Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici


Univerzitet u Zenici
Univerzitet u Zenici
ISSS
NCP
Sistem državnih kontakt tačaka
za Okvirne programe EU u BiH

 
Početak nastave na 2. ciklusu studija 19.02.2018
Obavještavaju se studenti da je planirani početak nastave na 2. ciklusu studija na oba studijska programa u ponedjeljak 05.03.2018. godine. Raspored nastave za ljetni semestar postavljen je na web stranici i na oglasnoj ploči fakulteta.
Obavijest o izmjenama rasporeda 19.02.2018
Zbog preklapanja i naknadnog usaglašavanja termina rasporeda nastave, moguće je da će u narednim danima doći do manjih izmjena rasporeda nastave. Aktualizirani raspored će biti redovno postavljan na oglasnoj ploči i na web stranici Politehničkog fakulteta na pripadajućim linkovima. Upućuju se studenti da redovno prate eventualne izmjene rasporeda.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Početak nastave na I ciklusu studija u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine 18.02.2018
Obavještavaju se studenti Politehničkog fakulteta da nastava na I ciklusu studija počinje u ponedjeljak 19.02.2018. godine. Raspored nastave za ljetni semestar za oba odsjeka, te raspored studenata po grupama postavljeni su na web stranici i na oglasnoj ploči fakulteta.
Obavijest 15.02.2018
Usmeni ispit iz Tehničke mehanike (PTF – Proizvodni biznis) i Mehanike II (PTF – Građevina) održat će se u ponedjeljak, 19.2.2018. godine, u 14.00 sati na Mašinskom fakultetu.
Prof.dr. Elma Ekinović
Sastanak za studente završnih godina u vezi stručne/industrijske prakse i odabira predmeta za diplomske radove 07.02.2018
Obavještavaju se studenti završnih godina I ciklusa studija oba odsjeka (IV godina Građevinarstvo i III godina Proizvodni biznis) da će se u ponedjeljak, 12.02.2018. godine, sa početkom u 11.15 sati održati zajednički sastanak sa dekanom i prodekanom za nastavu fakulteta radi utvrđivanja rasporeda studenata po firmama za obavljanje obavezne stručne/industrijske prakse i radi definisanja predmeta i mentora za izradu diplomskih radova.
Svi studenti završnih godina OBAVEZNI su da se u navedenom terminu jave kod prodekana za nastavu i da prisustvuju sastanku.
Prodekan za nastavu i studenska pitanja
Ispit iz predmeta Mostovi 05.02.2018
Ispit iz predmeta Mostovi održat će se u srijedu 07.02.2018. u 17 sati.
Predmetni nastavnik Doc.dr. Ismet Hajduk
Obavijest 01.02.2018
Obavještavaju se studenti da će se ispiti iz predmeta Tehnologija betona i Materijali u građevinarstvu II, kod V.prof.dr. Adnana Mujkanovića, održati u srijedu, 07/02/2018. godine s početkom u 9:00 sati.
Predmetni nastavnik: V.prof.dr. Adnan Mujkanović
Obavijest 26.01.2018
Rezultati ispita iz predmeta "CAD u građevinarstvu" (II godina I ciklusa Građevinarstvo) održanog 26.1.2018 dostupni su na web stranici predmeta http://am.unze.ba/cad/. Uvid u radove i upis ocjena: - u ponedjeljak, 29.1.2018 od 8.15 do 9:00 i od 10:00 do 11:00 - u utorak, 30.1.2018 od 8:15 do 10:00.
Predmetni nastavnik v.prof.dr. Samir Lemeš
Obavijest 25.01.2018
Obavjestavaju se studenti da ce se finalni ispit iz predmeta Engleski jezik V odrzati u petak, 26.01. u 10.00h. Studenti su obavezni ponijeti index.
Obavijest 24.01.2018
Studenti koji namjeravaju polagati pismeni ispit iz Mehanike II u januarsko-februarskom roku 2018. godine, a koji nisu predali program kod prof.dr. Elme Ekinović, mogu to učiniti dana 31.1.2018. u 11 sati u kabinetu profesorice.
