komisiji za DAAD stipendije 13.12.2013
U četvrtak 12.12.2013. godine u Ambasadi Savezne Republike Njemačke održano je zasijedanje komisije za izbor kandidata po pristiglim prijavama studenata iz BiH za stipendije njemačke orfganizacije DAAD. U komisiju su imenovani ataše za kulturu njemačke ambasade gospodin Jens Wagner Wagner, zatim gospodin Thomas Zettler ispred DAAD organizacije zadužen za područje jugoistočne Evrope, zatim prof. dr. Wolfgang Seyfert sa Univerziteta u Osnabrücku, lektori organizacije DAAD u BiH, gospođa Heike Link sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu i gospodin Frank Riedel sa Filozofskog fakulteta u Banjaluci, te domaći eksperti za pojedina naučna područja kao članovi DAAD Alumni udruženja BiH i bivši stipendisti organizacije DAAD zaposleni kao nastavnici na univerzitetima u BiH.

Čast nam je i zadovoljstvo da je član komisije bio i doc. dr. Edin Berberović, prodekan za nastavu Politehničkog fakulteta u Zenici, kao stipendista DAAD i doktorant Tehničkog univerziteta u Darmstadtu.

Obavijest o parcijalnom ispitu iz predmeta Matematika i statistika 13.12.2013
Obavještavaju se studenti da će se prvi parcijalni ispit iz predmeta Matematika i statistika održati u utorak 17.12.2013. godine sa početkom u 8 sati.
Predmetni nastavnik prof. dr. bernadin Imbahimpašić
Obavijest o odgađanju nastave iz predmeta Inženjerska matematika 3 12.12.2013
Obavještavaju se studenti odsjeka Građevinarstvo da zbog zauzetosti predmetnog nastavnika u pripremama za predstojeći proces akreditacije Univerziteta u Zenici neće biti održana predavanja iz predmeta Inženjerska matematika 3 u četvrtak. 12.12.2013. godine. O terminu nadoknade studenti će biti obaviješteni.
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Rezultati prvog parcijalnog testa iz Predmeta Računovodstvo i finansije od 02.12.2013. godine 08.12.2013
 R.br.  Br. Indeksa Prezime i ime studenta Broj bodova
1.
PB24/12 Ahmić Haris 29
2.
T219/10 Alajbegović Kenan 4,5
3.
T283/11 Aličković Azemina 17,5
4.
T85/1 Arnautović Deila 3
5.
PB13/12 Babić Emir 19,5
6.
T206/10 Bečulić Asmira 15
7. 
PB10/12 Beganović Hamza 20
8. 
31/12 Brkić Jasmin 10
9. 
PB7/12 Čančar Adnan 16,5
10. 
PB3/12 Čeliković Faruk 22
11. 
T288/11 Grabus Nedžad 11
12. 
PB26/12 Hećo Adnan 19
13.
PB14/12 Kalabić Muamer 11
14. 
PB4/12 Kotorić Armin 23,5
15. 
PB21/12 Kovač Dženeta 16,5
16. 
PB25/12 Kulačić Benjamin 7,5
17. 
T293/11 Mehić Semir 16,5
18. 
T25/10 Melić Sanel 13
19. 
PB09/12 Omanović Esmir 9
20. 
PB17/12 Petrović Adis 12
21. 
T305/11 Posavljak Ahmed 14,5
22. 
PB32/12 Selimanović Amela 11,5
23. 
T302/11 Šarić Elmin 9
24. 
PB28/12 Topalović Samra 12,5
25. 
PB1/12 Tuka Elvis 7
26. 
PB2/12 Tutnjić Aida 7,5

Napomena: Studenti mogu obaviti uvid u radove u ponedjeljak, 16.12.2013. godine u 10h, Kabinet br. 2, Fakultet za metalurgiju i materijale.
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir ALihodžić

JobFAIR '13 Iskoristi svoju šansu! 05.12.2013
"JobFAIR '13 – Iskoristi svoju šansu!'' je sajam koji okuplja ambiciozne studente i diplomce tehničko – tehnoloških fakulteta u procesu traženja posla i usavršavanja u struci. Ove godine, održat će se u periodu od 16. do 17.12.2013.  godine, a organizuje ga Udruženje studenata elektrotehnike Evrope EESTEC, lokalni komitet Sarajevo. Tehničko-tehnološka zanimanja uključuju područja istraživanja inženjerskih nauka poput računarsko-informatičkih, elektrotehnike, građevine, mašinstva, saobraćaja, telekomunikacija, arhitekture i slično.
Projekat predstavlja mogućnost da poslodavci i studenti pronađu zajednička interesovanja na polju zaposlenja, što podrazumijeva izvrsnu priliku za studente za usavršavanje ličnog profila, a za kompanije jednostavniji pronalazak stručnog kadra, te mogućnost ostvarivanja kontakta sa studentima-posjetiocima kao i drugim kompanijama-učesnicama. Tokom Sajma predstavnici kompanija učesnica imaju priliku upoznati studente sa načinom rada unutar kompanije, programima zapošljavanja, usavršavanja i praksi koje imaju, te im pružiti detaljne informacije o profesionalnoj i ličnoj karti koji potencijalni uposlenici trebaju ispuniti. Omogućen je i prenos Sajma uživo preko linka koji će biti objavljen na zvaničnoj stranici.
Od 18. novembra, otvorena je CV baza na zvaničnoj stranici Sajma www.jobfair.ba , gdje će studenti i diplomci moći ostaviti svoj CV. Biografije će biti dostupne kompanijama učesnicama po završetku Sajma, te je ovo još jedna šansa kako za one koji su u procesu aktivnog traženja posla, tako i za one koji će to uskoro biti, da se baš oni nađu među onima koje će kompanije pozvati na intervju. Bitno je napomenuti, da svi studenti koji su ostavili svoj CV na Sajmu zapošljavanja prethodnih godina, mogu isti ažurirati na našoj stranici, dopuniti ga ili izmjeniti podatke. Do sada u CV bazi nalazi se preko 1000 CVeva.
Ostali studenti koji su pristupili ispitu imaju manje od 10 bodova.
JobFAIR predstavlja najuspješniji projekat koji realizuje Udruženje studenata EESTEC, lokalni komitet Sarajevo. Prethodna četiri Sajma, organizovana u decembru 2008., 2010., 2011. i 2012. godine, zabilježila su značajan uspjeh koji se ogleda u velikoj posjećenosti studenata i diplomaca, što je motivisalo članove Udruženja da ponovo organizuju projekat ovog tipa.
Projekat su podržali dekan Elektrotehničkog fakulteta u Sarajevu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke i Služba za zapošljavanje Kontona Sarajevo.

Za sve dodatne informacije o Sajmu možete posjetiti zvaničnu stranicu www.jobfair.ba

Rezultati pismenog dijela ispita iz Inženjerske matematike 2 rađenog 29.11.2013. 03.12.2013
Položili su uslovno:
1. Bektaš Emina  40 bodova
2. Kobilica Fahrudin  37 bodova
Ostali studenti koji su pristupili ispitu imaju manje od 10 bodova.
Uvid u radove bit će u petak 06.12. od 15 sati na Mašinskom fakultetu u kabinetu br. 1112
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Rezultati prvog testa iz predmeta Otpornost materijala I 27.11.2013
1. Ajdinović Adnan
42.00
%
2. Bektaš Emina
60.00
%
3. Brkić Ilmir
60.00
%
4. Delić Melisa
74.00
%
5. Dubravac Muamer
80.00
%
6. Dželo Arnesa
52.00
%
7. Đulan Eldin
64.00
%
8. Hodžić Zelda
-
9. Horić Arnel
76.00
%
10. Husanović Ajla
-
11. Kargić Emir
52.00
%
12. Kobilica Fahrudin
92.00
%
13. Ljubović Amela
74.00
%
14. Popović Goran
50.00
%
15. Stupar Dženeta
54.00
%
16. Šarić Nejra
66.00
%
17. Turčinović Nejra
100.00
%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomene:
1. Studenti koji su dobili manje od 51% bi trebali raditi integralni test (14. januar 2014. godine).

2. Studenti koji nisu izašli na prvi test, moraju raditi integralni test

3. Studenti koji su nezadovoljni rezultatima prvog testa mogu raditi integralni test uz prethodnu najavu predmetnom nastavniku.

4. Studenti koji ne izađu ni na jedan test, ne mogu izaći na pismeni ispit

Svi studenti mogu pogledati svoje radove svaki dan od 12.00-13.00 do 29.11.2013. godine.

Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karač

Promotivni materijal za 2. studentski simpozij Burch University Sarajevo 21.11.2013

Obavijest o testovima iz predmeta Otpornost materijala I 21.11.2013
Obavještavaju se studenti druge godine Mašinskog fakulteta i Politehničkog fakulteta, odsjek Građevinarstvo, da će se prvi test iz predmeta Otpornost materijala I održati po planu 26.11.2013. godine u učionici 3101 prema sljedećem rasporedu (važi za studente oba fakulteta):
08.30-9.00 – studenti čija prezimena počinju slovima abecede A-J
09.15-9.45 – studenti  čija prezimena počinju slovima abecede K-Ž
Treći čas predavanja će se održati prema rasporedu od 10.15-11.00 u amfiteatru 3202.
Studenti-ponovci koji do sada nisu radili testove moraju pristupiti testu. Testu mogu pristupiti i studenti-ponovci koji nisu zadovoljni ostvarenim uspjehom na prethodnim testovima. I jedni i drugi, ukoliko žele da pristupoe testu, treba da se jave predmetnom nastavniku do petka u 12.00, lično ili putem emaila.

Oblasti testa su: Naponi, deformacije i osobine materijala, Aksijalno naprezanje, Uvijanje

Studenti koji su oslobođeni testa su
Mašinski fakultet: Hadžić Ognjen, Imširović Jakuta, Okan Nađija

Politehnički fakultet: Turčinović Nejra

Predmetni nastavnik prof. dr. Aleksandar Karač

Obavijest o održavanju nastave iz predmeta Metalne konstrukcije I 21.11.2013
Obavještavaju se studenti III godine odsjeka Građevinarstvo da će se predavanja iz predmeta Metalne konstrukcije I održati u petak 22.11.2013. sa početkom u 14.00.
O daljim terminima održavanja nastave predavanja i vježbi studenti će biti blagovremeno obaviješteni.
Predmetni nastavnik doc. dr. Rašid Hadžović
Obavijest o neradnom danu 20.11.2013
Obavještavaju se studenti Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici da je ponedjeljak, 25.11.2013. godine, neradni dan za sve studente i zaposlenike Fakulteta.
25. novembar se obilježava kao Dan državnosti Bosne iHercegovine. Naime, upravo tog, historijski vrlo značajnog 25. novembra 1943. godine održano je prvo zasjedanje ZAVNOBIH-a (Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine), u MrkonjićGradu. Na pomenutom zasjedanju donesena je odluka o obnovi državnosti BiH, potvrđene su njene historijske granice, koje su datirale još iz vremena srednjovjekovneBosne, te je Bosna i Hercegovina definisana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji.

SVIM DOMOLJUBIMA SRETAN 25. NOVEMBAR - DAN DRŽAVNOSTI DOMOVINE BOSNE I HERCEGOVINE!

v.d. dekan Politehničkog fakulteta doc. dr. Sabahudin Jašarević.

Obavijest o parcijalnom testu iz predmeta Računovodstvo i finansije 19.11.2013
Obavještavaju se studenti Politehničkog fakulteta da će se prvi parcijalni test iz predmeta Računovodstvo i finansije, održati dana 02.12.2013. godine, s početkom od 16:15 h. sala 3101.
Predmetni nastavnik doc. dr. Almir Alihodžić.
Najava predavanja iz predmeta Drvene konstrukcije I 13.11.2013
Obavještavaju se studenti III godine odsjeka Građevinarstvo da će se Predavanja iz predmeta Drvene konstrukcije I održati u petak 15.11.2013. godine, sa početkom u 15:00 sati.
Predmetni nastavnik doc. dr. Žana Džubur.

Potpisivanje ugovora o studiranju i podjela indexa za studente Politehničkog fakulteta

13.11.2013
Obavještavaju se studenti prve godine Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici da će se potpisivanje ugovora o studiranju i podjela indexa obaviti u terminima kako slijedi:
- studijski program Građevinarstvo – četvrtak, 14. novembra 2013. godine u 13:00 u amfiteatru 3202
- studijski program Proizvodni biznis – četvrtak, 14. novembra 2013. godine u 14:00 u amfiteatru 3202
Molimo studente da se pridržavaju zadanog termina.

