Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
Rezultati kolokvija, parcijalnih testova i ispita - Proizvodni biznis

Univerzitet u Zenici
ISSS
NCP
Sistem državnih kontakt tačaka
za Okvirne programe EU u BiH

 
Engleski jezik VI 04.01.2018
Računovodstvo i finansije 04.01.2018
Matematika II 08.12.2017
CIM tehnologije, Projektovanje tehnoloških postupaka, Proizvodni sistemi i logistika 06.12.2017
Termička obrada metala 06.12.2017
Materijali u proizvodnji 06.12.2017
CIM tehnologije 05.12.2017
Računovodstvo i finansije 04.12.2017
Uvod u ekonomiju 27.11.2017
Materijali u proizvodnji 06.11.2017
 
Webmaster | Ažurirano 04.01.2018