Fakultetska 1, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina | Tel. +387 32 449 120 | Fax. +387 32 449 126 
Rezultati kolokvija, parcijalnih testova i ispita - Građevinarstvo

Univerzitet u Zenici
ISSS
NCP
Sistem državnih kontakt tačaka
za Okvirne programe EU u BiH

 
Inženjerska geologija 06.10.2017
Inženjerska matematika III 21.09.2017
Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 18.09.2017
Materijali u građevinarstvu II 13.09.2017
Tehnologija betona 13.09.2017
Materijali u građevinarstvu I 13.09.2017
Organizacija i ekonomika 06.09.2017
Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 04.09.2017
Materijali u građevinarstvu I 04.09.2017
Inženjerska matematika III 30.08.2017
Inženjerska matematika III 13.07.2017
Inženjerska geologija 06.07.2017
Materijali u građevinarstvu I 07.07.2017
Inženjerska matematika III 07.07.2017
Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 04.07.2017
Građevinska fizika 03.07.2017
Građevinska fizika 28.06.2017
Modeliranje konstrukcija primjenom računara 28.06.2017
Inženjerska geologija 28.06.2017
Inženjerska matematika III 21.06.2017
Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 20.06.2017
Materijali u građevinarstvu I 16.06.2017
Tehnologija betona 15.06.2017
Materijali u građevinarstvu II 15.06.2017
Mostovi 14.06.2017
Materijali u građevinarstvu II 07.06.2017
Organizacija i ekonomika 06.06.2017
Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 02.06.2017
Inženjerska geologija 01.06.2017
Materijali u građevinarstvu II 09.05.2017
Mostovi 03.05.2017
Građevinska fizika 26.04.2017
Inženjerska geologija 04.04.2017
Osnovi hidromehanike i hidrotehnike 07.04.2017
Inženjerska matematika II i III 23.02.2017
Tehnologija betona 20.02.2017
Mostovi 16.02.2017
Inženjerska matematika II i III 15.02.2017
Materijali u građevinarstvu I 13.02.2017
Inženjerska matematika III 07.02.2017
Inženjerska matematika II 07.02.2017
Tehnologija betona 06.02.2017
Inženjerska matematika II i III 31.01.2017
Materijali u građevinarstvu I 30.01.2017
Materijali u građevinarstvu II 30.01.2017
Inženjerska matematika III 24.01.2017
Inženjerska matematika I 23.01.2017
Inženjerska matematika II i III 23.01.2017
CAD/CAM u građevinarstvu 17.01.2017
Materijali u građevinarstvu I 04.01.2017
Materijali u građevinarstvu II 19.12.2016
Materijali u građevinarstvu I 07.12.2016
CAD/CAM u građevinarstvu 06.12.2016
Inženjerska matematika III 28.11.2016
Materijali u građevinarstvu I 07.11.2016
Inženjerska matematika II i III 11.10.2016
Engleski jezik I i II 10.10.2016
Inženjerska matematika III 07.10.2016
Inženjerska matematika II 07.10.2016
 
Webmaster | Ažurirano 11.10.2017