Studentska služba Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Posjeta tunelu Vijenac 09.11.2013
U petak 08.11.2013. godine upriličena je posjeta studenata i studentica odsjeka Građevinarstvo Politehničkog fakulteta tunelu Vijenac sa Kakanjske strane. Tokom posjete studenti i studentice su imali priliku uživo vidjeti i upoznati se sa tehnologijama i izvođenjem radova na ovom velikom i značajnom projektu. Ovom prilikom zahvaljujemo se organizatoru i domaćinu studentske posjete, našem saradniku v.as.mr. Adnanu Čehajiću.

Galerija slika >>

Obavijest o posjeti Laboratoriji 06.11.2013
Obavještavaju se studenti II godine odsjeka Građevinarstvo da je dogovorena studijska posjeta Laboratoriji za ispitivanje građevinskih materijala DTQ d.o.o. Sarajevo, i to u srijedu 13.11.2013. godine. Planirani polazak je u 08:00 sati ispred Mašinskog fakulteta, a prevoz za studente će biti obezbijeđen.
Nastava vježbi iz predmeta Inženjerska matematika 3 će biti nadoknađena po dogovoru sa predmetnim asistentom. Redovna nastava iz predmeta Materijali u građevinarstvu 2 će se odvijati prema rasporedu u srijedu nakon povratka sa studijske posjete.
Svi studenti II godine su obavezni da prisustvuju studijskoj posjeti.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o održavanju nastave iz predmeta Matematika i statistika 06.11.2013
Obavještavaju se studenti I godine odsjeka Proizvodni biznis MSP da će se predavanja iz predmeta Matematika i statistika održati u petak 08.11.2013. godine sa početkom u 14:15 sati. O daljim terminima nastave studenti će biti obaviješteni.
Predmetni nastavnik prof. dr. Bernadin Ibrahimpašić
Obavijest o održavanju nastave iz predmeta Metalne konstrukcije I 05.11.2013
Obavještavaju se studenti III godine odsjeka Građevinarstvo da će se predavanja iz predmeta Metalne konstrukcije I održati u petak 08.11.2013. godine sa početkom u 13:15 sati. O tačnom terminu nastave u subotu 09.11.2013. godine, studenti će biti obaviješteni.
Predmetni nastavnik doc. dr. Rašid Hadžović
Studenti odsjeka Građervinarstvo posjetili Laboratoriju DTQ Sarajevo 05.11.2013

U srijedu, 30. oktobra 2013. godine, studenti  treće godine odsjeka Građevinarstvo su u sklopu predmeta Fundiranje/Temeljenje posjetili u Sarajevu firmu DTQ d.o.o.  i njene laboratorije. DTQ d.o.o.  Sarajevo je laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala. Laboratorija posjeduje certifikat o akreditaciji koji je izdala BATA.

Laboratorija se bavi ispitivanjima agregata, asfalta, bitumena, betona, kao i  geotehničkim ispitivanjima uzoraka tla i stijene. Također, na projektima putne infrastrukture vrši kontrolu kvaliteta izvedenih građevinskih radova. Domaćin posjete je bio doc.dr. Zlatan Talić, dipl. ing. građ.

Obavijest o posjeti Laboratoriji 29.10.2013
Obavještavaju se studenti III godine odsjeka Građevinarstvo da je dogovorena studijska posjeta Laboratoriji za ispitivanje građevinskih materijala DTQ d.o.o. Sarajevo, i to u srijedu 30.10.2013. godine.
Planirani polazak je u 08:00 sati ispred Mašinskog fakulteta, a planirani povratak iz Sarajeva je okvirno u 13:00 sati. Prevoz za studente će biti obezbijeđen.
Svi studenti III godine su obavezni da prisustvuju studijskoj posjeti.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Edin Berberović
Obavijest o prvom parcijalnom ispitu iz predmeta Računovodstvo i finansije 29.10.2013
Prvi parcijalni test iz predmeta: Računovodstvo i finansije
Knjiga: Alihodžić, A., Plakalović, N. 2013. Savremeno upravljanje finansijama sa primjenom u MC EXCEL-u, Institut ekonomskih nauka, Beograd.
Stranice:
1. Od 19 do 39 str.
2. Od 67 do 221 str.
Predmetni nastavnik doc.dr. Almir Alihodžić

Konkurs ZDK za dodjelu stipendija studentima-braniocima za studijsku 2013/2014. godinu

28.10.2013
Obavještavaju se studenti da je Ministarstvo za boračka pitanja ZDK raspisalo konkurs za dodjelu stipendija studentima-braniocima za studijsku 2013/2014. godinu. Tekst konkursa može se preuzeti sa zvanične web-stranice ZDK (Konkurs PDF), a ovdje se prenosi u cjelosti.

Bosna i Hercegovina/Federacija BiH
Zeničko-dobojski kanton
Ministarstvo za boračka pitanja
Na osnovu člana 5. Uredbe o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 2/09 i 5/13 ) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničkodobojskog kantona r a s p i s u j e
K O N K U R S
za dodjelu stipendija studentima - braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2013./2014.godinu
I. Sredstva namijenjena stipendiranju
Za potrebe stipendiranja redovnog studija na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica sa prebivalištem na području Zeničko-dobojskog kantona, kao i povratnika u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u općinama Kantona ili koji su na evidencijama nadležnog organa za vojne evidencije u općinama Kantona, a koji su srednje obrazovanje stekli u školama na području BiH u studijskoj 2013./2014.godini, osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2014.-oj godini.
- Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:
1) za prvu godinu studija …………........…. 800 KM;
2) za drugu i ostale godine studija ……… 1200 KM.
- Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :
1) za prvu godinu studija …………........…. 100 KM;
2) za drugu i ostale godine studija ………. 150 KM.
II. Pravo učešća na konkursu imaju:
a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
b) ratni vojni invalidi;
c) demobilizirani branioci koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine;
d) djeca šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca;
e) djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
f) djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
g) djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine
h) djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;
i) djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine.
Ne mogu biti učesnici konkursa kandidati iz alineje d) koji su navršili 35 godina života; alineja
e) f) g) h) i i) koji su navršili 30 godina života.
Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
1) koji su studenti-apsolventi;
2) koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu
studija;
3) koji su na vanrednom studiju;
4) koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca;
5) čiji prihod po članu domaćinstva prelazi iznos od 576,22 KM ( 80% prosječne neto plaće
isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
6) oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva obavljaju obrtničku ili srodnu djelatnost;
7) koji su upisali studij poslije navršene 25.godine života.
Odredba tačke 5) ne odnosi se na kandidate – dijete šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca i umrlog ratnog vojnog invalida i dijete poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja.
III. Kriteriji za izbor kandidata
Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po slijedećim kriterijima:
- ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
- socijalno-ekonomska situacija;
- ratna priznanja, ratni staž i invaliditet roditelja.
Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 12. do 16. Uredbe o stipendiranju branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.
IV. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze :
- fotokopiju lične karte;
- dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
- potvrdu o redovnom studiju;
- dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
- kopija indexa;
- ovjerena kućna lista;
- uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice);
- izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.
V. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za branilačko-invalidsku zaštitu u općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Informacioni paket za predmet Računovodstvo i finansije III semestar za Politehnički fakultet

28.10.2013
Informacioni paket (PDF)
Predmetni nastavnik doc.dr. Almir Alihodžić

Obavijest o izbornim predmetima III godine odsjeka Proizvodni biznis MSP

23.10.2013

Prema provedenoj anketi studenti III godine odsjeka Proizvodni biznis MSP odabrali su slijedeće izborne predmete: Alati i pribori (13 studenata), Nekonvencionalni postupci obrade (13 studenata), Industrijski manipulatori i roboti (13 studenata), Nove proizvodne tehnologije (13 studenata), Mašine za obradu deformacijom (6 studenata) i Zavarivanje (7 studenata).
U obavljenim konsultacijama sa predmetnim nastavnicima/saradnicima dogovoreni su slijedeći termini za izvođenje nastave:

Predmet Predavanja Vježbe
Alati i pribori ljetni semestar
Nekonvencionalni postupci obrade
prof. dr. Safet Brdarević
v.as.mr. Edin Begović
utorak 10:15-12:00  
sala  3101 LORAM
Industrijski manipulatori i roboti
doc.dr. Malik Čabaravdić
srijeda 11:15-13:00 srijeda 13:15-16:00
Laboratorija za mjernu tehniku i automatizaciju
Nove proizvodne tehnologije
prof.dr. Sabahudin Ekinović
v.as.mr. Edin Begović
ponedjeljak 08:15-10:00 srijeda 08:15-11:00
LORAM
Mašine za obradu deformacijom
doc.dr. Abaz Manđuka
četvrtak 16:15-18:00  
sala 3204
Zavarivanje
prof.dr. Sead Pašić
v.as.mr. Behar Alić
petak 15:15:-17:00 četvrtak 09:15-12:00
sala 3101

Za preostale vježbe (Nekonvencionalni postupci obrade i Mašine za obradu deformacijom) potrebno je termine dogovoriti i usaglasiti sa predmetnim saradnicima.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Edin Berberović

Promocija magistara i diplomanata Univerziteta u Zenici 22.10.2013
Dana 19.10.2013. godine je u Gradskoj Areni u Zenici upriličena promocija 679 diplomanata završenika prvog i 42 završenika drugog ciklusa studija fakulteta Univerziteta u Zenici. U pozdravnom govoru se obratio rektor Univerziteta, prof. dr sci. Dževad Zečić, a govor u ime osnivača, Zeničko-dobojskog kantona, održao je premijer Kantona, Munib Husejnagić.
Politehnički fakultet je po prvi put promovisao svoje diplomirane studente, njih pet koji su stekli zvanje diplomiranog proizvodnog inženjera, Hodžić Muhidina, Hodžić Azru, Hairić Almira, Birindžić Benjamina i Mujezinović Denisa. Povelje dekana su za najveći prosjek zasluženo dobili Amela Ljubović, studentica druge godine studijskog programa Građevinarstvo, za najbolji prosjek prve godine studija - 8,00. Njen kolega sa istog studijskog programa, Nermin Redžić, dobio je Povelju dekana za najbolji uspjeh druge godine studija - 9,86, a studijski program Proizvodni biznis je dostojno predstavio Denis Mujezinović, diplomirani student, sa najboljim prosjekom treće godine studija - 9,33.
Diplome diplomantima i dobitnicima Povelje dekana uručio je vršilac dužnosti dekana Politehničkog fakulteta, doc. dr sci. Sabahudin Jašarević.  Menadžment Politehničkog fakulteta čestita diplomantima uspješan završetak studija i što skorije zaposlenje, a nagrađenim studentima uspješne rezultate.
Galerija slika >>

Obavijest o realizaciji nastave za Bajramske praznike

11.10.2013
Povodom nastupajućeg praznika Kurban Bajrama obavještavamo zaposlenike i studente Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici da se u (ponedjeljak) 14.10.2013.godine, (utorak) 15.10.2013. godine i (srijedu) 16.10.2013. godine neće raditi.
Redovne aktivnosti zaposlenika Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici od 14.10.2013. godine (ponedjeljak), osim nastave , će biti nadoknađene na dan 19.10.2013. godine (subota), dok će nastava od ponedjeljka, utorka i srijede biti realizovana do kraja zimskog semestra akademske 2013/2014. godine, u dogovoru s predmetnim nastavnicima/saradnicima.
Studentima i zaposlenicima koji slave ovaj praznik čestitamo tradicionalnom čestitkom
BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN!
Svečani početak nastave na Politehničkom fakultetu u Zenici 07.10.2013
Početak nastave na Politehničkom fakultetu u Zenici u novoj akademskoj godini svojim prisustvom uveličali su predstavnici Vlade ZDK.
Na prvom času u novoj akademskoj godini, brucošima odsjeka "Građevinarstvo" i "Proizvodni biznis MSP" su se obratili Premijerpremijer ZDK Munib Husejnagić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Mirko Trifunović, rektor univerziteta prof.dr. Dževad Zečić, prorektor za nastavu i studentska pitanja univerziteta prof. dr. Safet Brdarević, v.d. dekan fakulteta doc.dr. Sabahudin Jašarević, prodekani fakulteta doc. dr. Edin Berberović i doc dr. Malik Čabaravdić i sekretar fakulteta Afan Abazović. Uz prigodnu dobrodošlicu predstavnici vlade ZDK, univerziteta i fakulteta su izrazili podršku i svoje želje studenticama i studentima za što boljim uspjehom tokom predstojećeg studija.