Prof.dr. Elma Ekinović
Obavijest o terminima ispita iz predmeta Tehnologija betona i Materijali u građevinarstvu II 24.01.2018
Obavještavaju se studenti II i III godine studija da će se ispiti iz predmeta Tehnologija betona i Materijali u građevinarstvu II, kod V.prof.dr. Adnana Mujkanovića, održati u utorak, 30/01/2018. godine s očetkom u 9:00 sati.
Predmetni nastavnik: V.prof.dr. Adnan Mujkanović
Obavijest o pomijeranju ispita na II godini Građevinarstva 22.01.2018
Obavještavaju se studenti II godine odsjeka Građevinarstvo da je došlo do zamjene termina održavanja ispita it predmeta Mehanika I i Mehanika materijala I:
- ispit iz Mehanike I se pomijera sa 12:00 na 9:00 sati
- ispit iz Mehanike materijala I se pomijera sa 9:00 na 12:00 sati.
Ova izmjena vrijedi za sve termine ispita tokom cijele godine, počevši od četvrtka 25.01.2018.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Obavještenje o terminu pismenog ispita iz Matematike II 12.01.2018
Pismeni ispit iz Matematike II – drugi parcijalni ispit biće održan u u četvrtak, 18. januara 2018. u 14 h u učionici 4203. Studenti sa sobom trebaju ponijeti zadaćnicu ili uvezane papire.
Predmetni nastavnik Dr. sc. Almir Huskanović, docent
Interni oglas za izbor studenta-demonstratora na nastavnim predmetima „Mehanika tla i stijena, i/ili „ Injektiranje i konsolidacija“ za akademsku 2017/2018. godinu 11.01.2018
Na osnovu člana 268. Stav (1) i stav (2), člana 114. Stav (1) tačka r) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Odluke Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici broj: 11-200-320-0013/18 od 10.01.2018. godine, raspisuje se
INTERNI OGLAS za izbor studenta-demonstratora na nastavnim predmetima „Mehanika tla i stijena, i/ili „ Injektiranje i konsolidacija“ za akademsku 2017/2018. godinu
Uslovi:
1. „Redovni studenti, koji su u prethodnim godinama studija ostvarili najmanju prosječnu ocjenu 8 (osam), a koji iz određenog nastavnog predmeta imaju najmanje ocjenu 9 (devet), mogu biti izabrani za studente-saradnike (demonstratore) na tom nastavnom predmetu, te na osnovu takvog angažovanja, dobijati odgovarajuću novčanu naknadu, u skladu s odlukom Upravnog odbora“.
2. „Izbor studenata –saradnika (demonstratora) vrši NNV/UNV fakulteta /akademije/visoke škole, na osnovu internog oglasa, te na prijedlog predmetnog nastavnika i dekana, pri čemu prednost imaju studenti s većim ocjenama na konkretnom nastavnom predmetu“.
Pravo učešća na Oglas:
- Studenti Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici sa ukupnom prosječnom ocjenom 8 (osam);
- Položenim ispitima iz predmeta demonstrature sa ocjenom 9 (devet)
Zainteresovani studenti uz prijavu podnose:
1. Potvrdu o studiranju
2. Uvjerenje o položenim ispitima
3. Kraći CV
Oglas je otvoren 7 dana od dana objavljivanja tj. od 11.01.2018. godine. Prijave se podnose Studentskoj službi Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
Obavijest o terminima nastave u petak i subotu za studente Građevinarstva I i II ciklus 10.01.2018
Nastava na odsjeku Građevinarstvo za petak 12.01. i subotu 13.01.2018. godine:
I ciklus: Komunalna hidrotehnika (predavanja) petak od 15.15 sati i subota po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.
II ciklus: Betonske konstrukcije II (predavanja): petak od 16.15 sati i subota po dogovoru sa predmetnim nastavnikom.
Iz ostalih predmeta nastava se odvija prema utvrđenom rasporedu.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Pomijeranje ispitnog termina iz predmeta Matematika i statistika 10.01.2018
Na zahtjev predmetnih nastavnika, ispiti iz predmeta Matematika i statistika u svim ispitinim rokovima se pomijeraju: ispiti se održavaju u istim danima kako je planirano rasporedom ispita, ali umjesto u 15.00 sati novi termin je u 12.00 sati.
