Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 246 612 
 Nastavnički tim za zimski semestar 2016/2017. akademske godine

1. ciklus studija

Odsjek Proizvodni biznis MSP - I godina studija Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Osnove matematike za inženjerstvo Doc.dr. Almir Huskanović
Prof.dr. Aleksandar Karač
V.prof.dr. Samir Lemeš
Doc.dr. Edin Berberović
30 30
Tehnička mehanika V.prof.dr. Elma Ekinović As. Amel Karić
As. Amina Ahmić
V. as. mr. Josip Kačmarčik
45 45
Uvod u ekonomiju Prof.dr. Kadrija Hodžić As.mr. Alem Merdić 30 30
Tehničko crtanje V.prof. Amra Talić-Čikmiš V.as.mr. Denis Spahić 45 45
Materijali u proizvodnji V.prof.dr. Raza Sunulahpašić
Prof.dr. Nađija Haračić
V.prof.dr. Raza Sunulahpašić
V.as.mr. Derviš Mujagić
45 30
Engleski jezik I Doc.dr. Adnan Bujak - 30 -
Sportska kultura I - Doc.dr. Amna Ćatić
Mr. Nermin Salkanović
Mr. Nedim Šišić (stručnjaci iz prakse)
- 30
Odsjek Proizvodni biznis MSP - II godina studija Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Matematika II Prof.dr. Dževad Zečić As. Emin Bešo
As. Mevludin Mujić
30 45
Upravljanje kvalitetom V.prof.dr. Sabahudin Jašarević As. Emir Đulić
V.as.mr. Alan Lisica
30 30
Inženjersko računarsko modeliranje Prof.dr.Senad Balić V.as.mr. Ernad Bešlagić 30 45
Proizvodne tehnologije II Doc.dr. Ibrahim Plančić Doc.dr. Ibrahim Plančić 30 30
Menadžment MSP Prof.dr. Mugdim Pašić Izbor u toku 30 45
Engleski jezik III Doc.dr. Adnan Bujak - 30 -
Sportska kultura III - Doc.dr. Amna Ćatić
Mr. Nermin Salkanović
Mr. Nedim Šišić
(stručnjaci iz prakse)
- 30
Odsjek Proizvodni biznis MSP - III godina studija Broj sati
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Termička obrada metala Prof.dr. Nađija Haračić
V.prof.dr.  Almaida Gigović-Gekić
V.prof.dr.  Almaida Gigović-Gekić
V.as.mr. Derviš Mujagić
30 45
Engleski jezik V Doc.dr. Aida Tarabar - 30 -
Sportska kultura V - Doc.dr. Amna Ćatić
Mr. Nermin Salkanović
Mr. Nedim Šišić
(stručnjaci iz prakse)
- 30
Izborni predmeti za usmjerenje Tehnologije u metalopreradi:
CIM tehnologije Prof.dr. Darko Petković V.as.mr. Alan Lisica 30 45
Alati i pribori Doc.dr. Edin Begović As. Adnan Softić 30 45
Nekonvencionalni postupci obrade Doc.dr. Edin Begović Doc.dr. Edin Begović 30 45
Projektovanje tehnoloških postupaka Prof.dr. Darko Petković V.as.mr. Alan Lisica 30 45
Industrijski manipulatori i roboti V.prof.dr. Malik Čabaravdić V.as.mr. Amel Husaković 30 45
Tehnologije demontaže i montaže Doc.dr. Ismar Alagić Doc.dr. Ismar Alagić 30 45
Nove proizvodne tehnologije Prof.dr. Sabahudin Ekinović Doc.dr. Edin Begović 30 45
Tehnologije obrade nemetalnih materijala Prof.dr. Sabahudin Ekinović Doc.dr. Edin Begović 30 45
Mašine za obradu deformacijom Doc.dr. Abaz Manđuka Doc.dr. Abaz Manđuka 30 45
Zavarivanje Prof.dr. Sead Pašić V.as.mr. Behar Alić 30 45

2. ciklus studija

Odsjek Proizvodni biznis MSP - I godina studija
Predmet Nastavnik Saradnik Predavanja Vježbe
Upravljanje troškovima Prof.dr. Sado Puškarević V.as.mr. Ajla Muratović 30 30
Operaciona istraživanja     30 45
Energetski procesi i tehnologije Doc.dr. Edin Berberović Doc.dr. Edin Berberović
V.as.mr. Semir Selimović
45 45
Primjena numeričkih metoda u inženjerstvu Prof.dr. Aleksandar Karač V.as.mr. Denis Spahić 30 30

Izborni predmeti:

Nekonvencionalni postupci obrade

Prof.dr. Sabahudin Ekinović

Doc.dr. Edin Begović

45

45

Nove proizvodne tehnologije

Prof.dr. Sabahudin Ekinović

Doc.dr. Edin Begović

45

45

Tehnologije obrade nemetalnih materijala

Prof.dr. Sabahudin Ekinović

Doc.dr. Edin Begović

45

45

Integrisani sistemi kvaliteta

V.prof.dr. Sabahudin Jašarević

V.as.mr. Alan Lisica

45

45

Tehnologije demontaže i montaže

Doc.dr. Ismar Alagić

Doc.dr. Ismar Alagić

45

45

Projektovanje proizvodnih sistema

Prof.em.dr. Safet Brdarević

V.as.mr. Alan Lisica

45

45

 

 
Webmaster | Ažurirano 07.09.2016