Fotografije
Rezultati završnog ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 i Inženjerska matematika 3 od 04.10.2013. 07.10.2013
Inženjerska matematika 2:
Prezime i ime Broj bodova (od mogućih 20)
Piragić  Fuad 10,0 (2. parcijalni)
Inženjerska matematika 3:
Prezime i ime Broj bodova (od mogućih 20)
Hopić  Kenan 14,0
Begagić  Kenan 11,0

Uvid u radove i upis ocjena će se održati 08.10.2013. (utorak) od 9.15 do 10.00 na PTF-u.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Dževad Burgić
Informacija o početku nastave za studijske programe Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici 02.10.2013
Obavještavaju se studentice i studenti Politehničkog fakulteta da nastava u zimskom semestru 2013/2014. akademske godine počinje u ponedjeljak, 07.10.2013. godine, po rasporedu časova koji je objavljen na oglasnoj ploči i na web-stranici Fakulteta.
Prvi čas za studentice i studente I godine na odsjeku Građevinarstvo će biti održan 07.10.2013. godine (ponedjeljak) u 08:15, u amfiteatru fakulteta (ala broj 3202).
Nastava za studentice i studente na odsjeku Proizvodni biznis MSP će se izvoditi po rasporedu časova za ponedjeljak.
Nastavnički tim i menadžment Politehničkog fakulteta studenticama i studentima želi uspješan studij, a onima koji nam dolaze iz drugih gradova želimo i ugodan boravak u Zenici.
Raspored časova za odsjek Građevinarstvo i odsjek Proizvodni biznis MSP.
Spisak studenata po grupama za odsjek Građevinarstvo.
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika II i Inženjerska matematika III od 01.10.2013. 02.10.2013
Inženjerska matematika II:
Hodžić Zelda 14,0 (2.parcijalni)
Ljubović Amela 11,0 (2.parcijalni)
Stojaković  Vladimir 10,5 (2.parcijalni)
Piragić  Fuad N.D. (2.parcijalni)
Delić  Melisa 11,0 (1.parcijalni)
Inženjerska matematika III:
Krajišnik  Aladin 15,0 (2.parcijalni)
Duraković  Nerma 14,0 (2.parcijalni)
Bajrambašić  Amel 11,0 (2.parcijalni)
Hopić  Kenan N.D. (1.parcijalni)
Begagić  Kenan N.D. (1.parcijalni)

Uvid u radove  i upis ocjena će se održati 04.10.2013. godine od 12.00 do 13.30. na FMM-u.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Dževad Burgić

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika III od 01.10.2013. 02.10.2013
Pismeni dio ispita niko nije položio.
Završni dio ispita iz predmeta: Inžinjerska matematika III i Inžinjerska matematika II, za studente koji su u prethodnim terminima položili pismeni dio, održat će se 04.10.2013. (petak) u 11.30 sati na FMM.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Dževad Burgić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Matematika i statistika od 01.10.2013. 01.10.2013
Ime i prezime studenta Broj osvojenih bodova
Ehlimana Alić 32
Ajdin Jeleč 28
Šemsa Šenderović 27
Jasmina Džidić 19
Samir Hodžić 17
Usmeni ispit će se održati u četvrtak 3.10.2013. u 9:00 sati
Predmetni nastavnik Prof. dr. Fatih Destović
Raspored termnina u produženom septembarskom ispitnom roku akademske 2012/2013. godine 30.09.2013

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Zenici o održavanju produženog ispitnog roka za akademsku 2012/2013. godinu utvrđeni su termini polaganja ispita.

Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici
Raspored produženog septembarskog ispitnog termina za 2012/2013. akademsku godinu za odsjek "Građevinarstvo"
I GODINA
Semestar Predmet dan sat učionica datum p u s č p
1 Inženjerska matematika 1 uto 9:00 4203 01.okt.   X      
1 Nacrtna geometrija čet 12:00 4203 03.okt.       X  
1 Građevinska fizika sri 9:00 3102 02.okt.     X    
1 Mehanika 1 sri 12:00 4203 02.okt.     X    
1 Sociologija i ekonomika građevinarstva uto 9:00 3204 01.okt.   X      
1 Engleski jezik 1          uto 12:00 3102 01.okt.   X      
1 Fizičko obrazovanje 1 Po dogovoru s nastavnikom                
2 Inženjerska matematika 2 uto 12:00 4203 01.okt.   X      
2 Materijali u građevinarstvu 1 sri 9:00 4203 02.okt.     X    
2 Informatika 1 pet 9:00 4203 04.okt.         X
2 Mehanika 2 sri 12:00 4203 02.okt.     X    
2 Inženjerska geologija pet 12:00 4203 04.okt.         X
2 Engleski jezik 2 uto 12:00 3102 01.okt.   X      
2 Fizičko obrazovanje 2 Po dogovoru s nastavnikom                
II GODINA
Semestar Predmet dan sat učionica datum p u s č p
3 Inženjerska matematika 3 uto 12:00 4203 01.okt.   X      
3 Mehanika tla i stijena uto 9:00 3202 01.okt.   X      
3 Materijali u građevinarstvu 2 sri 9:00 4203 02.okt.     X    
3 Otpornost materijala 1 uto 9:00 3201 01.okt.   X      
3 CAD/CAM u građevinarstvu uto 12:00 3201 01.okt.   X      
3 Engleski jezik 3 pet 12:00 3101 04.okt.         X
3 Fizičko obrazovanje 3 Po dogovoru s nastavnikom                
4 Osnovi hidromehanike i hidrotehnike pet 16:00 3202 04.okt.         X
4 Otpornost materijala 2 uto 9:00 3201 01.okt.   X      
4 Geodezija sri 12:00 3202 02.okt.     X    
4 Modeliranje konstr.primjenom računara  uto 9:00 3101 01.okt.   X      
4 Dejstva na objekte uto 12:00 3202 01.okt.   X      
4 Engleski jezik 4 pet 12:00 3101 04.okt.         X
4 Fizičko obrazovanje 4 Po dogovoru s nastavnikom                

 

Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici
Raspored produženog septembarskog ispitnog termina za 2012/2013. akademsku godinu za odsjek "Proizvodni biznis MSP"
I GODINA
Semestar Predmet dan sat učionica datum p u s č p
1 Matematika i statistika uto 9:00 4203 01.okt.   X      
1 Mehanika metala sri 12:00 4203 02.okt.     X    
1 Uvod u ekonomiju čet 12:00 3202 03.okt.       X  
1 Materijali u proizvodnji sri 9:00 4203 02.okt.     X    
1 Hemija sri 9:00 4203 02.okt.     X    
1 Strani jezik I uto 12:00 3102 01.okt.   X      
1 Sportska kultura I Po dogovoru s nastavnikom                
2 Informatika pet 9:00 4203 04.okt.         X
2 Osnove mašinstva sa tehničkim crtanjem čet 9:00 4203 03.okt.       X  
2 Ekonomika preduzeća čet 12:00 3202 03.okt.       X  
2 Upravljanje proizvodnjom sri 9:00 3202 02.okt.     X    
2 Strani jezik II uto 12:00 3102 01.okt.   X      
2 Sportska kultura II Po dogovoru s nastavnikom                
II GODINA
Semestar Predmet dan sat učionica datum p u s č p
3 Mjerenja i kvalitet uto 12:00 3101 01.okt.   X      
3 Marketing uto 9:00 3205 01.okt.   X      
3 Računovodstvo i finansije sri 12:00 3101 02.okt.     X    
3 Menadžment MSP čet 9:00 3101 03.okt.       X  
3 Ekoinžinjerstvo čet 12:00 3101 03.okt.       X  
3 Strani jezik III pet 12:00 3101 04.okt.         X
3 Sportska kultura III Po dogovoru s nastavnikom                
4 Proizvodne tehnologije i mašine pet 9:00 3101 04.okt.         X
4 Poslovno pravo pet 12:00 3203 04.okt.         X
4 Proizvodni sistemi i logistika pet 9:00 3202 04.okt.         X
4 Zaštita metala (drveta) uto 12:00 3204 01.okt.   X      
4 Strani jezik IV pet 12:00 3101 04.okt.         X
4 Sportska kultura IV Po dogovoru s nastavnikom                
III GODINA
Semestar Predmet dan sat učionica datum p u s č p
5 Termička obrada metala sri 9:00 4203 02.okt.     X    
5 Strani jezik V pet 12:00 3101 04.okt.         X
5 Sportska kultura V Po dogovoru s nastavnikom                
6 Strani jezik VI pet 12:00 3101 04.okt.         X
6 Sportska kultura VI Po dogovoru sa nastavnikom                
Napomena: Ispiti iz izbornih predmeta održat će se po dogovoru s predmetnim nastavnikom


Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Matematika i statistika od 28.09.2013. god. 30.09.2013
Inženjerska matematika 2:

Ime i prezime studenta

Broj osvojenih bodova

Jasmina Džidić

33

Samir Hodžić

29

Amira Pajt

27

Ehlimana Alić

27

Ajdin Jeleč

15

Šemsa Šenderović

13

Behadil Mujezinović

5

Radovi se mogu pogledati u utorak 01.10.2013. godine u 08:30 sati.
Predmetni nastavnik Prof. dr. Fatih Destović
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika 3 od 26.09.2013. godine 27.09.2013
1. Begagić Kenan 24 boda
2. Hopić Kenan 22 boda
Uvid u radove 30.09.2013. godine u 09:00, kabinet za spoljne saradnike.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Dževad Burgić
Rezultati završnog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 i Inženjerska matematika 3 od 26.09.2013. god. 27.09.2013
Inženjerska matematika 2:
1. Piragić Fuad 15,0 (1. parcijalni)
2. Stojaković Vladimir 11,0 (1. parcijalni)
Inženjerska matematika 3:
Niko nije položio završni dio ispita.
Uvid u radove i upis ocjena će se održati 01.10.2013. godine od 09:15 do 10:30 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Dževad Burgić
Rezultati usmenog ispita iz predmeta Hemija 25.09.2013
Položili su:
1. Kotorić Armin 8
2. Pjanić Tarik 7
3. Čančar Adnan 6
4. Posavljak Ahmed 6
5. Tutnjić Aida 7
6. Kovač Dćeneta 7
Slijedeći termin za usmeni ispit iz Hemije je u utorak 01.10.2013. godine u 12 sati na Fakultetu za metalurgiju i materijale.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Ilhan Bušatlić
Rezultati ispita iz predmeta Materijali u građevinarstvu II 25.09.2013
Položili su slijedeći studenti:
1. Čelik Harun (integralno) 6
2. Hopić Kenan (I parcijalni) 6
3. Piragić Fuad (II parcijalni) 6
4. Maslić Senada (II parcijalni) 7
5. Zukić Miranda (II parcijalni) 8
Slijedeći termin za usmeni ispit iz Materijala u građevinarstvu II je u utorak 01.10.2013. godine u 12 sati na Fakultetu za metalurgiju i materijale.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Ilhan Bušatlić
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 od 19.09.2013. godine 24.09.2013
1. Delić Melisa 50/100
2. Čelik Harun 25/100
3. Turčinović Nejra 15/100
4. Bektaš Emina 8/100
5. Horić Arnel 0/100
Uvid u radove je moguć u četvrtak 26.09.2013. godine od 14 do 15 sati u kabinetu br. 1217 Mašinskog fakulteta.
Završni ispit iz Inženjerske matematike 2 održat će se u utorak 01.10.2013. godine u 9:30 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Dževad Burgić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Otpornost materijala 2 od 23.09.2013. godine 23.09.2013
Student

Potrebno za prolaz (%)

Pismeni (%) Zadaća (%) Seminarski (%) Ukupno (%) Ukupna ocjena
1(15) 2 (15) 3 (30) 4 (15) 5 (25) Suma
Hodžić Amra 51,00 7,5 15,0 30 6,0 2,5 61,0 96,85 90,00 77,65 8
Čelik Harun 51,00 7,5 7,5 30 10,0 5 60,0 84,40 82,50 71,82 7
Studenti mogu upisati ocjene i vidjeti radove svaki radni dan do 26.09.2013. godine kada će se ispit zaključiti.
Predmetni nastavnik v. prof. dr. Aleksandar Karač
Rezultati završnog ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 i Inženjerska matematika 3 od 17.09.2013. godine 18.09.2013
Inženjerska matematika 2
Zukić  Miranda 11,0 (2.parcijalni)
Ljubović Amela N.D (2.parcijalni)
Inženjerska matematika 3
Bajrambašić  Amel 15,0 (1.parcijalni)
Duraković  Nerma 14,0 (1.parcijalni)
Uvid u radove i upis ocjena će se održati 19.09.2013. godine od 09:15 do 10:30 sati na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik doc. dr. Dževad Burgić
Obavijest o ispitu iz predmeta Matematika i statistika 18.09.2013
Usmeni ispit iz predmeta Matematika i statistika će se održati u petak 20.09.2013. godine u 10 sati.
Predmetni nastavnik prof. dr. Fatih Despotović
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Matematika i statistika od 14.09.2013. godine 17.09.2013
Ime i prezime studenta Broj osvojenih bodova
Vernes Šahinović 52
Azemina Aličković 50
Ajdin Kruškić 37
Šemsa Šenderović 32
Ehlimana Alić 32
Samir Hodžić 27
Haris Ahmić 23
Jasmina Džidić 20
Ajdin Jeleč 19

Radovi se mogu pogledati u srijedu 18.09.2013. u terminu 13:30-14h.
Predmetni nastavnik prof. dr. Fatih Destović
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Inženjerska matematika od 12.09.2013. godine 17.09.2013
Pismeni dio ispita niko nije položio.
Uvid u radove 18.09.2013. godine u 12:15, kabinet za spoljne saradnike.
Završni dio ispita za studente koji su u prethodnim terminima položili pismeni će biti 26.09.2013. godine (četvrtak) u 11.30 na FMM.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Dževad Burgić
Obavijest o usmenom ispitu iz predmeta Hemija 16.09.2013

Obavještavaju se studenti da će se usmeni ispit iz predmeta Hemija održati 18.09.2013. godine (srijeda) u 12 sati na Fakultetu za metalurgiju i materijale.