Obavještenje svim studentima o ovjeri zimskog semestra akademske 2017/2018. godine 10.01.2018
Ovjera zimskog semestra akademske 2017/2018. godine za studente svih studijskih programa Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici izvršit će se od 10. januara (srijeda) do 26. januara (petak) 2018. godine u vrijeme rada Studentske službe, od 11:00 do 14:00 svakog radnog dana.
Za ovjeru semestra potrebni su potpisi nastavnika svih predmeta odslušanih tokom zimskog semestra akademske 2017/2018. godine. Svaki student može dobiti jedan semestralni (zeleni) list, koji će čitko i uredno popuniti sa potrebnim podacima o studentu na licu, te predmete koje će slušati u ljetnom semestru na naličju lista. Student na prvu praznu stranicu INDEXA upisuje predmete ljetnog semestra akademske 2017/2018. godine. Studenti ponovci nisu obavezni imati potpise, ukoliko su pri prvom slušanju semestra sakupili sve potpise.
NAPOMENA: Studenti koji nisu regulisali osiguranje (BSO – izvršili uplatu ili donijeli Izjavu) dužni su prije ovjere zimskog semestra donijeti Izjavu ovjerenu u opštini ( da BSO i Fakultet ne snose troskove njihovog liječenja u slučaju povrede). Za sve nejasnoće se obratiti na šalter Studentske službe Politehničkog fakulteta u vremenu rada iste.
Studentska služba Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici
Poziv na javno predavanje 10.01.2018
Obavijest o terminima nastave iz predmeta Mostovi 04.01.2018
Predavanja iz predmeta Mostovi održat će se u petak 05.01.2018. i subotu 06.01.2018. u skladu sa rasporedom nastave.
Prodekan za nastavu i studentska pitanja
Test iz predmeta Računovodstvo i finansije 03.01.2018
Obavještavaju se studenti Politehničkog fakulteta smjera Proizvodni biznis da će se test iz predmeta Računovodstvo i finansije održati dana 05.01.2018. godine (petak) sa početkom u 10:00 h (Zgrada Ekonomskog fakulteta).
Predmetni nastavnik V.prof.dr. Almir Alihodžić
Studijski program Softversko inženjerstvo na Politehničkom fakultetu 03.01.2018
Dana 26.12.2017. godine na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici održan je radno-konsultativni sastanak predstavnika Univerziteta, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK i Privrednog sajma ZEPS sa vodećim ljudima IT industrije u BiH.
Armin Talić, direktor BIT Alijanse, asocijacije koja okuplja 30-ak najvećih IT kompanija u BiH, i kojoj ovog trenutka nedostaje 6.000 programera koje bi kompanije iz te asocijacije mogle odmah zaposliti, iskazao je podršku ideji nastaloj na Politehničkom fakultetu, tj. pokretanje studijskog programa Softversko inženjerstvo.
Sastanku je prisustvovao i Eddie Čustović, profesor La Trobe Univerziteta iz Melburna (Australija), osnivač Fondacije “Bosnia & Herzegovina Futures Foundation” koja pruža podršku bh. dijaspore za školovanje studenata nauke i inženjeringa u BiH. Profesor Čustović je obećao podršku IEEE (Institut inženjera elektronike i elektrotehnike), koja broji više od 450.000 članova, iz preko 160 država, i koja okuplja najuspješnije profesore svjetskih univerziteta, inženjere i informatičare koji rade u kompanijama poput Googlea, Amazona, Siemensa, Tesla Motorsa itd.
Vedad Šestić, direktor ZEPS-a najavio je održavanje sajma IKT industrije u maju naredne godine, na kojem će se pored IT kompanija, predstaviti i potencijali za obrazovanje IT kadrova u Zenici, ZDK i BiH, kako bi se privreda ovog kantona konačno počela razvijati u pravcima koji su perspektivni i koji manje zagađuju okolinu.
Očekuje se dalje provođenje procedure usvajanja elaborata za studij Softversko inženjerstvo, kako bi se već u narednoj akademskoj godini prvi studenti mogli upisati na ovaj novi, izuzetno atraktivan odsjek Politehničkog fakulteta.


Arhiva novosti: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |  2012 |  2011
Webmaster | Ažurirano 19.02.2018