Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 Katedra za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
Naziv katedre: Katedra za građevinarstvo i građevinske konstrukcije
Oznaka: UNZE-K-37
Matičnost: PTF
Domena katedre: PTF
Šef katedre: v.prof.dr. Samir Lemeš
Sekretar katedre:
Predmeti katedre:
1. Materijali u građevinarstvu I
2. Materijali u građevinarstvu  II
3. CAD/CAM u građevinarstvu
4. Modeliranje konstrukcija primjenom računara
5. Dejstva na objekte
6. Putevi i saobraćajnice
7. Tehnologija betona
8. Drvene konstrukcije I
9. Metalne konstrukcije I
10. Statika konstrukcija I
11. Građevinske mašine i uređaji
12. Betonske konstrukcije I
13. Organizacija i tehnologija građenja
14. Zgradarstvo
15. Stabilnost i dinamika konstrukcija
16. Ispitivanje konstrukcija
17. Sanacija građevinskih objekata
18. Urbanističko planiranje
19. Tehnologija montaže
20. Organizacija i ekonomika
21. Završni radovi i instalacije u objektima
22. Pouzdanost konstrukcija
23. Antikoroziona zaštita
24. Stručna praksa

 
 
Webmaster | Ažurirano 22.02.2017