Predmetni nastavnik:doc. dr. Ilhan Bušatlić.

RANG LISTAkandidata za upis u I godinu dodiplomskog studija akademske 2013/2014. godine na studijske odsjeke Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici 11.09.2013

Kvalifikacioni ispit iz matematike za upis na Politehnički fakultet u Zenici, održan u utorak 10.09.2013. 2012. godine položili su kandidati koji su osvojili minimalno 20 bodova (50%). Zainteresovani mogu izvršiti uvid u rezultate kvalifikacionog ispita u četvrtak, 12.09.2013. godine, u vremenu od 14:30 u prostoriji 4203. Na osnovu rezultata kvalifikacionog ispita i drugih kriterija predviđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici, od ukupnog broja od 37 prijavljenih kandidata izvršeno je rangiranje kandidata kako slijedi:

Odsjek "Građevinarstvo"
a) Kandidati koji su na prijemnom ispitu ostvarili minimalno 50% bodova
Rang Kandidat Bodovi na
prijemnom
ispitu (max. 40)
Opšti
uspjeh
Ocjena iz
matematike
Ocjena
iz fizike
Takmičenja
(max. 10
bodova)
Ukupno
bodova
1 2 3 4 5 1+2*8+(3+4)*2+5
16 Amel Begović 26 3,6 4 4 - 70,8
28 Amer Bureković 20 2,9 2 2 - 51,2
13 Amer Terzić 27 4 3 3 - 71
2 Armin Pepić 36 3,2 3 2 - 71,6
18 Belmin Kobilica 24 4 2 2 - 64
3 Dario Čorić 35 3 2 2 - 67
6 Dženan Aganović 30 3,7 3 3 - 71,6
8 Đenan Islamović 30 2,8 2 1 - 58,4
27 Eldin Kadrić 20 3,3 2 2 - 54,4
11 Emela Pezić 28 4,5 3 3 - 76
12 Emin Smriko 28 3,5 3 4 - 70
22 Emina Crnovršanin 20 4 4 3 - 66
10 Emrah Karamustafić 29 3,1 3 2 - 63,8
24 Enes Ibrahimagić 20 4,5 2 0 - 60
26 Ferhat Sarajlić 20 3,5 2 3 - 58
29 Fikreta Spahić 20 2,7 1 0 - 43,6
1 Haris Duraković 40 4,7 4 2 3 92,6
14 Haris Kardaš 26 4,5 5 2 - 76
7 Haris Krasnić 30 3,3 3 3 - 68,4
5 Kenan Ješilović 32 3,8 2 2 - 70,4
21 Mahmut Dizdarević 20 4,5 2 5 - 70
17 Mehmed Zahirović 25 3 2 2 - 57
9 Merim Škiljan 29 4,8 5 5 - 87,4
23 Mersudin Hodžić 20 3,3 4 3 - 60,4
15 Nenad Jaćimović 26 4,4 3 3 - 73,2
25 Nurudin Mujezinović 20 3,8 2 2 - 58,4
4 Orhan Grbešić 32 4,2 4 2 - 77,6
20 Tarik Dedić 21 3,8 2 3 - 61,4
19 Tarik Lemeš 21 4,3 4 3 - 69,4
UKUPNO: 29 kandidata

 

Odsjek "Građevinarstvo"
b) Kandidati koji na prijemnom ispitu nisu ostvarili minalno 50% bodova:
Ime i prezime Bodovi na
prijemnom
ispitu
Opšti
uspjeh
Ocjena iz
matematike
Ocjena
iz fizike
Takmičenja
(max. 10
bodova)
Ukupno
bodova
1 2 3 4 5 1+2*8+(3+4)*2+5
Arijana Džampo 0 3,4 2 2 - 35,2
Belmin Bektaš 0 3,5 2 2 - 36
UKUPNO: 2 kandidata

 

Odsjek "Proizvodni bisnis MSP"
a) Kandidati koji su na prijemnom ispitu ostvarili minimalno 50% bodova:
Rang Ime i prezime
Bodovi na
prijemnom
ispitu
Opšti
uspjeh
Ocjena iz
matematike
Ocjena
iz fizike
Takmičenja
(max. 10
bodova)
Ukupno
bodova
1
2
3
4
5
1+2*8+(3+4)*2+5
2 Alem Avdispahić
30
3,3
2
1
-
62,4
1 Andrea Margeta
36
4,8
3
3
-
86,4
4 Enes Gajanović
22
3,2
2
3
-
57,6
3 Kristijan Žepačkić
26
3,5
2
3
-
64
5 Nedžad Kadušić
20
2,8
1
2
-
48,4
UKUPNO: 5 kandidata

 

Odsjek "Proizvodni biznis MSP"
b) Kandidati koji na prijemnom ispitu nisu ostvarili minalno 50% bodova:
Ime i prezime Bodovi na
prijemnom
ispitu
Opšti
uspjeh
Ocjena iz
matematike
Ocjena
iz fizike
Takmičenja
(max. 10
bodova)
Ukupno
bodova
1 2 3 4 5 1+2*8+(3+4)*2+5
Merisa Redžo 1 2,2 2 2 - 26,6
UKUPNO: 1 kandidat

Rang lista kandidata će se uputiti Nastavno-naučnom vijeću Politehničkog fakulteta na verifikaciju. Na objavljenu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja.
Konkursna komisija:
doc.dr. Samir Lemeš, predsjednik Komisije
doc. dr. Almir Huskanović, član
Sanita Plančić, dipl.ecc., član
Afan Abazović, dipl.prav., sekretar.

Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Materijali u građevinarstvu II 10.09.2013
Ispit iz predmeta Materijali u građevinarstvu II položili su slijedeći studenti:
1. Maslić Senada (I parcijalni) šest (6)
2. Piragić Fuad (I parcijalni) šest (6).
Predmetni nastavnik doc. dr. Ilhan Bušatlić
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Otpornost materijala od 09.09.2013. godine 10.09.2013

 

Student

Potrebno za prolaz (%)

Pismeni (%) Zadaća (%) Seminarski (%) Ukupno (%) Ukupna ocjena
1(10) 2 (20) 3 (30) 4 (40) 5 (50) Suma
Begagić Kenan 51,00 9 0 30 0 15 54 84,50 85,00 64,84 7-
Čelik Harun 51,00 9 0 27 0 7,5 43,5 89,50 82,50 - 5
Krajišnik Aldin 51,00 8 0 18 0 0 26 78,50 25,50 - 5
Mušija Edin 51,00 10 0 27 15 2,5 54,5 91,95 82,5 71,34 7
Odobašić Fehim 51,00 10 2 29 15 20 76 100,0 87,50 85,50 9
Piragić Fuad 51,00 10 0 27 9 22,5 68,5 91,25 85,00 78,63 8
Zukić Miranda 51,00 10 0 30 3 10 53 67,00 90,00 64,60 7-
Napomena: Ukupna ocjena je zbirna ocjena pismenog dijela (50%), seminarskih (20%) i zadaća (30%). Spisak je napravljen na osnovu prijava i predatih radova.
Studenti mogu upisati ocjene i vidjeti radove svaki radni dan do 12.09.2013. godine.
Predmetni nastavnik V. prof. dr. Aleksandar Karač
Rezultati pismenog ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 od 05.09.2013. godine 09.09.2013

Ispit od 05.09.2013. godine položili su:
1. Hodžić Zelda 50/100
2. Piragić Fuad 50*/100 - uslovno.
Nisu položili:
3. Čelik Harun 43/100
4. Delić Melisa 44/100
5. Bektaš Emina 30/100.
Uvid u radove moguć je 11.09. (srijeda) na Mašinskom fakultetu u 14.30h u kabinetu 1217. Završni-usmeni dio ispita će se održati 17.09.2013. godine (utorak) u 9.30 na PTF-u.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Dževad Burgić

Obavijest o promjeni termina ispita iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 09.09.2013

Iz razloga ranije preuzetih obaveza, a na molbu predmetnog as. Harisa Mešića, obavještavaju se studenti druge godine Politehničkog fakulteta, odsjek Građevinarstvo, da se ispiti iz predmeta Osnovi hidromehanike i hidrotehnike u septembarskom roku pomijeraju i održat že se u slijedećim terminima:

petak 13.09.2013. godine u 16 sati
petak 27.09.2013. godine u 16 sati

Prodekan za nastavu i studentska pitanja: doc.dr. Edin Berberović.

00000
Obavijest o promjeni termina ispita iz predmeta Matematika i statistika 06.09.2013

Iz razloga ranije preuzetih obaveza, a na molbu as. Mevludina Mujića, ispiti iz predmeta Matematika i statistika se pomijeraju i održat će se u slijedećim terminima:

subota 14.09.2013. godine u 12 sati
subota 28.09.2013. godine u 12 sati

Prodekan za nastavu i studentska pitanja doc. dr. Edin Berberović.

Konkurs/natječaj - drugi upisni rok za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2013/2014. godini 02.09.2013

Obavještavaju se zainteresovani kandidati da je objavljen konkurs/natječaj – drugi upisni rok (preostala slobodna mjesta) za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija u akademskoj 2013/2014.godini koji traje od 02. septembra/rujna do 06 . septembra/rujna 2013.godine. Sve potrebne informacije zainteresovani mogu preuzeti na slijedećem linku: Konkurs.

Prijem dokumenata vršit će se 02. septembra/rujna do 06 . septembra/rujna 2013. godine, a upis studenata koji budu primljeni obavit će se od 18. do 24. septembra/rujna 2013.godine.

Polaganje prijemnog ispita obavit će se u utorak 10.09.2013. godine u 09.00 sati u amfiteatru Mašinskog fakulteta - sala broj 3202.

Rezultati završnog ispita iz predmeta Inženjerska matematika 2 i Inženjerska matematika 3 održanog 16.07.2013 18.07.2013
Položili su Inženjersku matematiku 2:
Ime i prezime studenta Broj osvojenih bodova
Dubravac Muamer 21,0
Zukić Miranda 11,0 (1. parcijalni)

Niko nije položio završni ispit iz Inženjerske matematike 3.
Uvid u radove i upis ocjena će biti 03.09.2013. (utorak) od 09:15 na Filozofskom fakultetu.
Predmetni nastavnik: Doc.dr. Dževad Burgić

Obavijest za studente 10.07.2013
Pozivaju se studenti studijskog programa Proizvodni biznis kojima nedostaje
 - potpis na ocjenu iz predmeta Engleski jezik I-VI ili
 - upisana ocjena u ISSS iz predmeta Engleski jezik I-VI
da se jave u toku radnog vremena Studentske službe Politehničkog fakulteta (svakog radnog dana od 11:00 do 14:00) radi upotpunjavanja dokumentacije. Studenti za predmete Engleski jezik I i II dužni su na komadu papira napisati šta nedostaje, isti staviti u index i predati u Studentsku službu. Studenti za predmete Engleski jezik III, IV, V i VI dužni su upisati šta nedostaje, i to na spisak koji se nalazi na šalteru Studentske službe, te, uz to, predati index.
Studentska služba
Promjena termina završnih ispita 10.07.2013
Završni ispiti iz Inženjerske matematike 2 i Inženjerske matematike 3 zakazani za 11.07.2013. godine (Dan žalosti u Federaciji BiH) odgađaju se za 16.07.2013.godine (utorak) u 11.15 na PTF-u.
Predmetni nastavnik: Dr. sc. Dževad Burgić, docent
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Matematika i statistika održanog 5.7.2013 08.07.2013
Ime i prezime studenta Broj osvojenih bodova
Merima Mušija 50
Vernes Šahinović 37
Behadil Mujezinović 37
Ajdin Kruškić 36
Jasmina Džidić 29
Samir Hodžić 26
Saudin Leskovčanin 26
Azemina Aličković 25
Semir Mehić 25
Ehlimana Alić 16
Amira Pajt 5

Uvid u radove u utorak 9.7.2013. u 8:30h.
Usmeni dio ispita će se održati u utorak 9.7.2013. u 9h.

