Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
Rezultati kolokvija, parcijalnih testova i ispita - Proizvodni biznis

Univerzitet u Zenici
ISSS
NCP
Sistem državnih kontakt tačaka
za Okvirne programe EU u BiH

 
Računovodstvo i finansije 18.09.2017
Engleski jezik V i VI 15.09.2017
Računovodstvo i finansije 14.09.2017
Termička obrada metala 13.09.2017
Ekonomika preduzeća 13.09.2017
Termička obrada metala 04.09.2017
Uvod u ekonomiju 30.08.2017
Proizvodni sistemi i logistika, CIM tehnologije 21.08.2017
Engleski jezik V i VI 04.07.2017
Engleski jezik I, II i IV 04.07.2017
Termička obrada metala 03.07.2017
Materijali u proizvodnji 03.07.2017
Osnove matematike za inženjerstvo 29.06.2017
Mjerna tehnika 28.06.2017
Engleski jezik IV 27.06.2017
Engleski jezik III 27.06.2017
Engleski jezik II 27.06.2017
Engleski jezik I 27.06.2017
Materijali u proizvodnji 16.06.2017
Engleski jezik V i VI 16.06.2017
Osnove matematike za inženjerstvo 15.06.2017
Termička obrada metala 14.06.2017
Ekonomika preduzeća 06.06.2017
Proizvodni sistemi i logistika, CIM tehnologije, Projektovanje tehnoloških postupaka 29.05.2017
Ekonomika preduzeća 28.04.2017
Proizvodni sistemi i logistika, CIM tehnologije, Projektovanje tehnoloških postupaka 25.04.2017
Termička obrada metala 27.03.2017
Energetski procesi i tehnologije 07.03.2017
Ekonomika preduzeća 20.02.2017
Engleski jezik III 14.02.2017
Engleski jezik I 14.02.2017
Termička obrada metala 13.02.2017
Materijali u proizvodnji 13.02.2017
Uvod u ekonomiju 10.02.2017
Osnove matematike za inženjerstvo 08.02.2017
Engleski jezik III 08.02.2017
Engleski jezik I 08.02.2017
Energetski procesi i tehnologije 03.02.2017
Računovodstvo i finansije 31.01.2017
Materijali u proizvodnji 30.01.2017
Termička obrada metala 30.01.2017
Osnove matematike za inženjerstvo 27.01.2017
Engleski jezik V i VI 26.01.2017
Uvod u ekonomiju 26.01.2017
Nekonvencionalni postupci obrade 23.01.2017
Osnovi matematike za inženjerstvo 13.01.2017
Materijali u proizvodnji 04.01.2017
Termička obrada metala 07.12.2016
Materijali u proizvodnji 07.12.2016
Uvod u ekonomiju 24.11.2016
Termička obrada metala 15.11.2016
Materijali u proizvodnji 07.11.2016
Matematika i statistika, Matematika I 13.10.2016
Matematika i statistika 09.10.2016
Ekonomika preduzeća 06.10.2016
 
Webmaster | Ažurirano 11.10.2017