Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
 Spisak studenata po grupama za akademsku 2017/2018. godinu

Prva godina:

Student Grupa
Horić Emira Svi studenti su
u istoj grupi
Krkalić Kemal
Karamehmedović Irma
Mehić Nejra
Šišić Ajla
Skrobo Admir
Jašarević  Rasema
Smriko Ajla
Lužić Dženita
Ganibegović Munira
Varupa Rahima
Porča Nedim
Fejzić Arnela
Berbić Emina
Avdić Haris
Jusufi Samir
Hajder Mia
Smriko Hamza
Čehajić Mubina
Isaković Samed
Bajramović Semir
Varupa Rahima
Kobilica Ferhad
Mehmedović Ašir
Mešeljević Kenan
Lošić Benjamin
Kordić Aldin

Druga godina:

Student Grupa Student Grupa
Arnautović Amar A Pašalić Nina B
Bašić BErina A Pašanbegović Amina B
Begagić Amina A Pjanić Amina B
Beganović Ajna A Pojskić Adnan B
Begić Maid A Prkić Gabrijela B
Čišija Amel A Ridžal Emina B
Delić Sead A Smriko Muhamed B
Delić Admir A Strika Selma B
Halilović Sumeja A Šahinović Amila B
Hasić Berina A Šarić Ilhan B
Mujezinović Haris A Šečić Lejla B
Mušinović Majla A Šehić Ermina B
Neziri Ajdina A Tahirović Ena B
Nikolić Ivona A Žepačkić Marco B

 

 
Webmaster | Ažurirano 17.10.2017