Predmetni nastavnik: Prof. dr Fatih Destović
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta: Inženjerska matematika 3 rađen 04.07.2013 05.07.2013
Prezime i ime 1 zad. 2 zad. 3 zad. 4 zad. Zbir-max-40
Duraković Nerma      10 10 10 - 30
Bajrambašić Amel       - 10 10   20
Hopić Kenan - - 8 - 8
Uvid u radove  08.07. u 11.00, kabinet za spoljne saradnike.
Završni dio ispita iz "Inženjerske matematike 2" i "Inženjerske matematike 3" će se održati  16.07.2013. godine (utorak) u 11.15 na PTF-u.
Student Odobašić  Fehim  položio (završni) 2.parcijalni iz predmeta Inžinjerske matematike 3, osvojio je 17 od 20 bodova. 

Predmetni nastavnik: Dr. sc. Dževad Burgić, docent
Rezultati ispita iz predmeta Nacrtna geometrija, održanog 03.07.2013 04.07.2013
R.br. Student OCJENA
1. Avdić Halid Sedam (7)
2. Hodžić Zelda Šest (6)
3. Mulahusić Ermin Šest (6)
Upis ocjena izvršit će se u petak, 05.07.2013. god, sa početkom u 12:00.
Predmetni nastavnik: Doc.dr.Amra Talić Čikmiš
PRELIMINARNA RANG-LISTA
kandidata za upis u I godinu dodiplomskog studija akademske 2013/2014 godine
na Politehnički fakultet u Zenici
03.07.2013
Kvalifikacioni ispit iz matematike za upis na Politehnički fakultet u Zenici, održan 1. jula/srpnja 2013. godine položili su kandidati koji su osvojili minimalno 20 bodova.
Zainteresovani mogu izvršiti uvid u rezultate kvalifikacionog ispita u četvrtak, 4.7.2013. godine, u vremenu od 12:00 do 13:00 sati, u prostoriji 3101.
Na osnovu rezultata kvalifikacionog ispita i drugih kriterija predviđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu u Zenici, izvršeno je rangiranje kandidata kako slijedi:

Odsjek "Građevinarstvo"

a) Kandidati koji su na prijemnom ispitu ostvarili najmanje 50% bodova
Rang Kandidat/kandidatkinja Bodovi na kvalifikacionom ispitu
(max. 40)
Opći uspjeh Ocjena
iz matematike
Ocjena
iz fizike
Ukupni
broj bodova
11 Baković Goran 25 5 4,3 4 81,6
27 Biserović (Galib) Edin 24 4 2 2,5 65
2 Bitić Sakib 36 5 5 5 96
12 Blažević Andrea 32 4 4 2,3 76,6
26 Bojić Admir 20 4 2,8 4 65,6
5 Buljubašić Haris 30 5 5 5 90
23 Buro Hajrudin 26 4 2,3 3 68,6
16 Đulić Amir 36 3,3 2,8 2 72
7 Ekinović Berina 33 5 4,3 3,5 88,6
22 Hadžimejlić Muhamed 20 4,8 3,3 2 69
13 Hekić Samed 32 4 3,3 3 76,6
28 Isaković Ajdin 22 3,8 2 2,5 61,4
8 Kobilica Sumea 35 4,5 3,3 3 83,6
9 Krivić Harun 30 5 3,8 3 83,6
21 Lubenović Anes 25 3,8 3,3 3,5 69
24 Mehinović Armin 25 4,3 2,5 1,8 68
19 Memišević Nejra 26 3,5 3,5 4,5 70
1 Mujić Hazim 40 5 5 5 100
6 Odobašić Safet 34 5 3,8 3,5 88,6
4 Pašajlić Adi 34 5 4,8 3,5 90,6
17 Pašajlić Deni 27 4 3,3 3 71,6
14 Pašanbegović Belma 30 5 2,3 0 74,6
18 Rastoder Emin 23 4,3 4 2,5 70,4
25 Spahić Ermin 22 4,3 2,8 3 68
30 Šabanović Alen 20 3,5 2 2 56
15 Šišić Ervina 31 4 3 2,5 74
20 Terzić Muhamed 23 4,3 4 2 69,4
3 Terzić Senad 40 4,3 4,5 4,5 92,4
10 Varupa Rahima 40 4 2,3 3 82,6
29 Zec Mensur 24 3,5 2,3 2 60,6

Odsjek "Građevinarstvo"
b) Kandidati koji su na prijemnom ispitu ostvarili manje od 50% bodova:
Kandidat/kandidatkinja Bodovi na kvalifikacionom ispitu
(max. 40)
Opći uspjeh Ocjena
iz matematike
Ocjena
iz fizike
Ukupni
broj bodova
Bektaš Belmin 15 3,5 2,3 2 51,6
Čorić Dario 15 3 2 2 47
Dedić Tarik 13 3,8 2 2,5 52,4
Dizdarević Mahmut 10 4,5 2,3 5 60,6
Hodžić Mersudin 12 3,3 3,5 2,5 50,4
Ibrahimagić Enes 14 4,5 2 0 54
Ješilović Kenan 17 3,8 2,3 2 56
Kobilica Belmin 12 4 2,3 2 52,6
Krasnić Haris 12 3,3 2,8 2,5 49
Mujezinović Nurudin 10 3,8 2 2 48,4
Terzić Amer 13 4 2,8 3 56,6

Odsjek "Proizvodni biznis"

a) Kandidati koji su na prijemnom ispitu ostvarili najmanje 50% bodova
Rang Kandidat/kandidatkinja Bodovi na kvalifikacionom ispitu
(max. 40)
Opći uspjeh Ocjena
iz matematike
Ocjena
iz fizike
Ukupni
broj bodova
9 Arnaut Esma 20 3,3 2,3 1 53
3 Bajramović Muamer 24 3,8 2,5 3 65,4
4 Hodžić Emin 21 4 2,5 3 64
2 Hurem Amel 27 3,8 2,3 2,5 67
8 Kadrić Dalila 23 3 2 2 55
1 Kurdić Kenan 31 5 5 5 91
5 Osmančević Emir 20 4 2,5 3,5 64
7 Pašanović Belmin 24 3 2,5 2 57
6 Spahić Amina 25 3,5 2 2 61

Odsjek "Proizvodni biznis"
b) Kandidati koji su na prijemnom ispitu ostvarili manje od 50% bodova:
Kandidat/kandidatkinja Bodovi na kvalifikacionom ispitu
(max. 40)
Opći uspjeh Ocjena
iz matematike
Ocjena
iz fizike
Ukupni
broj bodova
Arnaut Tarik 10 3 2 2,5 43
Avdispahić Alem 15 3,3 2,3 1 48
Bekrić Jasmin 14 3,3 2 2,5 49,4
Delić Muhidin 10 4,8 2,8 3,5 61
Huseinspahić Adnan 12 3,5 1 4 50
Husejnović Almedin 0 3,3 2 2 34,4
Mahmić Almedina 11 3,5 2 2 47
Margeta Andrea 14 4,8 2,8 3 64
Sarajlić Ferhat 13 3,5 2 3 51
Žepačkić Kristijan 15 3,5 2,3 2,5 52,6

Preliminarna rang lista kandidata će se uputiti Naučno-nastavnom vijeću Politehničkog fakulteta na verifikaciju. Na objavljenu rang-listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor naučno-nastavnom vijeću fakulteta u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.
Naknadni Konkurs za upis kandidata na preostala slobodna mjesta bit će objavljen početkom septembra 2013.godine. Pravo konkuriranja i polaganja prijemnog ispita u septembarskom roku imaju svi kandidati koji  konkurišu prvi put za upis na fakultete, kao i kandidati koji su  konkurisali u junsko-julskom roku, a nisu položili prijemni ispit ili su zbog ograničenog broja kandidata odbijeni na nekom od fakulteta Univerziteta u Zenici.

Predsjednik konkursne Komisije: doc.dr. Samir Lemeš

Obavijest o promjeni termina ispita iz Otpornosti materijala II 03.07.2013
Obavještavaju se studenti druge godine Politehničkog fakulteta, odsjek Građevinarstvo, da će se ispiti iz predmeta "Otpornost materijala II" u septembarskom roku održati u dane (datum je ostao isti, a promijenjeno je vrijeme održavanja ispita):
09.09.2013. u 9.00
23.09.2013. u 9.00
Predmetni nastavnik v.prof.dr. Aleksandar Karač
Obavijest za studente odsjeka Građevinarstvo 03.07.2013
Završni dio ispita iz predmeta "Inženjerska matematika 2" i "Inženjerska matematika 3" će se održati 11.07.2013. godine (četvrtak) u 11.30, na Politehničkom fakultetu.
Predmetni nastavnik: Doc.dr. sc. Dževad Burgić
Rezultati pismenog ispita iz "Otpornosti materijala I i II" 01. 07. 2013. 02.07.2013
Otpornost materijala I:
No. Ime i prezime Prolaz Pismeni (%) Zadaće Testovi Ukupno Ocjena
Zadatak
1 () 2 () 3 () 4 () Ukupno
1 Bajrambašić Amel 62.4 26.0 12.5 15.0 15.0 68.5 53.3 39.0 58.1 6
2 Čelik Harun 51.0 18.0 18.0 0.0 13.5 49.5 66.7 48.0 54.4 6-
3 Hodžić Amra 64.4 20.0 20.0 6.0 15.0 61.0 60.0 24.0 53.3 6-
4 Piragić Fuad 51.0 25.0 15.0 3.0 14.5 57.5 61.7 58.5 59.0 6

Otpornost materijala II:
No. Ime i prezime Prolaz Pismeni (%) Zadaće Testovi Ukupno Ocjena
Zadatak
1 (10) 2 (20) 3 (30) 4 (15) 5(25) Ukupno
1 Bajrambašić Amel 51.0 0.0 15.0 21.0 12.0 15.0 63.0 89.5 85.0 75.4 8
2 Mušija Edin 51.0 0.0 8.0 21.0 12.0 0.0 41.0 92.0 82.5 - 5
3 Odobašić Fehim 51.0 0.0 16.0 9.0 13.5 0.0 38.5 100.0 87.5 - 5
NAPOMENE:
1. Prolazna ocjena je najmanje 55% osvojenih bodova, pri čemu je učešće pojedinih provjera znanja u ukupnoj ocjeni: zadaće/programi 30%, seminarski 20%, pismeni ispit 50%. Najmanja prolazna ocjena na pismenom ispitu je 51%, ali može biti i veća zavisno od osvojenih bodova na seminarskim i zadaćama - kolona 'Prolaz' daje minimalan postotak osvojenih bodova neophodnih za prolaznu ocjenu.
2. Studenti mogu pogledati radove i upisati ocjene do petka 05.07.2013. godine, kada će se ispit zaključiti.
NASTAVNIK v. prof. dr. Aleksandar Karač
Rezultati ispita iz predmeta "Ekonomika preduzeća" održanog 29.06.2013 01.07.2013
Rezultati drugog parcijalnog ispita održanog 29.06.2013. godine
R.br. IME I PREZIME BROJ INDEKSA TEST I TEST II AKTIVNOST UKUPNO OCJENA
1 Brkić Jasmin PB-31/12 21 37 3 61 šest (6)
2 Čančar Adnan PB-7/12 26 29 1 56 šest (6)
3 Selimanović Amela PB-32/12 29 34 2 65 sedam (7)
4 Topalović Samra PB-28/12 21 42 2 65 sedam (7)
5 Tuka Elvis PB-1/12 30 30 2 62 šest (6)
6 Tutnjić Aida PB-2/12 35 29 1 65 sedam (7)

Rezultati integralnog ispita održanog 29.06.2013. godine
R.br. IME I PREZIME BROJ INDEKSA BODOVI OCJENA
1 Arnautović Deila T-285/11 48 pet (5)
2 Babić Emir PB-13/12 70 sedam (7)
3 Beganović Hamza PB-10/12 69 sedam (7)
4 Čoloman Nadin PB-19/12 67 sedam (7)
5 Kolabić Muamer PB-14/12 60 šest (6)
6 Kovač Dženeta PB-21/12 65 sedam (7)
7 Kruškić Ajdin T-292/11 72 sedam (7)
8 Mujezinović Behadil T-251/10 70 sedam (7)
9 Omanović Esmir PB-09/12 70 sedam (7)
10 Subašić Kenan T-301/11 76 osam (8)
11 Šabanović Aldin PB-8/12 66 sedam (7)
12 Šehić Merima T-308/11 23 pet (5)

Bodovanje:
0 -54 55 -64 65 -74 75 -84 85 -94 95 -100
pet (5) šest (6) sedam (7) osam (8) devet (9) deset (10)
NAPOMENA: Uvid u radove obavit će se u utorak, 02.07., u 08:30 sati. (Ekonomski fakultet, kabinet za nastavno osoblje)
Usmeni ispit i upis ocjena održat će se u utorak, 02.07, u 09:00 sati. (Ekonomski fakultet, kabinet za nastavno osoblje)
Doc. dr. Hasan Mahmutović
Novi termin održavanja ispita iz predmeta Ekonomika preduzeća 25.06.2013
Obavještavaju se studenti Politehničkog fakulteta, odsjek Proizvodni biznis, da je ispit iz predmeta Ekonomika preduzeća, predviđen za 01.07.2013. godine, pomjeren.
Novi termin održavanja ispita je subota, 29.06.2013. godine, u 10:00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta.

Predmetni nastavnik: Doc.dr. Hasan Mahmutović
Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje proizvodnjom" održanog 25.06.2013. godine 25.06.2013
R.b. Broj indeksa Osvojeni bodovi Ocjena
1. PB 18/12 66 bodova Sedam (7)
2. PB 31/12 29 bodova Pet (5)
3. PB 23/12 29 bodova Pet (5)
4. PB 17/12 0 bodova Pet (5)

Upis ocjena će se obaviti u srijedu 26.06.2013. u terminu od 09,00 do 11,00

Predmetni nastavnik: Doc. Dr. Sabahudin Jašarević
Usmeni ispit iz Mehanike 25.06.2013
Obavještavaju se studenti odsjeka Proizvodni biznis da će se usmeni ispit iz predmeta Mehanika metala (drveta)
umjesto 1. jula održati 3. jula u 12,00 sati (u vrijeme pismenog ispita).

Predmetni nastavnik V. prof. dr. Elma Ekinović
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Matematika i statistika održanog 21.6.2013 24.06.2013
Ime i prezime studenta Broj osvojenih bodova
Jasmina Džidić 42 (uslovno položola)
Saudin Leskovčanin 38 (uslovno položo)
Merima Mušija 37 (uslovno položola)
Samir Hodžić 27
Ajdin Kruškić 18
Ehlimana Alić 10
Studenti koji su uslovno položili imaju pravo izići na usmeni ispit jednom do kraja školske godine, ako tim izlaskom ne polože usmeni ispit vraćaju se ponovo na pismeni, s tim da imaju pravo i dalje izlaziti na pismene ispite, ako misle da jednim izlaskom na usmeni ispit neće moći položiti.
Uvid u radove u utorak 25.6.2013. u 8:30h.
Usmeni dio ispita će se održati u utorak 25.6.2013. u 9h.

Predmetni nastavnik: Prof. dr Fatih Destović
Termin ispita iz predmeta "Materijali u građevinarstvu 1" 21.06.2013
Ispit iz predmeta "Materijali u građevinarstvu 1", umjesto u planiranom terminu (25.6.2013) održat će se u četvrtak, 4.7.2013., s početkom u 12:00 sati.
Predmetni nastavnik: prof.dr. Nađija Haračić
Kriteriji za rangiranje kandidata za upis na I godinu studija 20.06.2013

Rangiranje kandidata i prijem studenata u prvu godinu studija vršiće se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu sljedećih kriterija:

 • Opći uspjeh - broj bodova po osnovu općeg uspjeha iznosi maksimalno 40, a utvrđuje se tako da se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokružena na jednu decimalu, pomnoži sa 8.
 • Uspjeh iz fizike i matematike - kandidat dobija broj bodova tako da se za matematiku izračuna srednja ocjena iz sve četiri godine, a za fiziku za dvije zadnje godine koje je kandidat slušao. Tako dobijene ocjene se saberu i pomnože sa 2. /Maksimalni broj bodova po ovom kriteriju je 20/.
  Primjer:
       Matematika - I razred: 5, II razred: 4, III razred: 4, IV razred: 4 - Prosjek za matematiku: 4,25
       Fizika - III razred: 4, IV: razred 3 - Prosjek za fiziku: 3,5
       BROJ BODOVA: (4,25+3,5)*2 = 15,52
 • Rezultati na prijemnom ispitu iz matematike - kandidat dobija broj bodova koji je osvojio na kvalifikacionom ispitu. Maksimalni broj bodova po ovom kriteriju je 40.
 • Rezultati ostvareni na takmičenjima - kandidat dobija broj bodova saglasno Konkursu za upis studenata u prvu godinu studija na visokoškolske ustanove Univerziteta u Zenici.
  Za jedno od osvojenih mjesta na kantonalnom takmičenju učenika srednjih škola dobije se slijedeći broj bodova:
  • za osvojeno prvo mjesto..........3 boda
  • za osvojeno drugo mjesto........2 boda i
  • za osvojeno treće mjesto..........1 bod
  Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika srednjih škola na nivou/razini Federacije BiH i BiH dobije se slijedeći broj bodova:
  • za osvojeno prvo mjesto.........4 boda
  • za osvojeno drugo mjesto.......3 boda i
  • za osvojeno treće mjesto.........2 boda
  Za jedno od osvojenih mjesta na međunarodnom takmičenju učenika srednjih škola dobije se slijedeći broj bodova:
  • za osvojeno prvo mjesto.........5 bodova
  • za osvojeno drugo mjesto.......4 boda i
  • za osvojeno treće mjesto.........3 boda.
  Ukupan broj bodova koje kandidat dobije po osnovu takmičenja iz ovog člana ne može preći 10, a formira se na osnovu zbira bodova po svim rezultatima, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou/razini Kantona, Federacije BiH i BiH i to iz predmeta matematika, fizika, strani jezik, informatika. Za tehničke fakultete, pored navedenog, boduju se i rezultati u okviru takmičenja pod nazivom "Smotra tehničkog stvaralaštva" koje je organiziralo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZE-DO kantona.
 • Učenik generacije - Kandidat koji je nosilac posebnog priznanja "Učenik generacije" upisuje se na željeni fakultet, bez ikakvih prethodnih uslova.
 • Na fakultete Univerziteta u Zenici mogu se upisati oni kandidati koji na odgovarajućem prijemnom ispitu ostvare najmanje 50% bodova.
Pripremna nastava iz matematike 19.06.2013
MatematikaObavještavamo zainteresovane kandidate za upis na Politehnički fakultet da će se od 24. do 28. juna organizovati pripremna nastava iz matematike u trajanju od 15 časova.
Pripremna nastava počinje u ponedjeljak, 24. juna 2012 u 9:00 sati u amfiteatru Fakulteta
(ul. Fakultetska 1).
Prijavljeni kandidati za pripremnu nastavu trebaju izvršiti uplatu od 50 KM, a upute o načinu uplate se mogu dobiti u studentskoj službi Fakulteta.
Rezultati pismenog ispita iz Otpornosti materijala II održanog 17.06.2013. godine 19.06.2013
IspitNAPOMENE:
1. Prolazna ocjena je najmanje 55% osvojenih bodova, pri čemu je učešće pojedinih provjera znanja u ukupnoj ocjeni: zadaće/programi 30%, testovi 20%, pismeni ispit 50%. Najmanja prolazna ocjena na pismenom ispitu je 51%, ali može biti i veća zavisno od osvojenih bodova na seminarskim i zadaćama - kolona 'Prolaz' daje minimalan postotak osvojenih bodova neophodnih za prolaznu ocjenu.
2. Studenti mogu pogledati radove i upisati ocjene do petka, 21.06.2013. godine.
NASTAVNIK: v. prof. dr. Aleksandar Karač
Rezultati ispita iz predmeta Inžinjerska matematika II i III 19.06.2013
Položili su:
1. Maslić Senada 16,0 (2.parc. IM3),
2. Duraković Nerma 14,0 (2.parc. IM2).
Uvid u radove će se održati 20.06.2013.godine (četvrtak) od 10.15 do 11.00 na PTF-u.
Predmetni nastavnik Doc. dr. Dževad Burgić
Rezultati ispita iz predmeta "Otpornost materijala I" održanog 17.06.2013. godine 18.06.2013
Ispit
NAPOMENE:
1. Prolazna ocjena je najmanje 55% osvojenih bodova, pri čemu je učešće pojedinih provjera znanja u ukupnoj ocjeni: zadaće/programi 30%, testovi 20%, pismeni ispit 50%. Najmanja prolazna ocjena na pismenom ispitu je 51%, ali može biti i veća zavisno od osvojenih bodova na testovima i zadaćama - kolona 'Prolaz' daje minimalan postotak osvojenih bodova neophodnih za prolaznu ocjenu.
2. Rješenja zadataka nalaze se na stranici kursa.
3. Studenti mogu pogledati radove i upisati ocjene svaki dan do petka, 21.06.2013. godine, kada će se ispit zaključiti.
NASTAVNIK: v. prof. dr. Aleksandar Karač
Kvalifikacioni ispit za upis na Politehnički fakultet 17.06.2013
MatematikaKvalifikacioni ispit iz matematike za sve prijavljene kandidate za upis na Politehnički fakultet u Zenici održat će se u ponedjeljak, 1. jula/srpnja 2013. godine, s početkom u 10:00 sati. u prostorijama 4203 i 4204 Fakulteta.
Napomena: Na ispit je potrebno ponijeti neki identifikacioni dokument (lična karta, vozačka dozvola i sl.) iz kojeg se može utvrditi identitet kandidata. Na kvalifikacionom ispitu se smiju koristiti samo pribor za pisanje i sprave za crtanje. Dakle, zabranjena je upotreba kalkulatora i mobitela.

Od 24. do 28. juna će se organizovati pripremna nastava iz matematike u trajanju od 15 časova. Molimo zainteresovane kandidate da se jave u studentsku službu, kako bi se mogao napraviti raspored nastave. Cijena pripremne nastave je 50 KM po kandidatu, a upute o načinu uplate se mogu dobiti u studentskoj službi Fakulteta.

Primjeri zadataka za kvalifikacioni ispit (PDF) >>
Konkurs/natječaj za upis studenata 17.06.2013
Danas je objavljen Konkurs/natječaj za upis studenata u prvu godinu dodiplomskog studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2013/2014.godini.
Univerzitet u Zenici ove godine planira upis 1405 studenata, na 8 fakulteta i 25 studijskih odsjeka, od čega 690 finansira Osnivač, 460 mjesta je na raspolaganju za samofinasirajuće studente i 255 za vanredne studente.
Na Politehničkom fakultetu planiran je upis 110 studenata na odsjek Građevinarstvo (finansira Osnivač) i 30 studenata na odsjek Proizvodni biznis (20 finansira Osnivač, 10 samofinansirajućih).
Konkurs/Natječaj za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2013/2014. godini traje od 17. juna/lipnja do 28. juna/lipnja 2013. godine.
Kvalifikacioni ispit iz matematike za sve prijavljene kandidate za upis na Politehnički fakultet u Zenici održat će se u ponedjeljak, 1. jula/srpnja 2013. godine, s početkom u 10:00 sati u prostorijama 4203 i 4204 Fakulteta.
Tekst Konkursa/natječaja možete naći na web stranici Univerziteta www.unze.ba.
Konkurs za izbor dekana 17.06.2013
U dnevnom listu "Oslobođenje" objavljen je Konkurs za izbor dekana Politehničkog fakulteta u Zenici. Konkurs je otvoren do 2.6.2013. godine, a kompletam tekst konkursa dostupan je na ovom linku.
Termin usmenog ispita iz predmeta "Modeliranje konstrukcija pomoću računara" 17.06.2013
Usmeni ispit iz predmeta "Modeliranje konstrukcija pomoću računara" održat će se u srijedu, 19.6.2013., s početkom u 10:00 sati, u prostoriji 4104.
Predmetni nastavnik: doc.dr. Samir Lemeš
Obavijest za studente odsjeka Proizvodni biznis 12.06.2013
Poštovane kolege
Ispit iz Engleskog jezika II na odsjeku PROIZVODNI biznis će se održati prema rasporedu, 13 juna u 12,00 sati. Molim kolege iz nekih neformalnih grupa da ne mijenjaju termine na svoju ruku jer postoji način kako se to radi. Ako njima odgovara neki termin, to ne znači da odgovara svima, jer su desilo da je u novom predloženom terminu trebalo biti čak 3 ispita, i onda bi se okrivio menadžment.
...
Dakle, ispit je 13 juna u 12,00 sati
v.d. Dekan Fakulteta Sabahudin Jasarevic
Pripremna nastava iz matematike 11.06.2013
MatematikaObavještavamo zainteresovane kandidate za upis na Politehnički fakultet da će se od 24. do 28. juna organizovati pripremna nastava iz matematike u ukupnom trajanju od 15 časova.
Molimo zainteresovane kandidate da se jave u studentsku službu, kako bi se mogao napraviti raspored nastave.
Cijena pripremne nastave je 50 KM po kandidatu, a upute o načinu uplate se mogu dobiti u studentskoj službi Fakulteta.
Završni ispit iz Matematike 2 i Matematike 3 11.06.2013
Završni ispit iz Inženjerske matematike 2 i Inženjerske matematike 3 održat će se u utorak 18.06.2013 s početkom u 10 sati.

PREDMETNI NASTAVNIK doc.dr. Dževad Burgić
Otpornost materijala II: Uspjeh iz zadaća i seminarskih radova 10.06.2013
Uspjeh studenata iz predmeta Otpornost materijala II uz minimalan uspjeh za prolaz dat je na linku.
Također, ovom prilikom se obavještavaju studenti koji nisu položili Otpornost materijala I da će se pismeni ispit održati u terminu 17.06. u 9.00, a ne u 12.00 kako je ranije utvrđeno.

PREDMETNI NASTAVNIK v.prof.dr. Aleksandar Karač
Rezultati ispita iz predmeta "Upravljanje proizvodnjom" održanog 04.06.2013. godine 05.06.2013
R.b. Broj indeksa Osvojeni bodovi Ocjena   R.b. Broj indeksa Osvojeni bodovi Ocjena
1. PB 24/12 95 bodova Deset (10) 9. PB 32/12 61 bod Šest (6)
2. PB 3/12 85 bodova Devet (9) 10. PB 25/12 58 bodova Šest (6)
3. PB 10/12 77 bodova Osam (8) 11. PB 2/12 57 bodova Šest (6)
4 PB 28/12 75 bodova Osam (8) 12. PB 14/12 53 boda Šest (6)
5. PB 4/12 75 bodova Osam (8) 13. PB 30/12 53 boda Šest (6)
6. PB 13/12 75 bodova Osam (8) 14. PB 1/12 46 boda Pet/Šest (5/6)
7. PB 5/12 66 bodova Sedam (7) 15. PB 9/12 46 bodova Pet/Šest (5/6)
8. PB 7/12 65 bodova Sedam (7) 16. PB 31/12 19 bodova Pet (5)
Studenti mogu pogledati svoje radove u ponedjeljak (10.06) u periodu 12,00 do 13,00.
Studenti sa brojem indeksa PB 1/12 i PB 9/12, obavezno da se jave predmetnom nastavniku.
Predmetni nastavnik: Doc. Dr. Sabahudin Jašarević
Promjena ispitnog termina 05.06.2013
Ispit iz predmeta "Modeliranje konstrukcija primjenom računara" će početi u 15:00 sati (umjesto u 12:00 sati kako je bilo predviđenom rasporedom polaganja ispita).

Predmetni nastavnik: Doc.dr. Samir Lemeš
Parcijalni ispit iz Matematike II 01.06.2013
Parcijalni ispit iz Matematike II će se održati u srijedu 05. juna u 12,00 sati.

Predmetni nastavnik:
Doc. dr. Dževad Burgić
Posjeta studenata fabrikama u Tešnju 31.05.2013
TešanjStudenti druge godine odsjeka Proizvodni biznis zajedno sa studentima Mašinskog fakulteta posjetili su Tešanj u četvrtak, 30.maja. U okviru ove studentske posjete zajedno sa predmetnim asistentima Ibrahimom Plančićem i Edinom Begovićem studenti su obišli proizvodne pogone četiri fabrike u Tešnju, i to: "Pobjeda", "Enker", "Mann Hummel" Tešanj i FAD Jelah.
Nakon obilaska proizvodnih pogona, studenti su prošetali i gradom, te posjetili stari dio grada i kulu.

Galerija fotografija s posjete >>
Rezultati testova iz predmeta "Dejstva na objekte" 28.05.2013
R.b. Prezime i ime Rad tokom semestra (max.10) I test I TEST II test II TEST BODOVI
teorija (max.12,5) zadaci (max.12,5) UKUPNO (max.25) teorija (max.12,5) zadaci (max.12,5) UKUPNO (max.25)
1 Bajrambašić Amel 7 7,25 11,3 18,6 11,0 6,25 17,3 43
2 Beganović Kenan 7 11,75 10,0 21,8 11,5 10 21,5 50
3 Čelik Harun 8 10,5 10,6 21,1 10,5 7,3 17,8 47
4 Duraković Nerma 7 11 11,3 22,3 10,5 8,4 18,9 48
5 Hodžić Amra 9 12,5 11,3 23,8 10,5 8,5 19,0 52
6 Hopić Kenan 7 9 10,6 19,6 10,5 6,5 17,0 44
7 Krajišnik Aldin 9 10,25 10,0 20,3 9,5 6,8 16,3 46
8 Maslić Senada 9 11,5 11,3 22,8 9,5 7 16,5 48
9 Mušija Edin 7 11,25 10,0 21,3 10,5 6,25 16,8 45
10 Odobašić Fehim 8 7,75 11,3 19,1 11,0 6,75 17,8 45
11 Ovčina Emir 8 12,0 10,0 22,0 11,0 6,25 17,3 47
12 Piragić Fuad 9 11,5 10,6 22,1 10,5 7,4 17,9 49
13 Redžić Nermin 10 11,5 11,3 22,8 11,0 8,8 19,8 53
14 Redžić Vahid 9 11,25 11,9 23,2 10,5 7,3 17,8 50
15 Stojaković Vladimir 8 11,5 10,0 21,5 10,5 8,3 18,8 48
16 Šimić Valentina 9 11 8,8 19,8 10,0 7 17,0 46
17 Zukić Miranda 8 10,25 10,0 20,3 10,0 9,25 19,3 48

Prof.dr. Maglajlić Zlatko, dipl.inž.građ.

Promjena termina ispita iz predmeta "Matematika i statistika" 24.05.2013

Obavještavaju se studenti odsjeka "Proizvdni biznis" da će se pismeni ispiti iz predmeta "Matematika i statistika" kod doc. dr. Fatiha Destovića, u junsko/julskom i u septembarskom ispitnom roku održati u 14:00 sati (umjesto u 12:00 sati kako je bilo predviđenom rasporedom polaganja ispita).

Predmetni nastavnik: Doc.dr. Fatih Destović

Posjeta fabrici Alloy Wheels d.o.o. Jajce 11.05.2013
Alloy WheelsU četvrtak, 9. maja, studenti II godine Politehničkog fakulteta te studenti III i IV godine Mašinskog fakulteta su posjetili pogone fabrike Alloy Wheels d.o.o. Jajce, koja se bavi proizvodnjom aluminijskih felgi.
Studenti i rukovodstvo fakulteta koriste priliku da se zahvale menadžmentu fabrike na srdačnom dočeku i odvojenom vremenu koje će studentima ostati u lijepom sjećanju.

Galerija fotografija s posjete >>
Predavanje za studente i nastavnike 07.05.2013
HÜSEYİN KANSUDana 10.05.2013 (petak) u 11:00 h u organizaciji Ekonomskog fakulteta će se održati predavanje za studente i nastavnike na temu "Desetljeće konstantnog ekonomskog progresa Republike Turske". Predavač je dr. HÜSEYİN KANSU iz Turske. Mjesto održavanja je sala br. 10 (prizemlje) Fakulteta za metalurgiju i materijale UNZE.
Uvodnom riječju studentima će se obratiti dr. Redžo Čaušević, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu, koji će govoriti o značaju psihologije za uspješnost menadžmenta na primjeru Recep Tayyip Erdogana, premijera Turske.
Međunarodni praznik rada 29.04.2013
Prvi majU povodu nastupajućeg međunarodnog praznika 1. maja, a u skladu s Zakonom o praznicima ("Službeni list RBiH", broj 2/92 i 13/94), obavještavamo zaposlenike i studente Univerziteta u Zenici da se u srijedu i četvrtak, 01. i 02. maja 2013. godine, neće raditi.
Ovim putem obavještavamo zaposlenike i studente Univerziteta u Zenici da se u petak 03. maja 2013. godine također neće raditi, a da će se sve obaveze u smislu realizacije nastave od petka i drugih radnih obaveza zaposlenika Univerziteta u Zenici, nadoknaditi u subotu, 11. maja 2013. godine, ili po dogovoru s predmetnim nastavnikom.
Zaposlenicima i studentima Univerziteta u Zenici čestitamo nastupajući praznik.
Dan otvorenih vrata 18.04.2013
Danas je na Fakultetu za metalurgiju i materijale upriličen Dan otvorenih vrata za učenike srednjih škola. U holu fakulteta su postavljeni štandovi svih fakulteta u Zenici, na kojima su se nalazili promotivni materijali fakulteta, a ispred svakog se nalazilo i nekoliko studenata sa različitih godina studija.
Učenici su imali priliku da se upoznaju sa nastavnim planom i programom, kao i da progovore sa studentima koji studiraju fakultete za koje su zainteresovani i tako skupe potrebne informacije, koje će im kasnije pomoći u njihovoj odluci o nastavku školovanja.
Dan otvorenih vrata
Rezultati I parcijalnog ispita iz predmeta Dejstva na objekte 12.04.2013
Prezime i ime Ocjena Bodovi(max.12,5)   Prezime i ime Ocjena Bodovi(max.12,5)
Bajrambašić Amel 9 11,3 Odobašić Fehim 9 11,3
Beganović Kenan 8 10,0 Ovčina Emir 8 10,0
Čelik Harun 8,5 10,6 Piragić Fuad 8,5 10,6
Duraković Nerma  9 11,3 Redžić Nermin 9 11,3
Hodžić Amra 9 11,3 Redžić Vahid 9,5 11,9
Hopić Kenan 8,5 10,6 Stojaković Vladimir 8 10,0
Krajišnik Aldin 8 10,0 Šimić Valentina 7 8,8
Maslić Senada 9 11,3 Zukić Miranda 8 10,0
Mušija Edin  8 10,0      
V.as.mr. Goran Simonović
Rezultati I parcijalnog ispita iz predmeta Upravljanje proizvodnjom održanog 10.4.2013 11.04.2013
broj indeksa bodovi ocjena   broj indeksa bodovi ocjena
PB 24/12 88 bodova Devet (9) PB 25/12 58 bodova Šest (6)
PB 10/12 75 bodova Osam (8) PB 28/12 57 bodova Šest (6)
PB 2/12 71 bod Sedam (7) PB 9/12 55 bodova Šest (6)
PB 3/12 68 bodova Sedam (7) PB 1/12 51 bod Šest (6)
PB 30/12 61 bod Šest (6) PB 13/12 51 bod Šest (6)
PB 4/12 61 bod Šest (6) PB 7/12 41 bod Pet (5)
PB 14/12 61 bod Šest (6) PB 32/12 40 bodova Pet (5)
PB 5/12 61 bod Šest (6) PB 23/12 28 bodova Pet (5)
PB 21/12 60 bodova Šest (6) PB 31/12 14 bodova Pet (5)
Za prolaz je bilo potrebno 51 bod. Studenti mogu pogledati svoje radove u petak u periodu 10,00 do 11,00.
Predmetni nastavnik: Doc. Dr. Sabahudin Jašarević
Rezultati prvog testa iz predmeta Modeliranje konstrukcija pomoću računara 10.04.2013
student bodovi ocjena   student bodovi ocjena
Bajrambašić Amel  26 7 Odobašić Fehim  20 5
Begagić Kenan  12 5 Ovčina Emir  26 7
Čelik Harun  19 5 Piragić Fuad  23 6
Duraković Nerma 33 9 Redžić Nermin  32 8
Hodžić Amra  17 5 Redžić Vahid  31 8
Hopić Kenan  26 7 Stojaković Vladimir  15 5
Krajišnik Aldin  26 7 Šimić Valentina  22 6
Maslić Senada  25 7 Zukić Miranda  26 7
Mušija Edin  8 5      
Predmetni nastavnik: Doc.dr. Samir Lemeš
Obavijest za studente odsjeka Proizvodni biznis 09.04.2013

Obavještavaju se studenti prve godine odsjeka "Proizvodni biznis", koji su predmet "Upravljanje proizvodnjom" slušali kod prof.dr. Safeta Brdarevića, a koji nisu isti položili, da će isti polagati i dalje kod prof. dr. Safeta Brdarevića, u terminima planiranim za ispit.

Prof. dr. Safet Brdarević

Rezultati prvog parcijalnog ispita iz predmeta Ekonomika preduzeća održanog 03.04.2013. godine 05.04.2013
r.br. ime i prezime bodovi   r.br. ime i prezime bodovi
1 Ahmić Haris 48 12 Brkić Jasmin 21
2 Čeliković Faruk 38 13 Topalović Samra 21
3 Tutnjić Aida 35 14 Mujezinović Behadil 19
4 Tuka Elvis 30 15 Karalić Almedina 18
5 Murtić Amra 29 16 Babić Emir 18
6 Selimanović Amela 29 17 Kalabić Muamer 17
7 Kotorić Armin 28 18 Beganović Hamza 17
8 Mehić Semir 27 19 Subašić Kenan 16
9 Musić Haris 27 20 Pjanić Tarik 15
10 Čančar Adnan 26 21 Čoloman Nadin 15
11 Kulačić Benjamin 26 22 Šabanović Aldin 13
      23 Sarajlić Fikret 13
      24 Hećo Adnan 12
      25 Kovač Dženeta 11
      26 Arnautović Deila 8
      27 Omanović Esmir 6

Napomena: prvi parcijalni ispit su položili svi studenti koji su osvojili minimalno 26 bodova i time stekli uslov za polaganje drugog parcijalnog ispita. Uvid u radove obavit će se na vježbama, 09.04.2013. godine.
Doc. dr. Hasan Mahmutović

Obavještenje o terminu ispita iz predmeta "Matematika i statistika" 01.04.2013

Obavještavaju se studenti da će se usmeni ispit iz predmeta "Matematika i statistika" kod doc. dr. Fatiha Destovića, održati u srijedu 03. aprila u 9,00 sati na Politehničkom fakultetu.

Predmetni nastavnik: Doc.dr. Fatih Destović

Obavještenje o terminu usmenog ispita iz Inžinjerske matematike II i Inžinjerske matematike III 01.04.2013

Usmeni ispit iz Inžinjerske matematike II i Inžinjerske matematike III održaće se u četvrtak, 04. aprila 2013. u 11 sati na Fakultetu za metalurgiju i materijale.

Predmetni nastavnik: dr sc. Dževad Burgić, docent

Posjeta pogonima firme Prevent Zenica 20.03.2013

PreventDana 20. marta studenti I godine odsjeka "Proizvodni biznis" obišli su pogone firme Prevent u Zenici, gdje su se upoznali sa firmom, njihovim proizvodima, kao i cjelokupnim tokom proizvodnje.
Rukovodstvo fakulteta i studenti se i ovom prilikom zahvaljuju našim srdačnim domaćinima.

Pogledajte fotografije >>

Obavijest za studente odsjeka Proizvodni biznis 19.03.2013

PreventObavještavaju se studenti I godine odsjeka "Proizvodni bizis" da će se u srijedu 20. marta, u sklopu predmeta "Upravljanje proizvodnjom", obaviti posjeta pogonima firme "PREVENT ZENICA", smještenim u Lukovom polju.
Mole se studenti da na kapijama ovog pogona budu u periodu oko 8,10 (ujutro).
Predmetni nastavnik: Doc.dr. Sabahudin Jašarević

Obavijest za studente odsjeka Proizvodni biznis 18.03.2013

Na 02/13 sjednici Naučno-nastavnog vijeća održanoj 26.02.2013, usvojen je Raspored studenata po preduzećima u kojima će studenti realizovati industrijsku praksu i mentora za dnevnik industrijske prakse.

Na 02/13 sjednici Naučno-nastavnog vijeća održanoj 26.02.2013, a prema primljenim prethodnim prijavama za završni rad studenata 3. godine odsjeka Proizvodni biznis, usvojen je Raspored predmeta iz kojih će studenti raditi završni rad i mentori za izradu završnih radova.

Čestitka 07.03.2013

Dan žena

Pripadnicima nježnijeg i ljepšeg pola želimo sretan 8. MART, međunarodni Dan žena, te da ga provedete u veselju i dobrom zdravlju.

Osoblje Politehničkog fakulteta u Zenici

Obavijest o realizaciji nastave za petak, 01. mart 2013. godine 28.02.2013
BiHU skladu sa Zakonom o proglašenju 1. marta/ožujka Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine („Službeni list Republike Bosne i Hercegovine“, broj 09/95), a u povodu obilježavanja nastupajućeg državnog praznika, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, obavještavamo studente Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, da se nastava u petak, 01. marta 2013. godine neće realizovati.
1. mart je dan kojeg naša domovina obilježava kao svoj Dan nezavisnosti od 1992. kada je na referendumu 64,31% građana odlučilo glasati za "suverenu i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana, naroda Bosne i Hercegovine – Muslimana, Srba i Hrvata, i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive." Nakon izglasavanja nezavisnosti na referendumu uslijedilo je međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina je nakon referenduma pretrpjela teške ratne trenutke, ali je ipak uspjela sačuvati svoju teritorijalnu cjelovitost i suverenitet.

SVIM DOMOLJUBNIM STUDENTIMA I ZAPOSLENICIMA POLITEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U ZENICI
ČESTITAMO DAN NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE!

Izmjene rasporeda nastave 27.02.2013
RasporedRaspored nastave za ljetni semestar 2012/2013 je izmijenjen. Dopunjeni raspored dostupan je na sljedećim linkovima:
Rezultati ispita 22.02.2013
Rezultati završnog-usmenog ispita iz Inženjerske matematike 2 i Inženjerske matematike 3, održan 21.02.2013
POLOŽILI SU INŽENJERSKU MATEMATIKU 2:
1. Hopić Kenan 11,0 (1.parcijalni)
2. Bajrambašić Amel 13,5 (2.parcijalni).
POLOŽILI SU INŽENJERSKU MATEMATIKU 3:
1. Krajišnik Aladin 14,0 (1.parcijalni)
Uvid u radove i upis ocjena se može obaviti 25.02.2013. godine (ponedjeljak) od 9.30 do 10.45 na PTF-u.
Predmetni nastavnik: Dr. sc. Dževad Burgić, docent
Rezultati ispita 17.02.2013
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Matematika i statistika održanog 15.2.2013.
Ime i prezime studenta Broj osvojenih bodova   Ime i prezime studenta Broj osvojenih bodova
Arnela Gaši 58 Ajdin Baručija 33
Mersiha Karahodžić 52 Behadil Mujzinović 30
Benjamin Kulačić 41 Asmira Bečulić 28
Vernes Šahinović 38 Saudin Leskovčanin 21
Merima Mušija 37 Amira Pajt 13
Jasmina Džidić 35 Ajdin Kruškić 10
Uvid u radove 19.2.2013. u terminu 14:30h – 15:30h

Predmetni nastavnik: Prof. dr Fatih Destović
Obavještenje o terminu usmenog ispita - odsjek Proizvodni biznis 16.02.2013
Usmeni ispit iz predmeta Matematika i statistika održaće se u srijedu 20.2.2013. u 10h.
Predmetni nastavnik:
Prof. dr Fatih Destović
Raspored nastave za ljetni semestar 15.02.2013
RasporedNastava u ljetnom semestru 2012/2013 akademske godine počinje
u ponedjeljak, 18. februara/veljače 2013.
Raspored nastave za ljetni semestar dostupan je na sljedećim linkovima: Obzirom da nisu svi studenti ovjerili zimski i upisali ljetni semestar, formirane su nove grupe, koje možete provjeriti na ovom linku.
Nastava na odsjeku Građevinarstvo, I godina, iz predmeta "Inženjerska matematika 2" planirana za ponedjeljak, 18.2.2013 neće se održati zbog bolesti profesora Burgića.
Nastava na odsjeku Građevinarstvo, I godina, iz predmeta "Engleski jezik 2" će se u terminu subotom održati samo prve sedmice (u subotu, 23.2.2013), nakon čega će biti usaglašen novi termin.
Nastava na odsjeku Građevinarstvo, II godina, iz predmeta "Dejstva na objekte" će se prve sedmice održati u petak, 22.2.2013 u 14:00 sati, a od naredne sedmice u termina koji je predviđen rasporedom časova.
Menadžment Politehničkog fakulteta Vam želi uspješan početak nastave.
Obavještenje o terminu usmenog ispita - odsjek Građevinarstvo 05.02.2013
Usmeni ispit iz Inžinjerske matematike II i Inžinjerske matematike III održaće se
u četvrtak, 07. 02. 2013. u 11 sati (na Politehničkom fakultetu).

Predmetni nastavnik:
dr sc. Dževad Burgić, docent
Rezultati ispita 04.02.2013
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Matematika i statistika održanog 1.2.2013.:
Ime i prezime studenta Broj osvojenih bodova
Emina Mekić 55
Mersiha Karahodžić 42
Arnela Gaši 40
Ajdin Kruškić 37
Saudin Leskovčanin 32
Jasmina Džidić 28
Samir Hodžić 25
Benjamin Kulačić 12
Amira P. 7
Uvid u radove 6.2.2013. u terminu 14:00h – 15:00h, kabinet za spoljne saradnike
Predmetni nastavnik: Prof. dr Fatih Destović
Promjena ispitnih termina za odsjek Građevinarstvo 30.01.2013
Na zahtjev studenata i nastavnika, došlo je do promjene ispitnih termina za predmete "Materijali u građevinarstvu 1" za sve ispitne rokove.
Semestar Predmet sat učionica datum p u s č p p u s č p
2 Materijali u građevinarstvu 1 09:00 3202 01.feb. 15.feb. 11.jun. 25.jun. 03.sep. 17.sep.   x                
Rezultati pismenog ispita iz predmeta "Otpornost materijala I" održanog 28. 01. 2013. 30.01.2013
Download PDF >>
Studenti mogu vidjeti radove i upisati ocjene svaki dan do petka, 01.02.2013. godine kada će se ispit zatvoriti.
NASTAVNIK v.prof.dr. Aleksandar Karač
Promjena ispitnih termina za odsjek Proizvodni biznis 28.01.2013
Na zahtjev nastavnika, došlo je do promjene ispitnih termina za predmete "Strani jezik III", "Strani jezik IV", "Strani jezik V" i "Strani jezik VI" na odsjeku Proizvodni biznis. Promijenjeni raspored ispita se može naći na sljedećem linku.
Rezultati ispita 22.01.2013
Rezultati pismenog dijela ispita iz predmeta Matematika i statistika održanog 18.1.2013.:
Ime i prezime studenta Broj osvojenih bodova   Ime i prezime studenta Broj osvojenih bodova
Mensura Čičak 60   Asmira Bečulić 22
Salih Teskeredžić 59   Esmir Omanović 20
Jasmina Džidić 45   Emina Mekić 18
Mersiha Karahodžić 44   Ajdin Kruškić 5
Merima Mušić 35   Samir Hodžić 0
Arnela Gaši 27   Saudin Leskovčanin 0
Benjamin Kulačić 23      
Uvid u radove 24.1.2013. u terminu 10:30h – 11:30h, kabinet za spoljne saradnike
Predmetni nastavnik: Prof. dr Fatih Destović
Rezultati ispita 21.01.2013
Rezultati drugog parcijalnog pismenog dijela ispita iz predmeta Inžinjerska matematika 3 održanog 18.01.2013.:
Prezime i ime Bodovi(max 20)
Redžić Nermin 18
Redžić Vahid 16
Odobašić Fehim 15
Ovčina Emir 13,5
Mušija Edin 13
Maslić Senada 11
Krajišnik Aldin 10
Uvid u radove  23.01.2013 u terminu 12.30h-13.30h. kabinet za spoljne saradnike.
Predmetni nastavnik: Doc.dr sc. Dževad Burgić
Promjena ispitnih termina za odsjek Proizvodni biznis 21.01.2013
Na zahtjev predmetnog nastavnika, došlo je do promjene ispitnog termina za predmet "Računovodstvo i finansije".
Datumi ispita su ostali isti, ali će ispit početi u 11:00 sati.
Promjena ispitnih termina za odsjek Građevinarstvo 09.01.2013
Došlo je do promjene ispitnih termina za predmet "Inženjerska matematika 3".
Datumi ispita su isti, ali će ispit početi u 15:30 sati.
Obavještenje za studente Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici 04.01.2013
ISSSObavještavaju se studenti svih studijskih programa Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, da će se podjela šifri za pristup Informacionom Studentskom Sistemu Univerziteta u Zenici (ISS UNZE) održati po rasporedu, kako slijedi:
- Građevinarstvo (sve godine) – utorak, 08.01.2013. godine u 13:15 u amfiteatru 3202.
- Proizvodni biznis (sve godine) – četvrtak, 10.01.2013. godine u 12:15 u amfiteatru 3202
Prisustvo svih studenata je OBAVEZNO!

Arhiva novosti: 2012 | 2011
Webmaster | Ažurirano 26.03.2014